Въпреки, че темата за хидроизолирането на банята е една от най-често дискутираните и най-обстойно разисквани, един аспект често остава подценен. Става въпрос за хидроизолирането на зоните с различно водно натоварване в банята, изискващи специален и особено внимателен подход. Такива участъци обикновено са:

 • Фуги и връзки между две стени или стена и под
 • Външни и вътрешни ъгли
 • Зоните около душ кабините и ванит
 • Бордовете, праговете и первазите
 • Връзката с ВиК елементите

Хидроизолационната защита на тези участъци обикновено повдига редица въпросителни като например:

 1. Какви са най-подходящите средства за защита на тези зони?
 2. Как да хидроизолираме въпросните участъци?
 3. На каква височина да полагаме хидроизолационните аксесоари?
 4. Имат ли давност?
 5. Какво би станало, ако хидроизолационният аксесоар е компрометиран или полагането му се пропусне?

Отговорът на всички тях е еднозначен – хидроизолационната защита на въпросните критични зони е най-важният процес при строително-ремонтните дейности в една баня. Истината е, че именно въпросните участъци са най-критичните точки в конструкцията на една баня, тъй като в тях се срещат отделни равнини или общият хидроизолационния слой бива прекъснат. Концентрационните и линейни напрежения в основата се насочват именно във въпросните връзки и, при липса на адекватна защита, те могат много лесно да бъдат компрометирани. А веднъж проникнала в конструкцията, влагата се превръща в най-упоритият и труден за справяне проблем.

Как да изберем правилната хидроизолация?

За щастие, в днешно време производителите на строителни материали снабдяват пазара с хидроизолационни аксесоари с постоянно подобряващи се свойства и експлоатационна надеждност. Те се полагат лесно, бързо и безпроблемно. Именно поради тази причина, компромиси с тяхното изпълнение са недопустими.

За да се предотвратят потенциални проблеми, произхождащи от проникването на влага под керамичната облицовка и разпространението ѝ в конструкцията, при избора на хидроизолационни аксесоари се препоръчва спазването на няколко основни принципа:

 1. Работа с еластични хидроизолационни материали и аксесоари – фугите и ъглите са обект на няколко типа напрежения, между които водно, концентрационно, линейно (вибрации и движения в основата) и т.н. За да се предотврати компрометирането на хидроизолационния слой се препоръчва работа с аксесоари със силна еластичност. Така те успяват да поемат всички възникнали напрежения и да запазят стабилността на останалите компоненти в системата.
 2. Водоплътно и повсеместно полаганена аксесоарите – силата на един хидроизолационен слой е в неговата непрекъснатост. Именно поради тази причина, висящ, хлабав или компрометиран хидроизолационен маншет, който не уплътнява на 100% ВиК елементите в конструкцията е равносилен на липсващ маншет. Същото се отнася и за хидроизолационната лента в ъглите и фугите – дори и малък пропуск в нейното протежение може да се окаже пагубен за общата експлоатационна надеждност.
 3. Покриване на аксесоарите с хидроизолационен разтвор – от особена важност е всеки един аксесоар, било то лента, маншет или ъглов елемент, да бъде положен между два (или повече, в зависимост от натовареността на площите) слоя хидроизолационен разтвор. Вторият слой трябва да покрие изцяло хидроизолационните аксесоари, така че техният цвят да не се личи под него.

Изпълнение на система за хидроизолация на зони с различно водно натоварване в банята

Системата протича в следните няколко стъпки:

1. Подготовка на основата

Основата задължително трябва да е здрава, стабилна, равна и чиста. По нейната повърхност не трябва да има разделителни частици, прах или наслоявания. При наличие на сериозни неравности или дупки в основата, те трябва да бъдат запълнени с помощта на хастарна вароциментова мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. Важно е също така всички остри ръбове да бъдат отчупени или заоблени. Външните ъгли и ръбове се обработват при приблизително скосяване от 2 - 3 см, а във всички вътрешни ъгли се препоръчва изработката на холкер с минимален радиус от 2 - 3 см.

2. Предварителна подготовка на хидроизолационните аксесоари

За да се улесни процеса на работа се препоръчва преди започване на същинския процес по хидроизолиране да се отдели време за подготовка на аксесоарите. Така изпълнителят няма да е притиснат от времето, в което трябва да положи хидроизолационния разтвор и ще може на спокойствие да вземе мерки и да подготви нужните аксесоари.

 • Защита на фугите с хидроизолационна лента

За защитата на всички ъглови, свързващи или деформационни фуги трябва да бъде предвидена хидроизолационна лента. За целта се препоръчва трислойната силно еластична лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L или еднослойната ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE.

Вземат се мерки от помещението предварително с цел разкрояването на лентата. Хидроизолационната лента трябва да обхваща цялото протежение на хоризонталните фуги, без да бъде прекъсвана в нито един участък. Що се отнася до вертикалните фуги, препоръчително е лентата отново да покрива цялото помещение във височина до тавана. Много от баните старо строителство са с високи тавани. В такъв случай не е задължително полагането на лента във височина над един човешки разтег, тъй като възможността вода да проникне зад тях не е толкова значителна. Все пак обаче, имайки предвид напреженията, концентрирани в тези участъци и наличието на остатъчна влага и конденз в една баня, полагането на лента по цялото протежение от пода до тавана, дори и в по-високи помещения, е препоръчително.

Лентата се разкроява предварително и се изрязва с нужната дължина. Така, впоследствие тя може да бъде лесно положена и процесът по хидроизолиране на помещението ще протече по-гладко и без забавяния.

 • Защита на ъглите с ъглови елементи

Поради факта, че ъглите са най-сериозно натоварената зона в една баня, е наложително да се осигури тяхната допълнителна защита. За целта се препоръчват готовите за работа и лесно приложими ъглови елементи от плетен полиестер с покритие от термопластичен еластомер ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. По този начин се гарантира еластичното и водоплътно запечатване на всички съединителни, разширителни, ъглови и други активни фуги при вътрешни и външни ъглови участъци.

Тъй като ъгловите елементи са готови за приложение, единственото, което трябва да направите в тази стъпка е да преброите количеството, което ще е нужно.

 • Защита на ВиК елементите

Следващата стъпка е подготовка на хидроизолационните маншети. Работи се с два типа - ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS за подови сифони и ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS за тръби. Приложението на въпросните аксесоари спомага за създаването на водоплътна и постоянно еластична връзка между хидроизолационната система и преминаващите през нея подови сифони, отводнителни отвори и канали. Маншетите са водонепропускаеми и устойчив на скъсване и стареене. Изработени са от термопластичен еластомер с вложена армираща стъклотекстилна мрежа. Тази комбинация от материали гарантира отлична връзка по цялата площ на маншета с намиращият се под керамичното покритие хидроизолационен слой.

Препоръчва се, преди започване на хидроизолационните дейности, да се вземат мерки за всички тръби и сифони в банята и да бъдат очертани на маншета. Впоследствие, съгласно очертанията, маншетите се изрязват под формата на кръст (+). От особена важност е направените разрези да не излизат от очертанията. Така, маншетът ще може да уплътни сигурно. Може да се направи и проба за полагане на маншетите. Те трябва да влизат с усилие, а не лесно и мигновено. Това означава, че аксесоарът уплътнява надеждно, не виси и не „хлопа“. След полагане, маншетът не трябва да е набръчкан. Маншетите се оставят настрана при другите хидроизолационни аксесоари.

 • Допълнителна защита със самозалепваща лента

В случаи, в които в банята има шевове и съединения между различни материали (битумни мембрани, метал, керамика, циментови плоскости) като например при монтаж на повдигнати душ кабини или вани, може да се използва и високоеластичната самозалепваща бутилова лента ХИДРОЗОЛ® BUTYL TAPE. Лентата се полага лесно и бързо и има отлична адхезия към широк спектър от абсорбиращи (бетон, мазилки и замазки, пенобетон, фиброцимент и др.) и неабсорбиращи (метали, пластмаси, битум, керамика, стъкло, PVC и др) материали. Без проблем се покрива с мазани хидроизолации и лепила за плочки. След полагането си дава моментална водоплътност.

3. Хидроизолация

За целите на проекти от този тип може да се работи с разнообразни хидроизолационни материали, между които двукомпонентния силно еластичната мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K, еднокомпонентната течна гума ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K или еднокомпонентната хидроизолационна мембрана на циментова основа ХИДРОСТОП®.

Избраният разтвор се нанася в зоните на ъглите с помощта на четка. Обмазват се хубаво, както пода, така и стената така, че дебелината на слоя да е около 1 – 1.5 мм. В прясно положения хидроизолационен слой се влагат ъгловите аксесоари ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. Притискат се хубаво така, че да прилепнат плътно до всяка една от повърхностите в съседство. Ъгловите елементи се покриват изцяло с хидроизолационен слой.

Преминава се към полагане на хидроизолационен разтвор по цялото протежение на фугите в помещението и връзките стена-под и стена-стена. Препоръчва се да се работи поетапно в един участък. След като хидроизолационният слой е положен, двете съседни равнини се уплътняват с помощта на хидроизолационната лента. Тя се притиска в средата така, че да прилепне перфектно. Положената лента трябва да покрие вече фиксираните ъглови елементи. Лентата се покрива изцяло с хидроизолационен разтвор.

Процесът следва същата методология и при полагането на маншетите около сифоните и изводите за ВиК инсталацията. Върху легло от хидроизолационен разтвор се полагат вече изрязаните аксесоари така, че да прилепнат плътно за стената/пода. Стърчащите участъци от кръстовия разрез се оставят на този етап. Маншетите се покриват изцяло с хидроизолационен разтвор така, че жълтият им цвят да не се забелязва.

Преминава се към полагане на хидроизолация в два слоя в цялото помещение като вече обработените зони също се покриват. След като хидроизолационното покритие стегне напълно (до 48 часа в зависимост от особеностите на проекта и условията), може да се премине към полагане на облицовка.

Оформяне на фугите

Тук трябва да обърнем внимание и на няколко други важни аспекта. Важното при оформянето на фугите в керамичната облицовка е те да бъдат защитени с подходяща антибактериална и силно еластична водоотблъскваща фугираща смес като например ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION или ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION. Така, влагата и спорите на мухъла, който често се образува в баните и мокрите помещения не проникват в конструкцията, а остават на повърхността на фугата.

Препоръчва се също така, при по-големи помещения, в които в облицовката се предвижда оформянето на дилатационна фуга, както и при връзките с душ кабини, вани и други елементи, да се използва полиуретаново лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

 

Свързани продукти

bitumna-obmazna-hidroizolaciq-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® WBC-OR битумна обмазна хидроизолация на органична основа

Битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани.

 • Основи и фундаменти
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrozol-wbc-aq-polymer-bitumen-hydro-insulation-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ ® WBC-AQ полимер-битумна хидроизолация

Гъста еластична битумна паста за студено безшевно хидроизолиране на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства