Наблюденията, в последно време, показват, че темата за наличието на мухъл в сградите, предизвиква все по-голям интерес и попада все по-често във фокуса на строителните експерти.

Целта на следния информационен материал е да предостави кратък преглед на най-важните аспекти, необходими за оценяване причините за възникване и възможните последствия от наличието на мухъл в сградите. На преден план се разглеждат практичните аспекти на темата и възможностите за регулиране на причинените щети.

Възникването на мухъл, в почти всички случаи може да бъде обяснено като следствие от дадена физична причина. За да не се тръгне обаче, по грешна следа при търсенето на тази причина, трябва да се извърши критично обследване на всички параметри.

 

Какво представляват мухълът и плесента?

Мухълът и плесента са микроорганизми, които по правило могат да бъдат разгледани и обследвани само под микроскоп. Това, което в ежедневието се възприема като мухъл по стените, представлява съвкупност от тези микроскопични структури, които вече са нараснали и придобили по-висока плътност.

Като правило, повечето плесени образуват струпвания от множество нишковидни клетки (хифи). Тези струпвания от хифи са известни като мицел.

В момента, в който налице са достатъчно добри условия на средата, една микробиологична спора започва да се развива, расте и размножава. Посредством производството на спори, плесените постигат две основни цели, които могат да гарантират тяхното оцеляване. От една страна, при процес на транспортиране, носени от въздуха, могат да преодоляват големи разстояния. От друга страна, спорите са много издръжливи и могат да оцелеят при много враждебни условия.

Мухълът, сам по себе си, представлява жив организъм, който не може да бъде причислен към флората или фауната. С течение на времето сме опознали редица различни видове мухъл. Характерно за всеки един от тях е, че се крие на открито или в сгради с висока влажност. Мухълът се размножава чрез изпускане на милиони малки спори и разпространение на мицели. Те, от своя страна, биват пренасяни от движението на въздуха. В последствие, биват локализирани на различни места, като израстват при наличието на източник на храна и достатъчна влага. Мицелите и спорите могат да съдържат токсини и да изпускат специфична миризма. През пролетта и есента, нивата на пренесения чрез въздуха мухъл се увеличават, като резултат от биологично разграждане.

 

Какви са признаците за възможност от развитие на мухъл на закрито?

- Има петна по стените, таваните, пода или мебелите;

- Петната се разрастват или възраждат след почистване;

- Има налични течове;

- Често се появява кондензация;

- Има специфична миризма в сградата;

 

Какви са най-честите причини за развитие на мухъл на закрито?

- Теч в подовете;

- Течове от стените, покривите или прозорците;

- Течове от тръбите;

- Висока влажност в помещенията;

- Неправилна конструкция на прозорци или стени;

- Нарушена или недостатъчна изолация;

- Термични мостове;

- Мазите и подземните помещения, по правило, се явяват по-податливи за възникване на мухъл;

Като най-основна предпоставка за микробиологично развитие, може да се дефинира, наличната влага. Така наречената активност на водата, може да  бъде определена посредством aw стойността (по-добре позната като изравнителна влага). Най-общо казано, изравнителната влага описва влажността на въздуха, заобикалящ повърхността на материала, когато и въздухът, и самият предмет са в покой. Оптималната среда за растеж и развитие на плесените е тази, при която изравнителната влага е между 80% и 98%. Като правило, в практиката е прието да се смята, че при изравнителна влага от 90% са налице оптималните условия за развитие на мухъл. При изравнителна влага под 70%, микробиологичният растеж практически спира.

 

Какви проблеми може да създаде съществуването на мухъл на закрито?

Нивата на мухъл на закрито, в сгради без течове, обикновено са по-ниски от нивата на открито. През пролетта и есента, през периоди с продължителна влажност, количеството на пренасяни по въздуха спори на открито се увеличава, което може да доведе до алергии, астма, затруднено дишане, дразнене на уши, нос и гърло, кашляне, обриви и други. При хора със слаба имунна система или при дълготрайно излагане на високи нива на мухъл, може да възникне гъбична инфекция. Повече информация относно проблемите, които наличието на мухъл може да създаде, можете да откриете тук.

 

По какъв начин да изградим помещенията, за да се намали вероятността от образуване на мухъл?

Защитаването на една обитаема сграда от проникването на спори, се явява практически невъзможно, тъй като те се намират в големи количества във въздуха около нас. Това обаче не се явява повод за притеснение, тъй като, докато не срещнат подходящи за развитие условия, спорите си остават неактивни. Докато не се активизират, спорите не могат да причинят никакви щети.

При изграждането на отделните помещения, добре би било да се следват определени пунктове, които значително биха редуцирали наличието на благоприятна за възникване на мухъл, среда. Важно е фугите между плочките да бъдат запълнени. Особено се препоръчва, това да става с фугираща смес със сребърни йони, които имат антибактериално действие. Боядисайте стените с боя, устойчива на негативното влияние на мухъла.

 

Какво трябва да бъде поведението ми у дома, за да осигуря качествена превенция срещу възникването на мухъл?

Структурна поддръжка:

- Често проверявайте покрива дали са възникнали течове или има счупени керемиди;

- Поправяйте течащите тръби по възможно най-бързия начин;

- През зимата и пролетта, малките дупки в рамката на прозорците могат да се запушат;

- Проверете за счупени и неработещи затварящи механизми по вратите и прозорците;

- Уверете се, че отдушниците и вентилационните отвори не са запушени;

- Проверете за течове от тоалетната, както и, че ваните и мивките в банята и кухнята, както и техните сифони, не са повредени;

- Ронещи се стени или подове с надигнати дъски/ хлътнали части трябва да бъдат премахнати;

- Проверете за петна по тавана;

Поддържане на чистотата:

- Почиствайте често вашата баня;

- Дрехите и обувките трябва да са сухи преди да ги приберете;

- Почиствайте филтрите на климатика;

- Избърсвайте влагата по прозорците и стените. Пазете дома си сух;

- Килимите трябва регулярно да се почистват, за да се предотврати образуването на мухъл под тях;

- При наводнение е важно много бързо да се подсуши, изчисти и проветри. Препоръчително е това да стане до един или най-много два дни. Засегнатите килими и строителни материали могат да способстват развитието на мухъл и бактерии. Може да се наложи да изхвърлите килима, тъй като цялостното премахване на мухъла от него, впоследствие, е непосилна задача;

Други препоръки:

- Намалете броя на растенията, които държите вкъщи;

- Когато пълните ваната си, първо напълнете със студена вода, а после с топла. По този начин парата, която се изпуска ще се намали;

- Дърпайте завесите, за да осигурите проникването на слънчева светлина в дома;

- Оставете разстояние между мебелите и стените;

- Отоплявайте помещенията добре, така че стените да не изстиват (за предпочитане е с лъчисто отопление, а не с климатик);

- Проветрявайте добре (особено сутрин в спалнята, кухнята след готвене и помещенията, в които простирате);

Опазването на дома от появата на мухъл е основният и най-възлов етап в борбата срещу упорития проблем. За да се запознаете с най-важните превантивни мерки, които трябва да съблюдавате, прочетете тук.


Какви действия да се предприемат, ако растежът на мухъла продължава?

Ако вече имате наличен проблем с появил се мухъл, то той трябва да бъде премахнат изцяло. Порестите повърхности като например дърво, трябва да бъдат подменени, тъй като  те не могат да бъдат почистени ефективно мухъла и неговите спори.  Подсигурете защита на лицето и ръцете си, докато извършвате почистването. То трябва да се осъществи при затворени вътрешни врати, за да не се пренасят спорите на мухъла от едно помещение в друго. Ако почистваното помещение има прозорци – важно е да бъдат отворени всичките за да осигурите постоянно движение на въздуха. 

Качественото почистване на мухъла може да бъде извършено посредством третиране с редица специализирани за тази цел препарати или с някои продукти, които могат да бъдат открити във всеки дом – белина, готварска сода, оцет или боракс. Повече информация относно това, можете да откриете тук.

За по-големи засегнати области – потърсете съдействието на специалист.