В архитектурата, при изграждането на вили, къщи и съоръжения конкретно от частното жилищно строителство много често се оформят покриви с неравна геометрия. Това е така поради множеството им преимущества в сравнение с плоските покриви.

Предимства на наклонения покрив

Типично за един наклонен покрив е:

 • По-лесно изпълнение – избягва се нуждата от оформяне на специфичен наклон за отвеждане на водата чрез замазка или топлоизолационни плочи, което значително редуцира рискът от оформяне на локви в определени зони. Така потенциалните проблеми с влагата се редуцират значително;

 • По-лесно вграждане на отводнителните елементи – тук не се оформят сифони, което означава, че критичните зони в конструкцията са далеч по-малко на брой. Водата се отвежда само благодарение на геометрията на покрива и се събира в улуците и елементите от отводнителната система;

 • По-лесна последваща поддръжка – при възникване на проблем с влагата при един плосък покрив, обикновено процедурата за ремонт е тежка и скъпоструваща, тъй като включва диагностика, локализиране на зоната, източник на теч, премахване на съществуващото покритие и полагане на ново. При наклонените покриви и конструкциите с неравна геометрия ремонтите стават бързо и лесно.

 • По-достъпно решениеза изграждането на един покрив с неравна геометрия са нужни далеч по-малко елементи и системи. Това значително редуцира бюджетът за изпълнение на проекта.

Недостатъци и особености на наклонения покрив

Естествено, наклонените покриви имат и своите недостатъци. Те например не придават комфорта на плоските и не могат да бъдат оформени като обитаема площ като тераса например. Именно поради тази причина, всяко решение е строго индивидуален избор, съобразен с особеностите на всеки един проект.

Важно е да се отбележи също така, че наклонените покриви и тези с нестандартна геометрия често се използват не само в частното, но и в общественото строителство. Така например, много често топлите връзки между отделни сгради, както и навесите и козирките на заведения, части от хотелски комплекси и др. се изграждат като наклонени конструкции или такива с неравномерна форма на покривните конструкции.

Характерно за наклонените покриви е, че те обикновено са изградени от стандартни или битумни керемиди, ламарина, и т.н. Различията в характеристиките на основата и по-трудната достъпност на този тип площи, карат технологиите в производството на строителни материали да се стремят да създадат продукти с лесно полагане, съвместимост към различни видове основи и дълготрайна експлоатационна надеждност.

Вариант 1: Хидроизолация на наклонени покриви и конструкции с неравна геометрия с битумни керемиди

Битумните керемиди са идеално решение за леки покривни конструкции, които не могат да понесат тежестта на традиционните керемиди или други финишни покрития. Характерни за битумните керемиди са техните хидрофобни свойства, ниско тегло, лесно полагане и подмяна, ако това се наложи.

 1. Първа стъпка в процеса е подготовката на основата и изграждането на дъсчен скелет. Върху покривната конструкция се изгражда суха, гладка, равна и чиста дъсчена обшивка.Тя трябва да е съставена от дъски или хидрофобни дървени плоскости като OSB, водоустойчив шперплат, талашит за външна употреба и др. За изграждането ѝ трябва да се използват сухи дъски с еднаква дебелина и ширина от 2 см до 15 - 20 см. Дървесината трябва да е достатъчно суха, за да се предотврати деформирането на дъските при тяхното съхнене. В противен случай това може да наруши целостта на битумните керемиди. Преминава се към укрепване на дървената обшивка, с цел предотвратяване на движения в основата, които биха могли да увредят керемидите. Стряхата се оформя със стандартна пола от поцинкована ламарина, неръждаема стомана, PVC или други. Следва монтиране на отдушници, отговорни за проветряването на покрива и предотвратяване образуването на конденз.
 2. Преминава се към полагането на подпокривната мембрана. Тя има за цел да защити подпокривната конструкция от външни. Употребата на подпокривна подложка намалява и до голяма степен проблема, при който неравностите в покривната обшивка оставят видими отпечатъци в битумните керемиди.Подложката се полага в успоредни на стряхата ленти, които се заковават в дървената обшивка. Започва се от най-долната и всяка следваща (горна) застъпва долната с 10 см. За заковаването да се използват стабилни гвоздеи.
 3. Следващата стъпка е полагането на битумните керемиди. Започва се от стряхата, която трябва да бъде оформена със стандартна подложка (пола) от поцинкована ламарина, неръждаема стомана, PVC или др. Изработването на първоначалната ивица става чрез изрязване на опашката на керемидата. Равната част трябва да бъде изравнена с челната дъска или да покрива улука. Вторият ред покрива изцяло първия като се заковава и залепва изцяло. По този начин лентата от битумните керемиди се явява първи, а опашката втори хидроизолационен слой.Битумните керемиди трябва да се полагат разместено, което води до нуждата от тяхното странично скъсяване с около половин опашка. Отделните елементи трябва да се застъпват един с друг. Образуването на диагонали спомага за бързото отводняване и заздравява цялата конструкция.Лентите се коват на равни интервали с поцинковани или галванизирани пирони с широка глава. Пироните се коват върху горната част от ивицата на съединенията между бобровите опашки и преминават през горният и долен слой битумни керемиди. При наклон на покрива, по-голям от 60° или при силно ветровити области се прави допълнително коване, като се поставят не един, а два гвоздея. Взаимното залепване на отделните елементи е задължително! Битумните керемиди се самозалепват цялостно една за друга под въздействието на температурата от слънчевите лъчи. По този начин се предотвратява възможността вятърът да повдигне техните езици и да увреди здравината на конструкцията. Ако до 24 часа след монтирането не са се залепили (поради студено време или друг фактор), трябва да се нагреят внимателно с горелка и да се залепят.Под бобровите опашки, намиращи се по краищата на покривната конструкция се нанася битумен уплътнител ТЕРАФЛЕКС® BITUMEN или битумна паста ХИДРОЗОЛ® BP. При работа в студено време също може да се използва битумен уплътнител или битумна паста за по-стабилно залепване на керемидите една към друга.
 4. За оформяне на комина, от поцинкована ламарина или друг подходящ материал, се изработват ъглови сегменти, които се залепват с битумен уплътнител или битумна паста към комина. Само в горната част на хоризонталния участък, тези сегменти се заковават върху всяка лента с керемиди стигаща до комина.
 5. Следващата (горна) лента с битумни керемиди покрива хоризонталната част на сегментите и се залепва плътно и здраво върху тях. На края вертикалната част на комина се облича с ламаринена обшивка, която покрива вертикалната част на въпросните ъглови сегменти. Връзката стена - покрив се оформя по идентичен начин като се покриват с ламаринена обшивка.
 6. Билото се оформя като стърчащата част на последния ред керемиди се обръща в посока към него с цел да го предпазва, след което се заковава. Същото се прави и със стърчащата част на керемидите от другата страна на билото. Билните елементи се оформят като се изрежат единични боброви опашки и се заковат по протежение на билото с по два пирона в зоната, която ще предстои да се препокрие от следващия билен елемент.
 7. Уламите (мястото на съединяване на две покривни равнини,образуващи улей) се оформят като на дъното се поставя подложен слой от битумна мембрана или друг тип хидроизолационна лента с ширина 100 см. Лентата се заковава за покривната обшивка на разстояние по-голямо от 30 см. от центъра на уламата. Керемидите се редят преплетено от двете страни (получава се ефект, подобен на цип) като се припокриват по 30 см. навътре от центъра на уламата. След това се залепват към подложната хидроизолационна лента чрез нагряване с горелка и се заковават с пирони на 30 см. от центъра на уламата.

Важно е да се внимава битумните керемиди да бъдат полагани върху покривни конструкции с наклон от 12° до 90°, върху дъсчена обшивка като взаимното залепване на отделните битумни елементи е задължително. Подреждането на керемидите трябва да бъде шахматно и двуслойно като опашката се явява горен хидроизолационен слой, а лентата е долен. Всички допълнителни елементи на покрива - обшивки, отдушници, улуци и други, задължително се монтират преди поставянето на битумните керемиди.

Вариант 2: Хидроизолация на вече изградени наклонени покриви и конструкции с неравна геометрия

При съществуващи битумни, ламаринени или други типове наклонени покривни конструкции, които се нуждаят от цялостна хидроизолация или реновиране на старото покритие, процедурата е далеч по-лесна. За целта се разчита на професионалните хидроизолационни свойства на UV устойчивото, хибридно еластично финишно покритие ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF.

Процедурата на работа следва следните стъпки:

 1. Първата стъпка е подготовката на основата. Течната гума ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF се използва върху всички основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, прах и др.). Повърхността трябва да е чиста, стабилна и без пукнатини. От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Съществуващи стари покрития трябва да бъдат проверени дали са добре свързани с основата. Ако хидроизолацията предстои да се полага върху съществуваща битумна мембрана с посипка, предварително трябва да се отстранят всички участъци от посипката, които не са здраво свързани с нея. При полагане върху мембрани без посипка, основата трябва да бъде предварително подгрята до най-малко 20 ºC. Всички неравности и кухини трябва да бъдат запълнени и изравнени най-малко три дни преди нанасяне на хидроизолационното покритие. Острите ръбове се отчупват и заоблят. Външните ъгли и ръбове се обработват при приблизително скосяване от 2-3 см, а във всички вътрешни ъгли се препоръчва изработката на холкер с минимален радиус от 2-3 см. Всички силно поглъщащи основи (анхидритни замазки, газобетон и др.) трябва да се грундират с ПОРОГРУНД® - ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ най-малко 4-5 часа преди хидроизолирането. При всички останали основи е препоръчително грундирането с НАНОГРУНД® - ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД С НАНО ЧАСТИЦИ.
 2. Преди да се премине към полагане на хидроизолационния слой трябва да се уверим, че основата е достатъчно суха с влажност на повърхността < 2%. Наличието на дори и на минимална влага в нея компрометира адхезията на продукта към основата и може да доведе до отлепяне на покритието. При основи, пропити с влага, се отстранява източникът на влага и се оставят да изсъхнат напълно.
 3. Следващата стъпка е полагането на обмазната хидроизолация. ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF се нанася върху основата с маламашка, четка или валяк. Нанасянето се извършва на тънки слоеве с максимална дебелина от 1 мм. Преди нанасянето на всеки следващ слой е необходимо да се изчака изсъхването на предходния, което в зависимост от атмосферните условия би отнело между 2 и 3 часа.
 4. За да се гарантира експлоатационната продължителност на цялата хидроизолационна система, във всички ъглови, свързващи и други активни фуги, е необходимо да бъде вградена алкалоустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE. Всички хидроизолационни материали. следва да бъдат монтирани в първия хидроизолационен слой, докато е още пресен. При нанасянето на втория хидроизолационен слой, те трябва да бъдат покрити изцяло и съвсем плътно.
 5. Във все още влажния първи хидроизолационен слой се вгражда армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. Всички монтирани хидроизолационни аксесоари преди това трябва да бъдат застъпени с устойчивото на алкални въздействия армиращо платно.
 6. Преминава се към полагане на втори слой течна гума ХИДРОЗОЛ® HYDRO ROOF. Нанасянето му трябва да става равномерно, без пропускане на участъци и напречно на предходния слой. Общата дебелина на положената хидроизолационна мембрана в изсъхнало състояние не трябва да бъде по-малка от 1 мм на нито едно място. Времето за съхнене зависи от дебелината на слоя и условията на околната среда. Недостатъчното слънчево греене забавя полимеризацията на продукта и съхненето на покритието. При нормални климатични условия и достатъчно слънцегреене, хидроизолационното покритие изсъхва напълно за около 24 часа. След пълно изсъхване покритието е устойчиво на ниски и високи температури (от - 30ºС до + 80ºС) и на умерен човешки трафик.

Свързани продукти

bitumen-grund-na-organichna-osnova-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® BG-OR битумен грунд на органична основа

За изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
bitumna-pasta-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® BP битумна паста

Устойчива на атмосферни влияния модифицирана битумна паста за трайно уплътняване на отвори и отстраняване на течове при поправки и ремонт на битумни и ламаринени покриви.

 • Покриви
bitumen-grund-na-vodna-osnova-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ ® BG-AQ полимер-битумен грунд на водна основа

за оптимална подготовка на основата преди полагане на рулонна битумна хидроизолация, прониква дълбоко в микропукнатините на порести повърхнини и ги уплътнява, подобрява сцеплението

 • Покриви
 • Външни пространства