Вътрешно хидроизолиране на мази и сутерени

Хидроизолирането на мазите и сутерените в една сграда е един от етапите, чиято важност често бива пренебрегвана. Като цяло, неписан закон в практиката е, че хидроизолирането на частите от една сграда, намиращи се над кота 0 е от първостепенна важност. Това обаче, не бива да изключва и защитата от влага на основи, фундаменти, мази, подземни помещения и сутерени. Дори напротив.

Влага, идваща от външната среда, може да проникне в една сграда основно през почвата и зоните от сградата, намиращи се в контакт с нея като например основи, мази и подземни помещения. Тези помещения са разположени напълно или частично под земята и са изложени на въздействието на водата и влагата в почвата - от валежи, подземни води, напояване, просмукваща се влага и др. Всички тези агресори поставят под сериозно изпитание участъците от една сграда, намиращи се под земята или на котата с нея. При неправилно положена, нарушена или липсваща хидроизолация, водата прониква в стените, плочите на фундамента или други конструктивни елементи от сградата. По подовете и стените на помещенията започва да се просмуква и разпространява влага. Веднъж проникнала в зидарията и бетонната конструкция, капилярна влага се придвижва нагоре по стените под въздействието на напорната вода в почвата около сградата.

С течение на времето, влагата в стените разрушава материалите и причинява изключително големи поражения в помещенията от такъв тип - подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешните мазилки и облицовки, поява на плесен и мухъл, компрометиране на обзавеждането и вещите в помещенията и др. В някои технически помещения, като асансьори и шахти, могат да възникнат и проблеми с експлоатацията на съоръженията. Сложността на възникналите проблеми зависи от интензивността на водното натоварване и от вида и състоянието на конструкцията и основите.

Но за да се реши адекватно проблемът с проникващата влага в мазите и подземните помещения, преди всичко трябва да се направи инспекция и да се установят критичните зони, през които това се случва. В практиката, над 90% от случаите на проникваща влага в подземни помещения се коренят във връзката между подовете и стените. Поради движенията в конструкцията, вибрациите и механичните размествания, най-сериозно напрежение се концентрира именно във фугата. Много често, фугите или не са защитени изобщо, или хидроизолационният слой бива компрометиран вследствие на движенията. Така, влагата намира лесен път за навлизане и разпространение в конструкцията.

Поради спецификата на тези критични зони обаче, те могат да бъдат решени единствено с помощта на хидроизолационен материал, който е устойчив на негативно водно налягане.

Изпълнение на система за вътрешно хидроизолиране на мази и сутерени:

1. Ако в основата се забелязват налични големи неравности се препоръчва тяхното запълване с ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. По този начин се гарантира оформянето на стабилна, гладка и равномерна основа.

2. Следващата стъпка е подготовка на основата. Грундирането се извършва с помощта на контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®. По този начин се създава по-добра контактна повърхност с основата и се подсигурява сигурната адхезия на последващото покритие.

3. Преминава се към нанасяне на първия слой еластична двукомпонентна мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка. В случай на работа в места, подложени на тежко и постоянно влияние на вода и влага, както и при хидроизолиране на напукани основи, е необходимо във все още прясно положения първи слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K да бъде монтирано устойчивото на алкални въздействия армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.

4. За да се гарантира експлоатационната надеждност на цялата хидроизолационна система, във всички ъглови, свързващи и други активни фуги, е необходимо да бъде вградена алкалоустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L или еластичната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE. Във всички ъгли на помещенията се полагат ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.

5. Вторият слой еластична двукомпонентна обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се нанася след 4 ч. перпендикулярно на първия. Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде не по-малка от 3 мм.

6. Стената се измазва с влагоустойчива варо-циментова хастарна мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX (72 ч след изпълнението на 2-рия слой хидроизолационно покритие). След нейното изсъхване се извършва финишно шпакловане с ТЕРАФЛЕКС® БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА или супер-фината циментова шпакловка TERMOFLEX® SUPER FINE.

7. Преминава се към полагане на финишно покритие. В случай, че се предпочитат плочки, те трябва да бъдат залепени с еластично лепило за натоварени основи ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX или с високоякостно гъвкавото лепило ТЕРАФЛЕКС® GOLD за критични основи (72 ч след изпълнението на 2-рия слой хидроизолационно покритие).

8. Фугите между плочките се фугират (48 ч. след полагане на облицовката) с еластичната фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION или ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION, които имат мощен водоотблъскващ и антибактериален ефект.

9. Ъгловите, съединителните и разширителните фуги се запечатват с полиуретановото лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

ИЗПОЛЗВАНИ КОМПОНЕНТИ В СИСТЕМАТА:

ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX

ТЕРАКОНТАКТ®

ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K

ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP

ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L

ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE

ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER

ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE

ТЕРАФЛЕКС® БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА

TERMOFLEX® SUPER FINE

ТЕРАФЛЕКС® SUPER FLEX

ТЕРАФЛЕКС® GOLD

ЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION

ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION


ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.


 

Свързани теми

 • Откъде идва влагата в жилището?

  Откъдe идва влагата в жилището, която изглежда е един от най-големите проблеми за голяма част от хората в днешно време? 
  още...

 • Хидроизолация на влажни и мокри помещения

  Как да хидроизолираме бани, кухни, перални, спа помещения и други? още...

 • Хидроизолация на подови сифони

  Как да заработим подов сифон в хидроизолацията на помещението?  още...

 • Хидроизолация на балкони

  Как да хидроизолираме балкони? още...

 • Хидроизолация на тераси и плоски покриви

  Как да хидроизолираме тераси и плоски покриви? още...

 • Хидроизолация на цокъл и подземни стени

  Как да хидроизолираме цокли, приземни и подземни стени от външната страна? още...

 • Хидроизолация на плувни басейни

  Как да хидроизолираме басейни? още...

 • Хидроизолация на бетонови резервоари

  Как да хидроизолираме бетонови резервоари, пречиствателни съоръжения и канали? още...

 

Няма коментари

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството