Армировката със стъклен воал придава стабилност на размерите и на формата на мембраната и оказва влияние на поведението и при пожар. Вложката в битумните хидроизолации има за задача да ги армира. Тя определя механичното поведение на мембраните и тяхното поведение по време на монтаж в зависимост от техниката на полагане, основата и температурата. Също така те оказват влияние и на различни строително-физични величини, като например Sd-стойността и поведението на горене на покривната конструкция при пожар от вън. Най-разпространени са вложките от стъклен воал, стъклотекстил и полиестерна вата.

Армировката със стъклен воал придава стабилност на размерите и на формата на мембраната и оказва влияние на поведението и при пожар.  Вложката от стъклотекстил, освен, че стабилизира формата и размерите на мембраната, тя също така увеличава нейната здравина, устойчивост на разкъсване и перфорация. Тя възпрепятства по-нататъшното разкъсване на хидроизолационната мембрана дори когато в нея вече съществуват срезове, разкъсвания или пробиви. Увеличава също така и пожароустойчивостта на мембраната. Армирането с полиестер води до увеличаване на здравината и разтегливостта на битумната хидроизолация. Увеличава се устойчивостта на разкъсване и пробиване.

 

 
Бижутери в строителството