Фибри от експандиран полистиренов гранулат като насипен топлоизолационен материал, строителна добавка или за пълнеж


  Свойства

  - запълва и топлоизолира кухини и отвори

  - като растителен субстрат и подобрител

  - като топлоизолационна строителна добавка

  - аерира почвата подобрява мелиорацията ú

  

 

 

Предназначение

ТЕРМОФЛЕКС® EPS-SR е представлява фибри от натрошен експандиран полистиролов гранулат. Фибрите са с високи топлоизолационни качества и ниска насипна плътност. Притежават свойството да запълват плътно всяко свободно пространство и да се напасват самостоятелно към всяка произволна форма. Съдържат само 0,5% изкуствен материал и 99,5% въздух, което ги прави идеален като насипен материал за едновременното топлоизолиране и запълване на кухини, строителни фуги и отвори. По този начин, с помощта на максимално количество въздух и минимално количество материал, бързо и икономично те могат да бъдат запълнени, без това да влияе на теглото на конструкцията.

Намират приложение като порьозна добавка, влияеща върху плътността на множество строителни смеси и разтвори (олекотени пенобетони, топлоизолационни мазилки и др.). Те подобряват топлоизолационните качества на разтвора и едновременно с това го олекотяват. Повърхността им е грапава и осигурява перфектен контакт със строителната смес. Позволяват съвсем точното определяне на количеството на порите и плътността на бетона и тухлите в процеса на тяхното порозиране, постигайки предварително определени, съвсем точни свойства на крайният продукт.

Използва се още в селското стопанство като растителен субстрат и подобрител на почвата помагащ нейната аерация (гранулат с размери 4-8 мм). С негова помощ може да се подпомага мелиорацията на сбити и твърди обработваеми (градински, селскостопански и др.) почви. Действа като филтриращ материал и подобрява водопропускливостта и проветряемостта (аерацията) на почвата. Използва се и с дренажни цели за отводняването на наводнени почви (гранулат с азмери 8-25 мм). Няма мирис, химически е неутрален и поносим от растенията.

Подпомага компостирането на отпадъците в сметищата (гранулат с размери 6-12 мм) като увеличава активността на микроорганизмите, което не само подобрява качеството на полученият хумус и ускорява неговото получаване, но и води до „хигиенизирането” му следствие на бързото и по-голямо покачването на температурата в средата.

 

Разход

в зависимост от предназначението

 

Опаковка

насипнo

 

Работа с продукта

Указания за работа

ТЕРМОФЛЕКС® EPS- SR се насипва според изискванията за съответното приложение.

Внимание!

Да се пази от открит пламък и температури над 95°С.

 
Бижутери в строителството