Подсигуряването на един непрекъснат хидроизолационен слой при басейните е сравнително безпроблемна задача до момента, в който не се стигне до оформянето на връзките с конструктивни детайли и уплътняването на критични зони. Такива биват:

 • Осветителни тела
 • Сифони
 • Елементи от филтрационната система (дюзи на пода или стените на басейна)
 • Връзки с парапети и стълби

Общото между всички тези критични точки е, че прекъсват целостта на хидроизолационния слой. Важността на правилното хидроизолиране на компоненти, прекъсващи хидроизолационния слой е еднакво сериозна както при стари басейни, така и при новоизграждащи се такива.

Рисковете, произлизащи от неправилната защита на сифони, осветителни тела и други критични зони също са еднакво големи – дори и най-малкият пропуск може да доведе до проблеми с експлоатацията на съоръжението. Важно е да се има предвид, че последващите ремонти във въпросните участъци на един басейн са трудоемки и скъпоструващи. Особено що се отнася до публични басейни, един наглед малък проблем около осветително тяло или пробойна във връзката със сифона в басейна могат да доведат до затварянето на цялото съоръжение, докато бъдат отремонтирани.

Именно това налага нуждата от особено внимателен подход към хидроизолирането и уплътняването на връзките между основата на басейна (бетоновата конструкция) и изводите в нея.

Изпълнение на система за хидроизолация на осветителни тела и сифони в басейни

За да се гарантира образуването на водоплътна връзка около въпросните конструктивни детайли, се препоръчва спазването на следната методология за изпълнение на хидроизолационните процеси:

 1. Първата стъпка е почистването на основата. При ремонти на стари басейни се препоръчва премахването на покритието до достигането на здрава и стабилна основа. Много често това означава и механично премахване и издълбаване на т.нар. „легло“ в основата на компонента (осветително тяло, стълби, парапети и т.н.). Премахнатите нездрави участъци могат да се запълнят с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. При изграждане на нови басейни, тази стъпка се пропуска, тъй като леглата са предварително оформени в бетоновата конструкция. От особена важност е основата да се почисти и обезпраши така, че да не компрометира адхезията с последващото покритие. Бетонната конструкция трябва също така да бъде добре изсъхнала и всички остатъчни соли да бъдат премахнати. Стари основи могат да се грундират с контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®.
 2. С помощта на четка се полага първи слой двукомпонентен хидроизолационен шлам ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Зоните около елементите се обмазват обилно и без пропускане на участъци. Всички подови сифони и изходите за ВиК елементите трябва да бъдат защитени с хидроизолационните маншети ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS. Маншетите трябва да прилепват плътно за повърхността и да уплътняват всички краища на отворите.
 3. След изсъхване на първия слой (около 4 ч. в зависимост от атмосферните условия) се преминава се към полагане на втори слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Посоката на нанасяне е перпендикулярна.
 4. Във все още пресния втори слой се вграждат парчета платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. Препоръчително е парчетата да се застъпват с няколко сантиметра.
 5. Преминава се към полагане на трети и последен слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K, отново перпендикулярно на предходния.
 6. След изсъхване на хидроизолацията, всички фуги и детайли със сложна форма, както и различни шевове и съединения в конструкцията могат да се уплътнят с хидроизолационно лепило-уплътнител за бързи ремонти ТЕРАФЛЕКС® WATERSTOP.

От особена важност е при монтиране на конструктивните детайли да се следва предписанието на производителя.

Свързани продукти

flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства