С течение на времето и засиления процес на урбанизация, градовете стават все по-гъсто населени. Ако допреди 20 – 30 години автомобилите бяха често срещан, но не доминиращ елемент от градската среда, то днес нещата са далеч по-различни. Те са навсякъде около нас и в големите градове паркирането става все по-трудно. Често ставаме свидетели на автомобили паркирани по тротоари, в непосредствена близост един от друг и други зони, които не са предвидени за това.

Една от причините за това неприятно явление са тенденциите в строителството отпреди време. Поради наличието на паркоместа и свободни зони покрай новостроящите се жилищни сгради, не е съществувала и нужда от изграждане на прилежащи подземни паркинги. Днес ситуацията е далеч по-различна и в по-голямата си част, към новостроящите се сгради се предвижда и изграждане на подземни паркинги.

Рискове, касаещи покривите на подземни паркинги и гаражи

Както вече отбелязахме в темата за Хидроизолация на подземни паркинги и гаражи, една подобна конструкция е подложена на редица агресори, между които различни нива на водно налягане, химикали в почвата, неравномерни статични и динамични напрежения, температурни вариации, газове в почвата, биологични влияния и т.н. Всичко това подлага експлоатацията на подземните паркинги и гаражи под сериозен риск. Тъй като вече разгледахме добрите практики за противодействие на въпросните агресори, ред е да обърнем внимание на един особено сериозен и често подценяван риск, а именно – покривите на подземните паркинги и гаражи.

Покривите на подземните паркинги и гаражи обикновено се намират под самата сграда (и помещават мази, подземни или друго помещения) или се оформят като допълнително отворено пространство служещо като паркинг, площадка, градина и др. Тяхното покритие може да е обикновен бетон, битумна мембрана, специална настилка или комбинация. В зависимост от предназначението си, обаче, те изпитват и различни типове напрежения като например – силна натовареност, пешеходен и автомобилен трафик, валежи, заледявания и размразявания, влияние на антиобледенителни соли, слънцегреене и UV-лъчи и т.н. Всичко това създава линейни движения и вибрации в основата, които неминуемо, в дългосрочен план могат да доведат до пропуквания и проникване на влага в конструкцията.

Веднъж щом влагата проникне през покрива на един подземен паркинг или гараж, тя започва разпространението си повсеместно. В много случаи, тя може да се прояви само в определени участъци/клетки от съоръжението. Това много често подлъгва собствениците на гаражи/паркоместа, че проблемът се намира непосредствено над тях. На практика обаче, това рядко се оказва истина (освен, когато говорим за директен теч). Щом влагата проникне в конструкцията, тя започва своето разпространение в порите на материалите в посоката, в която среща най-малко съпротивление. Именно поради тази причина, проявлението на влагата (мухъл, оцветяване, петна и др.) в един конкретен участък, може да се дължи на компрометирано хидроизолационно покритие на десетки метри отстояние.

Справянето с един подобен проблем обикновено е дълъг и сложен процес. Първата стъпка в него е откриването на източника на влагата и зоната, в която защитното покритие е компрометирано. Това може да стане чрез помощта на диагностика с термокамера или инспекция от специалист. Веднъж щом е открит проблемът обаче, стъпките за неговото разрешаване са по-лесната задача.

За да се предотвратят всякакви проблеми с влагата при изграждането на нови или ремонт на съществуващи покриви на подземни паркинги и гаражи се препоръчва защитата им с хидроизолационна система, проектирана да работи в пълен синхрон. Предложението на МАРИСАН е базирано на силно еластичния двукомпонентен хидроизолационен шлам ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K и включва в себе си решения, създадени да гарантират дълготрайна защита от негативните влияния на влагата и да противоустоят на всякакви типове напрежения и агресори, влияещи на основите.

Изпълнение на система за хидроизолация на покриви на подземни паркинги и гаражи

 1. При работа върху стари и компрометирани основи, първата стъпка се състои в локализиране и отстраняване на източника на теча. Той може да бъде както активен (проблемна тръба или ВиК елемент), така и пасивен (пукнатини и пробойни в хидроизолационния слой). След като източникът е премахнат, трябва да се уверим в здравината и стабилността на основата. Всички нестабилни участъци се премахват. Ако има наличие на големи неравности, те трябва да бъдат запълнени с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. По този начин се гарантира оформянето на стабилна, гладка и равномерна основа.
 2. Следващата стъпка е грундирането на основата. За целта се използва контактен и свързващ грунд ТЕРАКОНТАКТ®. По този начин се създава по-добра контактна повърхност с основата и се подсигурява сигурната адхезия на последващото покритие.
 3. Преминава се към нанасяне на първия слой еластична мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка. В случай на работа в места, подложени на тежко и постоянно влияние на вода и влага, както и при хидроизолиране на напукани основи, е необходимо във все още прясно положения първи слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K да бъде монтирано устойчивото на алкални въздействия армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.
 4. За да се гарантира експлоатационната надеждност на цялата хидроизолационна система, във всички ъгли на помещенията се полагат ъгловите елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. Всички ъглови, свързващи и други активни фуги се защитават допълнително с алкалоустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L или еластичната хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE. Положената лента трябва плътно да застъпи ъгловите елементи. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE. Всички отводнителни елементи в конструкцията се защитават с хидроизолационните маншети за тръби и сифони ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS.
 5. Вторият слой еластична обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ®FLEX PRO 2-K се нанася след 4 ч. перпендикулярно на първия. Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде не по-малка от 3 мм.

Така положената хидроизолационна система трябва да бъде допълнително защитена с керамична облицовка или друго финишно покритие.

Свързани продукти

flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства