ГрундовеПредпоставка за сигурното полагане на различните видове облицовки и настилки е една безпроблемна основа върху която става то. Грундирането е задължителен етап от процеса на подготовка на основата. Различните видове грундове имат едно основно предназначение – да заздравят основата и да предотвратят повреди по нея. Друга важна функция е да намали и изравни попиването на следващият материал – независимо дали той е боя, мазилка, шпакловка, лепило. Крайният резултат е осигуряване на здрави връзки между основата и следващият слой.

 

  • Строителни грундове

    Високо технологични строителни грундове, които задравяват, импрегнират основата и подобряват адхезията и с новото покритие.

  • Грундове преди боядисване

    Грундовете преди боядисване импрегнират основата в дълбочина и я заздравяват дълготрайно. Те изравняват нейната попиваща способност и намалява разхода на боя.

  • Грундове за фасади

    Предварително оцветени в цвета на нанасяната боя, създаващи цветна основа, която предотвратява появата на цветни разлики в боядисваната повърхност.

  • Битумни грундове

    За грундиране преди полагането на хидроизолационни системи на битумна основа, е препоръчително използването на продукти със същия произход.

 
Бижутери в строителството