Хидроизолирането на основите на една сграда може да бъде дефинирано като една от най-възловите задачи. Тя е от фундаментална значимост и предопределя подсигуряването на дълготрайната експлоатационна надеждност на сградата впоследствие. Грешките, допуснати предварително през процеса на изграждане на хидроизолационната защита на основите могат да доведат до сериозни проблеми в бъдеще. Част от тях включват:

 • Проникване на влага в конструкцията и придвижването ѝ нагоре;
 • По-бързо компрометиране и отслабване на строителните елементи;
 • Проблеми с влага и мухъл в подземните и приземни помещения;
 • Податливост на негативното влияние на капилярната влага от почвата върху основите и по-горните части от конструкцията;
 • Изложеност на химични препарати и състава на почвата и подпочвените води, които могат да допълнително да увредят хидроизолационното покритие;

Позитивно и негативно хидроизолиране

За справянето с всички тези проблеми, в практиката са познати два типа хидроизолиране – позитивно и негативно.

Позитивният тип се състои в полагане на хидроизолационна защита от страната, от която действа водата (външната част на стената), докато негативният се състои в изпълнение на хидроизолационно покритие от вътрешната (суха) част на стената. По правило, всеки метод, при който влагата се държи извън конструкцията, е за предпочитане. В случая това се отнася за позитивното (външно) хидроизолиране.

В практиката обаче, особено що се касае до хидроизолиране на основи в жилищното строителство, много по-често се прибягва до негативно хидроизолиране. Това се дължи на редица причини като най-основната е, че е по-лесният метод за изпълнение и не изисква толкова сериозна техническа подготовка.

Друга ситуация, при която се прибягва до негативно хидроизолиране е при вече съществуващи сгради. Тъй като оформянето на ров покрай основите на сградата с цел полагане на хидроизолационна защита от външната страна е свързано с много сериозни средства, трудно изпълнение и дълъг период на работа. Това обаче далеч не означава, че негативното хидроизолиране неминуемо ще доведе до проблеми. Дори напротив – при следване на препоръчителните принципи и внимателно изпълнение на системата, дълготрайната експлоатационна надеждност и липсата на проблеми с влага в сградата са гарантирани. Такъв съвет например е редуцирането на хидростатичното напрежение върху основите чрез оформяне на достатъчен наклон на най-горния слой на почвата около сградата. По този начин се гарантира естественото премахване на възможно най-голям процент от влагата в почвата посредством силите на хидростатичното напрежение. Така значително се редуцират и редица рискове като например постоянното влияние на водата в почвата върху основите, евентуалното ѝ просмукване в конструкцията в периода на експлоатация, изкачването ѝ по строителните елементи и тяхното отслабване.

Система за хидроизолиране на основи от външната страна

Сега ще се спрем върху изпълнението на система за позитивна хидроизолационна защита на основите на една сграда. За да се гарантира професионалният краен резултат, се препоръчва системата да следва следните стъпки:

1. Грундиране по цялата площ на фундамента с НАНОГРУНД®- дълбокопроникващ грунд с нано частици за оптимално запечатване и заздравяване на основата и за създаване на по-добра контактна повърхност.

2. Нанасяне на първия слой еластична двукомпонентна мазана хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка.

3. Вторият слой еластична двукомпонентна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се нанася след 4 ч перпендикулярно на първия. Общата дебелина на двата слоя трябва да бъде не по-малка от 3 мм. Докато е все още влажен, в слоя се вгражда армиращо платно от нетъкан текстил ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP.

4. След изсъхване на предходния се нанася и трети слой еластична двукомпонентна обмазна хидроизолация ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K с помощта на валяк, четка или маламашка. Посоката на нанасяне е перпендикулярна на предходния слой.

Преминава се към полагане на финишно покритие според изискванията на проекта.

 

 

 

Свързани продукти

hydrostop-25kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОСТОП® еднокомпонентна циментова хидроизолация

Еднокомпонентна циментова хидроизолация за трайно хидроизолиране срещу проникване на влага на недеформируеми минерални основи и строителни елементи.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K WHITE бял еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна бяла циментова хидроизолация, образуваща здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
hydrosol-flex-pro2k-2018-04-torba-kofa.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K еластичен хидроизолационен шлам

Двукомпонентна хидроизолация на циментова основа, образуващ здрава, непрекъсната и силно еластична защитна мембрана, предпазваща от проникване на вода, атмосферни и други агресивни емисии в строителни елементи и бетонни конструкции.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства