Плоските покриви са идеален завършек на една жилищна сграда. Те носят две основни предимства. Първото се състои в това, че предоставят възможност за усвояване на допълнителна част от сградата и обособяването ѝ за експлоатационни цели. Наред с това, с минимални допълнителни разходи за изпълнителите, един плосък покрив може да увеличи стойността на даден имот драстично и да му придаде усещане и излъчване за лукс.

Един плосък покрив може много лесно да се превърне в прекрасна тераса или дори в зелено кътче (при строеж на големи търговски обекти и в паркинг зона). В този материал ще разгледаме най-приятното и екзотично предназначение на един плосък покрив, а именно – превръщането му в покривна градина.

Покривните градини могат да заемат частично или цялостно площта на покривната конструкция. Те предоставят неповторима възможност за обитателите на една сграда да пренесат природата в дома си, в сърцето на натоварения, шумен и сив град. Предназначението им като площи за релакс под открито небе обикновено е достатъчна причина един имот да бъде забелязан. Но какво всъщност стои зад изграждането на една покривна тераса и какви са рисковете за помещенията, намиращи се отдолу при неправилно изпълнение на системата или при възникване на проблеми в периода на експлоатация?

Рискове при изграждане на зелен покрив за конструкцията

Наред с красотата и натуралния облик, които растителността на една покривна градина предлага, те крият и редица рискове. Такива са:

 • Постоянно водно въздействие върху конструкцията – наличието на почва и растителност означава и наличие на постоянна влага. Това подлага конструкцията на сериозно изпитание. В случай, че не е изградена с материали, способни да издържат на агресивното влияние на застоялата вода и персистиращото наличие на влага, системата може да се компрометира и негативните последици да се отразят на по-долните помещения и площи.

 • Постоянно напрежение и указване на натиск – докато една покривна тераса се натоварва само и единствено от човешкия трафик и разположението на обзавеждане, при една покривна градина агресорите са далеч повече и по-сериозни. Масата на растителността и почвата оказват допълнителен и постоянен натиск върху покривната конструкция. Вземайки под внимание и допълнителния ефект от човешкия трафик и обзавеждането, трябва да се има предвид, че изискванията към системата за изпълнение на една покривна градина стават далеч по-строги. Именно поради тази причина, изграждането на една покривна градина трябва да бъде предварително планирано и съобразено при процеса на изграждане на сградата и конструкцията, за да може тя да издържи допълнителното тегло.

 • Негативното влияние на почвата и растителността – характерно за покривните градини е нуждата от тяхната постоянна поддръжка. Почвата се тори, облагородява, подменя, полива, а растителността се развива, кореновите ѝ системи се разгръщат и оказват напрежение върху конструкцията. За да се преодолеят всички тези агресивни влияния, системата трябва да бъде изградена по специфичен начин, различен от този при нормалната тераса.

За да могат да устояват на всички тези агресори, една покривна градина трябва да бъде изградена като т.нар. технология „обърнат покрив“. В идеалния случай, при технологията „обърнат покрив“, най-често се използва сандвич система от два слоя хидроизолация, между които се разполага топлоизолационните пана. В редица случаи обаче се предпочита изграждане на система с изграждане само на един хидроизолационен слой, разположен под топлоизолационния.

Идеята при изграждането на един такъв покрив е водата от поливането и валежите да преминава през почвата и слоя баласт и да се просмуква през топлоизолационните пана така, че да достигне до хидроизолационен слой и да бъде отведена през отводнителните елементи извън конструкцията. Характерно за тази система е, че поради наличието на капилярна, кондензационна (образува се конденз по повърхността на хидроизолационния слой в областта му на контакт с топлоизолационния – за целта се изпълнява дренаж и се полагат разделителни скари) и остатъчна влага, топлоизолационният слой остава влажен в голяма част от времето.

Поради тази причина, от особена важност е използваният топлоизолационен материал да е от екструдиран полистирен (XPS), за да може ефективно да устоява на негативното влияние на влагата. Предимството на XPS материалите е, че поради своята затворена клетъчна структура, те гарантират надеждни топлоизолационни резултати дори и в среда на увеличена влажност. Също така е важно и хидроизолационният слой да се комбинира с пароизолационна мембрана, за да може влагата да бъде по-лесно отвеждана извън конструкцията.

Особености при конструиране на зелени покриви

При конструирането на един зелен покрив особено внимание се обръща на следните възлови моменти:

 • Изчислението на товароносимостта на конструкцията и сградата;

 • Планиране на наклона на повърхността с цел по-лесното оттичане на водата;

 • Внимателно планиране на разположението и типа на отводнителните елементи;

 • В зависимост от размера и гъстотата на зелените площи се планира типа на напояване – автоматично или ръчно;

 • Внимателно проектиране на връзките с краищата на покрива, огради, отводнителни елементи, климатична и вентилационна система и т.н.;

 • Планиране монтажа на анти-коренова преграда над хидроизолационната система, която да противостои на растения с по-агресивни и силни коренови системи;

 • Внимателно и сигурно проектиране на пешеходните и релакс зоните около зелените площи.

Предстои да разгледаме сандвич система за хидроизолиране на зелени покриви. Тя може да бъде изпълнена, както с битумни мембрани, така и с циментова хидроизолация. За целта ще разгледаме и двата сценария:

Изпълнение на система за хидроизолация на покривни градини и зелени покриви с битумна хидроизолация

 1. Първата стъпка се състои в обезпрашаване и подготовка на основата. Тя трябва да бъде чиста, без прах, наслоявания и разделителни субстанции, за да се подсигури по-добрата адхезия на последващото покритие. Всички неравности трябва да бъдат отстранени. Препоръчително е да се запълват с ХИДРОЗОЛ® BP – БИТУМНА ПАСТА. Острите ръбове се отчупват и заоблят.
 2. С цел подобряване на адхезията, преди полагане на хидроизолационните мембрани, основата трябва да се грундира с ХИДРОЗОЛ®  BG-OR – БИТУМЕН ГРУНД НА БАЗА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИВремето за изсъхване на грунда варира от 8 до 24 часа в зависимост от порьозността на основата, температурата и влажността на околната среда.
 3. Полагането на мембрана трябва да стане веднага след изсъхването на грунда. То трябва да бъде предварително планирано. Преди полагане, всяко руло трябва да се развие и да се остави да престои така няколко часа върху равна площадка. При студено време и валежи това трябва да се извърши на закрито в отоплявано помещение. Мембраните престояват така докато се изправят и след това отново се навиват стегнато. Ако бъдат констатирани дефекти по мембраните (разкъсвания, пробиви, гънки, неравна повърхност и др.), същите трябва да бъдат предварително отстранени чрез изрязване.
 4. В зависимост от изискванията на проекта, системата може да бъде изпълнена в два пласта (от мембрана с и без посипка) или в един пласт (само от мембрана с посипка). Битумните мембрани с посипка ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-STP),ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-PEP) или ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-SVP)  се полагат чрез припокриване (6 - 10 см надлъжно и 15 - 20 см напречно). С помощта на горелка директно се загрява основата и долната страна на мембраните до стопяване на полиетиленовото фолио. Едновременно с това рулото постепенно се развива. При нужда от изглаждане е добре рулото да се притисне равномерно. На местата, където две съседни мембрани се припокриват се препоръчва използването на валяк за оказване на натиск. Ако монтажът се извършва като втори слой, върху битумните мембрани без посипка ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-ST),ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-PE) или ХИДРОЗОЛ® НВМ PRO (SBS-SV), то следва при загряването нейното горно защитно фолио също да бъде стопено. При монтаж на двуслойна система фолиото, намиращо се от горната страна на мембраната без посипка (първи слой), трябва да остане здраво. То се стопява едва при монтажа на финишната битумна хидроизолационна мембрана с посипка и запазва нейните адхезивни свойства до тогава. Хидроизолационните мембрани с посипка се полагат така, че площта на застъпване на мембраните от първия слой да бъде покрита от цяла мембрана и снадките между мембраните от горният и долният слой да не се застъпват.

В случай, че системата се изпълнява с един слой хидроизолация, то в тази стъпка, върху така положената хидроизолационна мембрана се оформя слой дренаж, който може да включва баластра, пясък или др., които спомагат за контрол на водата. Над положения дренаж се монтира дренажна и водозадържаща мрежа/скара. Тези елементи със специално предназначение имат за цел контролирано да пропускат водата и да разпределят напрежението върху цялата конструкция. Те служат и като разделители, осигуряващи разстоянието между дренажа и топлоизолационния слой, спомагайки за минимизиране на конденза.

 • Всички фуги и участъци на снадки между отделни елементи, промени в геометрията на покрива, връзка с отводнителни тела или техника е добре да бъдат допълнително защитени с битумния уплътнител ТЕРАФЛЕКС® BITUMEN. Връзката между метални конструкции и стени, детайли със сложна геометрия и като цяло критичните зони в покривната конструкция е препоръчително да бъдат уплътнени и със самозалепващата бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE.
 • Преминава се към монтаж на високоякостните топлоизолационни плочи ТЕРАПОР® XPS GRAPHITE. Плочите се лепят с битумен разтвор на водна основа.

Ако се изпълнява система с един хидроизолационен слой, то в тази стъпка се налага монтаж на антикоренова система, която да стопира разпространението на корените на растенията в посока към основата. Така се предпазва целостта на топлоизолационните материали и другите компоненти в системата. При еднослойната система тук следва и полагане на два слоя геотекстилно платно в комбинация с дренаж, разположен помежду им.

 1. Процесът продължава с изпълнение на армирана циментова замазка с подовата замазка ЦИМЕНТОЛ®. С нея може и да се коригира или оформи изцяло наклонът на покрива (в случай, че това не е направено предварително чрез топлоизолационните плочи). От особена важност е на всеки 4 до 6 м от терасата да се оставя разширителна фуга с ширина 1 - 1.5 см, която се запълва с полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.
 2. Полага се втори хидроизолационен слой на примера на първия.
 3. Следващата стъпка е, върху така положената хидроизолационна мембрана, да се монтира дренажна и водозадържаща мрежа/скара и антикоренова система. С цел да се гарантира сигурният контрол и отвеждане на водата към отводнителните елементи в системата, може да се премине и към полагане на дренажен геокомпозит.
 4. Преминава се към разполагане на почвата и растителността.

Изпълнение на система за хидроизолация на покривни градини и зелени покриви с циментова хидроизолация

 1. Първата стъпка се състои в корекция на основата. При наличие на по-големи неравности, се препоръчва тяхното запълване с ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX.
 2. След като сме подсигурили сигурната и равна основа, се преминава към грундиране с УНИВЕРСАЛЕН СТРОИТЕЛЕН ГРУНД. Целта на тази стъпка е да се създаде по-добра контактна повърхност с основата.
 3. Идва ред на оформянето на наклона на терасата. Тази стъпка е от особена важност за осигуряването на ефективното и безпроблемно оттичане на водата и предотвратяване на множеството проблеми, свързани със задържането ѝ по повърхността на терасата. Препоръчва се оформяне на наклон на основата от 2%. За целта се използва подова замазка ЦИМЕНТОЛ®.
 4. След пълното изсъхване на циментовата замазка се преминава към нанасяне на първи слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка. Във все още пресния първи слой хидроизолационно покритие се вгражда армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.
 5. След изсъхване на първия (около 4 ч., в зависимост от атмосферните условия), се преминава към полагане на втори слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Посоката на полагане е перпендикулярно на първия. Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде около 3 мм.

В случай, че системата се изпълнява с един слой хидроизолация, то в тази стъпка, върху така положената хидроизолационна мембрана се оформя слой дренаж, който може да включва баластра, пясък или др., които спомагат за контрол на водата. Над положения дренаж се монтира дренажна и водозадържаща мрежа/скара. Тези елементи със специално предназначение имат за цел контролирано да пропускат водата и да разпределят напрежението върху цялата конструкция. Те служат и като разделители, осигуряващи разстоянието между дренажа и топлоизолационния слой, спомагайки за минимизиране на конденза.

Ако се изпълнява система с един хидроизолационен слой, то в тази стъпка се налага монтаж на антикоренова система, която да стопира разпространението на корените на растенията в посока към основата. Така се предпазва целостта на топлоизолационните материали и другите компоненти в системата. При еднослойната система тук следва и полагане на два слоя геотекстилно платно в комбинация с дренаж, разположен помежду им.

 1. Преминава се към нанасяне на слой еластична двукомпонентна обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка. Тъй като терасите са подложени на голямо водно натоварване и широки температурни амплитуди, е необходимо във все още прясно положения първи слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K да бъде вградена алкалоустойчивата високоеластична трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L за защита на фугите. Всички вътрешни и външни ъгли трябва да бъдат допълнително защитени с ъгловите елементи за хидроизолационни ленти ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. Вграждането на тръбопроводи и на подови сифони в системата се извършва посредством хидроизолационни маншети ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS. При хидроизолиране на пукнатини, фуги, ъгли и детайли със сложна форма, както и при запечатване на шевове и съединения от различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) е препоръчително да се ползва високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE. Всички монтирани хидроизолационни аксесоари трябва да бъдат застъпени с устойчивото на алкални въздействия армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP. То се вгражда във все още пресния първи слой хидроизолационно покритие, за да му придаде допълнителна устойчивост и здравина.
 2. След изсъхване на първия (около 4 ч., в зависимост от атмосферните условия), се преминава към полагане на втори слой еластична двукомпонентна мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K. Посоката на полагане е перпендикулярно на първия. Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде около 3 мм.
 3. Процесът продължава с изпълнение на армирана циментова замазка с подовата замазка ЦИМЕНТОЛ®. От особена важност е на всеки 4 до 6 м от терасата да се оставя разширителна фуга с ширина 1 - 1.5 см, която се запълва с полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.
 4. Следващата стъпка е, върху така положената замазка, да се монтира дренажна и водозадържаща мрежа/скара и антикоренова система. С цел да се гарантира сигурният контрол и отвеждане на водата към отводнителните елементи в системата, може да се премине и към полагане на дренажен геокомпозит.
 5. Преминава се към разполагане на почвата и растителността.

Свързани продукти

bitumen-grund-na-organichna-osnova-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® BG-OR битумен грунд на органична основа

За изключително здрава връзка между основата и полагани битумни хидроизолации и покрития, прониква дълбоко в порести повърхнини като ги уплътнява и заздравява.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
bitumna-pasta-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® BP битумна паста

Устойчива на атмосферни влияния модифицирана битумна паста за трайно уплътняване на отвори и отстраняване на течове при поправки и ремонт на битумни и ламаринени покриви.

 • Покриви
bitumen-grund-na-vodna-osnova-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ ® BG-AQ полимер-битумен грунд на водна основа

за оптимална подготовка на основата преди полагане на рулонна битумна хидроизолация, прониква дълбоко в микропукнатините на порести повърхнини и ги уплътнява, подобрява сцеплението

 • Покриви
 • Външни пространства