Полагането на керамични облицовки е многостепенен процес, изискващ отговорно отношение към всеки един от отделните етапи в неговото изпълнение. Спазването на специфични съвети и установени практики за изпълнението на всяка една стъпка - от набавянето и подготовката на нужните инструменти, през избора на лепило и неговото нанасяне, до реденето и фугирането на плочките е лесен и сигурен начин, както за пестене на време, ресурси и усилия, така и за обезпечаването на качествения краен резултат.

В този материал ще се фокусираме върху избора на инструменти за лепене на плочки и ще открием с кои спомагателни аксесоари работата протича най-лесно и безпроблемно.

Колко важно е да изберем правилните инструменти за лепене на плочки?

Истината е, че процесът по лепене на плочки изисква работа с множество различни инструменти и аксесоари. Поради тази причина, при подготовката на работата на обекта, много често може да се пропусне нещо от дългия списък с помощни материали. Това обикновено означава забавяне на работния процес или търсене на алтернативни решения в най-близкия супермаркет или строителен магазин.

Докато това може да е решение за някои от стандартните аксесоари като например рулетка, кофа за бъркане на лепило, нивелир и т.н., то с други това може да се окаже сериозен проблем. Какво става например, ако сме пропуснали да вземем подходяща маламашка, а в обектите липсва това, което търсим? Много майстори биха взели алтернативно решение, но това обикновено крие рискове, тъй като изборът на маламашка трябва да е изцяло съобразен с размерите на плочките и начина на нанасяне на лепилото.

Същото се отнася и за кръстчетата за фуги. Ако спецификата на проекта изисква работа с конкретен размер фуги и плочките са съобразени с тях, няма как да направим компромис. Разликата дори от половин милиметър във фугата, може да се превърне в разлика от сантиметри в края на облицованата площ.

Поради тази причина е особено важно винаги да разполагаме с подходящите аксесоари и помощни материали преди започване процеса на лепене на плочки. Така гарантираме, че работата ще започне на време, няма да търпи забавяне и ще протече според плановете.

От какви инструменти за работа се нуждаем, за да гарантираме безпроблемното лепене на плочки?

Изборът на подходящи инструменти е сигурен начин за цялостно улеснение на работния процес – от етапа на подготовка на основата, до финалния етап с почистването на положената облицовка. Какъв обаче е пълният набор от инструменти, от които се нуждаем, за да подсигурим безпроблемното изпълнение? Ето и всички инструменти, които трябва да набавите за целта:

 • Електрическа бъркалка

Електрическата бъркалка е може би най-важният аксесоар, тъй като от нея зависи правлното миксиране на лепилната смес.

На пазара съществуват различни видове бъркалки. При лепенето на плочки най-често се използват нискооборотни бъркалки, които спомагат за комфортното объркване на лепилото без вкарване на въздух в сместа.

В по-голямата си част, накрайниците на бъркалките се изработват от стомана като могат да варират по своите размери и форма. Докато тези фактори не са от толкова сериозно значение, най-важното, на което трябва да обърнете внимание преди започване на работа със стара бъркалка е тя да бъде чиста и без втвърден разтвор по нея. Това е важно тъй като при бъркването, въпросният стар разтвор може да отдели частици в новата лепилна смес и да компрометира нейните свойства.

След работа с бъркалката е задължително почистването ѝ с вода и изстъргването на лепилната смес. 

 • Подходящ съд и гъба

При лепенето на плочки е от особена важност разбъркването на сместа да се извършва в съдове, изработени от неръждаем материал. В голяма част от случаите апликаторите предпочитат пластмасови или гумени кофи и корита, тъй като те са много по-леки и лесни за преместване на обекта. Наред с това, те са и далеч по-лесни за почистване след приключване на работния процес.

Гъбата в случая се използва за почистване на плочките при попадане на лепило или фугираща смес. Почистването се извършва възможно най-скоро, за да се избегне втвърдяването на материала върху новата облицовка.

 • Гумени ръкавици и наколенници (по желание за по-комфортно изпълнение на работния процес)

Много майстори предпочитат да работят с голи ръце, за да могат по-добре да „усещат материала“. Това обаче не се препоръчва, тъй като крие риск от нараняване, изцапване, оставяне на отпечатъци върху плочките и т.н. За да се избегне това обикновено се работи с подходящи ръкавици.

Тъй като лепенето на плочки може да бъде особено дълъг, трудоемък и изморителен процес, особено, когато става въпрос за облицоване на подови площи, някои майстори предпочитат да работят с наколенки. По този начин, стоенето на колене при разполагането и лепенето на плочките върху твърдата основа не създава толкова сериозен дискомфорт.

А и в дългосрочен план, използването на подобни предпазни средства винаги се отблагодарява на здравето!

 • Ролетка и молив

Ролетката и молива са едни от най-използваните материали на обекта. Основното им приложение е при маркирането и разграфяването на участъци по стени/под, в които ще се разполагат парчета от плочки или специфични части, изрязани по особен начин. Освен това, с тях се маркира и гърба на плочката, когато предстои тя да бъде изрязана под определен ъгъл или специфични размери. Впоследствие, уредът за рязане на плочки се движи по предварително оформените контури.

 • Нивелир

В зависимост от сложността на проекта, апликаторите работят с два типа нивелири – обикновени, които присъстват в арсенала на всички хоби ентусиасти и лазерни. Разбираемо, лазерните нивелири са далеч по-напредналата и улесняваща работния процес технология.

Това, което прави лазерният нивелир толкова популярно решение е способността му значително да спомага за лесното разграфяване участъците за разполагане на плочките по стените. Той е незаменим помощник при специфични и комплексни задачи като например проекцията на първия ред плочки на стената или оформянето на участъците около изводи за ВиК елементи и т.н. Лазерният нивелир е особено полезен аксесоар при облицоване на големи площи, където дори и най-малките отклонения могат накрая да се окажат сериозен проблем за оптиката на облицованата площ.

 • Уред за рязане на плочки

За съжаление, колкото и да им се иска на всички майстори, почти няма проекти, при които да не се наложи рязането на плочки на обекта. Колкото и добре и умело да планираме проекта и разположението на плочките, все някъде се налага да се изреже парче или специфична форма в плочката.

Когато се налага рязане на няколко плочки, нуждата от това да разполагате с подходящ уред за рязане става належаща. Уредът, с който разполагате трябва да позволява лесното и безпроблемно рязане по контури, без да отчупва или компрометира облицовката.

 • Клещи за плочки

Съществуват два типа клещи за плочки – клещи за рязане и клещи за нивелиране. Докато първите присъстват в арсенала на всеки майстор, вторите са по-специфичен случай.

Клещите за рязане се използват за цялостно рязане или просто лесно отчупване на плочки. Работата с тях гарантира, че плочката ще се отчупи безпроблемно и без риск от засягане на нейната цялост извън обознчените участъци.

Клещите за нивелиране се използват основно при широкоформатни плочки или тежки облицовки като гранитогрес, масивен теракот и др. върху подове и стени. Въпреки, че лепенето на плочки може да премине и без тях, те улесняват монтирането на облицовката и спомагат за изкореняване риска от свличане или промени в геометрията. Работата с тях предполага разполагане на нивелиращ фиксатор в лепилния слой зад всяка плочка и вграждане на регулиращ клин след полагане на съседната. Така могат да се изравняват плочи с различни дебелини като се запазват размерите на фугите им и нивелацията на повърхността.

 • Кръстачки

Кръстчетата или кръстачките, както са известни още, са друг особено популярен и незаменим аксесоар при лепенето на плочки. Тяхната големина се определя спрямо планираните размери на фугите. Добре е да имате предвид, че за лепенето на една плочка обикновено са нужни по два броя за всяка страна.

Поради тази причина е добре се запасите с достатъчно количество кръстчета, за да можете да работите спокойно. Внимавайте и за дължината на техните краища, тъй като при тънкослойно лепене на фини облицовки, по-дългите кръстчета могат да достигнат до самата основа. Въпреки, че това не е сериозен проблем, е добре все пак да се избягва, тъй като впоследствие би могло да създаде неудобства при фугирането.

 • Малка мистрия

Добре е винаги да имате под ръка и малка мистрия. С нейна помощ можете да обирате по-лесно лепилото от кофата, както и да обмазвате малките парчета плочки. Мистрията също така спомага за обиране на излишното количество лепило от маламашката и да разбърквате лесно останалата смес.

 • Гумен чук

Гуменият чук е друг особено важен аксесоар в процеса по лепене на плочки. Той се използва за наместване на вече положената плочка чрез почукване в отделните ѝ краища. С негова помощ се проверява и до каква степен лепилото е обхванало основата и гърба на плочката и дали има риск от пропуснати участъци.

Важен и интересен момент, който не всеки знае или взема под внимание е работата с двуцветен чук. Голяма част от този тип аксесоари се предлагат с глава в два цвята – най-често бял и черен. Бялата част е предназначена за работа с плочки със светъл цвят, докато черната е за по-тъмните. По този начин се редуцира риска при почукване на светли плочки с чук от черна гума, да стане приплъзване и да останат следи (същото важи и за обратния случай). Трябва да се има предвид, че въпреки, че тези следи могат да се изчистят, това не става толкова лесно, а и е безсмислено да се създават допълнителни затруднения в процеса по полагане на плочките.

 • Маламашка

Така стигаме и до може би най-важния инструмент, а именно – маламашката. От особена важност е да се работи с маламашки, които са съобразени с формата на плочките и мястото за тяхното приложение.

Така например, за плочки, лепени на под се препоръчва нанасяне на лепилна смес с назъбена маламашка с размер на зъба от около 10 мм. При лепене на плочки на стени се препоръчва работа с назъбена маламашка с размер на зъба около 6 мм.

Т.е. при плочки, които са обект на по-сериозни натоварвания и напрежения, се препоръчва работа с маламашки с по-малък размер на зъбите. По този начин се гарантира по-пълното обмазване на гърба на плочката и основата или с други думи – нанасянето на повече лепило.

Горепосоюените детайли за маламашката са общоприети в практиката. Изборът на маламашка и размерът на нейните зъби зависят изцяло от размера на плочката. Препоръчва се контактната повърхност между лепилото и плочката да бъде най-малко 70% при полагане на облицовки на закрито и 95% на открито.

Къде да открием подходящи инструменти за лепене на плочки?

Подходящи инструменти и аксесоари за работа за всичко свързано със строителството, ремонтите, дома и градината, можете да откриете в специализирания строителен супермаркет Profimag.bg.

Свързани теми

Към Инфо зона
ssssss.jpg
Как да изберем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
fugirane.jpg
Правилно фугиране и уплътняване на плочки Керамични настилки и покрития
adhesive-mortar-49731-4198307.jpg
Как правилно да нанесем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
worker-tiling-floor-with-material-min.jpg
Методи за лепене на плочки Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

teraflex-silver-selection-1-15mm-en-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION водоотблъскваща еластична фугираща смес

Водоотблъскваща и силно еластична фугираща смес с брокатен ефект. Подсигурява висока устойчивост на износване на фугата, както и защита от мухъл и плесен. Подходяща е за фуги с ширина от 1 до 15 мм.

 • Бани и мокри помещения
 • Басейни и спа
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
gold-selection-bg-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION еластична антибактериална фугираща смес

Водоотблъскваща, еластична антибактериална фугираща смес с брокатен ефект. Гарантира висока износоустойчивост и здравина на фугата. Спомага за дълготрайната защита на фугите от мухъл и плесен.

 • Бани и мокри помещения
1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения