Лабораторен анализ

Нашите отлично квалифицирани технически специалисти съпровождат Вашите проекти и гарантират индивидуална и компетентна консултация.


АНАЛИЗ ДАВАЩ СИГУРНОСТ

Важен момент в работата на лабораторията ни е помощта, която тя оказва на всички наши партньори. Екип от висококвалифицирани специалисти към нея отговаря за анализирането на конкретните условия и материали предвидени за употреба на всеки един строителен обект.

Всеки един наш партньор може да се възползва от тази услуга – да анализира безплатно материалите предвидени за използване на обекта (облицовки, настилки, покрития и др.) и да получи информация за техните качества и свойства, както и препоръка за подходящите за работа с тях продукти. Изготвените препоръки са съобразени с условията за работа на обекта, типа на сградата и предвидените натоварвания по време на нейното използване.

 

ЛАБОРАТОРИЯТА БЕЗ КОЯТО НЕ МОЖЕ

 

Оборудвана с най-съвременна лабораторна техника отговаряща на всички международни стандарти, в нея могат да бъдат изследвани детайлно всички видове сухи строителни смеси, мазилки, бои  и цялостни системи за хидро- и топлоизолиране при различни атмосферни условия и подложени на различни натоварвания.

Висококвалифицираните технолози работещи в лабораторията и тясното сътрудничество с лабораториите на BASF, WACKER и DOW CHEMICAL ни дават самочувствие, не само да повишаваме ефективността на настоящите си, но и постоянно да разработваме и предлагаме нови продукти и решения, изпреварващи очакванията на пазара.

 
Бижутери в строителството