хидроизолационно покритие на циментова основа за трайно изолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.


 

Свойства

- защита срещу проникване на влага

- стабилна връзка с основата

- може да бъде нанасян върху хоризонтални и вертикални повърхности

- устойчив на замръзване

- икономично решение

- лесен за употреба – нанася се чрез мазане или шпакловане

 

 

Описание

За нанасяне върху:

- бетонови и циментови основи

- гладки зидарии от тухли, газобетон и
  циментови блокчета

- други недеформируеми минерални основи

 

За използване при:

- хидроизолиране на недеформируеми
  повърхности

- хидроизолиране на ненатоварени участъци

- хидроизолиране под замазки и керамични
  покрития

ХИДРОСТОП® ЕДНОКОМПОНЕНТНА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ е хидроизолационен шлам за защита срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи (циментови замазки и основи, бетон, зидарии от тухли, газобетон и циментови блокчета с гладка повърхност и запълнени фуги и др.).

Хидроизолационният слой образува безшевно водоустойчиво покритие, което след изсъхване се свързва стабилно с основата и може да бъде нанасяно върху хоризонтални и вертикални повърхности.

ХИДРОСТОП® е подходящ за хидроизолация от вътрешната страна на сутерени, приземни и подземни помещения, асансьорни шахти, както и на плитки монолитни резервоари за непитейна вода (до 4 м).

Не се препоръчва за хидроизолиране на елементи подложени на отрицателно водно налягане, голямо механично натоварване, големи температурни амплитуди или чести смени на атмосферните условия! Хидроизолационният слой е устойчив на стареене и запазва добрите си хидроизолационни качества във времето. Задължително трябва да бъде защитен със замазка, подово покритие или керамична облицовка.

За хидроизолиране на деформируеми основи, както и на места подложени на големи механични натоварвания се препоръчва да се използва ХИДРОЗОЛ® ЕЛАСТИЧЕН ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН ШЛАМ.

 

Класификация

в съответствие с БДС EN 14891:2017

 

Опаковка

Хартиени торби от 10 и 25 кг.

 

калкулатор на разхода

С помощта на този калкулатор можете бързо и лесно да изчислите необходимото Ви количество от продукта, без да е нужно да знаете неговите подробни спецификации. Моля стартирайте калкулатора от изображението в дясно или  >>кликнете тук<<

 

Работа с продукта

Подготовка на основата

 

ХИДРОСТОП® ЕДНОКОМПОНЕНТНА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост.
Основата може да е леко влажна, без видим воден филм. Тя не трябва да е просмукана с вода или да е постоянно мокра, тъй като нанасяното покритие не може да изсъхне.

  Неравни зидарии се изравняват с мазилка на циментова основа. Нездравите фуги се издълбават на дълбочина 2 см. и се запълват с ТЕРАФЛЕКС® СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО. С него се запълват и всички останали кухини и неравности. Острите ръбове се отчупват и заоблят. Външните ъгли и ръбове се обработват при приблизително скосяване от 3 см, а във всички вътрешни ъгли се монтира холкер с минимален радиус от 4 см.

Приготвяне на сместа

В чист неръждаем съд се наливат около 8,25 л чиста вода и към нея, при непрекъснато бъркане с нискооборотна  бъркалка  се  добавя  сухата  смес  (25кг).  Разбъркването  продължава  на  ниски обороти до получаване на хомогенна маса. Сместа се оставя да „узрее” около 5 минути и отново се разбърква за кратко. Така приготвената смес запазва свойствата си около 2 часа при температура 20-25°С.

Не се допуска добавянето на цимент, пясък и др. материали към хидроизолационната смес, тъй като това води до екстремно влошаване на нейните качества!

Начин на работа

  ХИДРОСТОП® ЕДНОКОМПОНЕНТНА ЦИМЕНТОВА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ се нанася с метален шпаклар върху влажната (но не мокра) основа на най-малко два слоя. Всеки от слоевете трябва да бъде с дебелина 1-1,5 мм. Нанесеният слой трябва да бъде защитен от дъжд, от прекалено бързо съхнене, от пряко слънчево греене и от замръзване поне 48 часа след нанасянето му. След като положеният слой се втвърди, но все още е влажен, се нанася следващия, напречно на предходния. При нормални условия, слоевете се нанасят през интервал от 3-4 часа (но не по-дълъг от 10 часа).

  В области, застрашени от напукване, във вторият слой се вгражда армираща мрежа! В местата с деформационни фуги, „активни” пукнатини или ъгли, между слоевете ХИДРОСТОП®  се вгражда хидроизолационна лента. Хидроизолирането около тръби и сифони се извършва с помощта на хидроизолационен маншон.

 

Времето за съхнене зависи от абсорбиращата способност на основата, дебелината на слоя и условията на околната среда. При нормални климатични условия, хидроизолационното покритие изсъхва за около 48 часа, като след 72 часа може да се стъпва върху него.

Повърхността трябва да е изсъхнала напълно преди започването на последващи строителни дейности върху нея. Дори след пълно втвърдяване, не трябва да се подлага на преки и интензивни механични натоварвания.

След приключване на работа, инструментите могат да бъдат почистени с вода. След изсъхване образуваното покритие от ХИДРОСТОП® може да бъде премахнато механично.

Внимание!

Хидроизолирането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +5ºC до +30ºC и с влажност на въздуха под 80%.

Да не се нанася през студени и влажни дни, както и по време на дъжд!

Да не се нанася върху замръзнали повърхности!

Да не се нанася под пряко слънчево греене!

Нанесеното покритие трябва да се защити срещу прекалено бързо съхнене, замръзване и дъждовни въздействия в продължение най-малко на 3 дни!

Излагане на интензивно водно натоварване се допуска след не по-малко от 4 дни!

Керамични покрития могат да се полагат 3 дни след нанасянето, а мазилки и други покрития – след 5 дни!

 
Бижутери в строителството