Най-честото приложение на керамичните облицовки и настилки е при подови площи. Характерно за тях са сериозната натовареност и тежките температурни, атмосферни и механични условия, на които са подложени. Поради тази причина, предопределящ за устойчивостта и дълготрайното експлоатационно качество на цялостното покритие се явява начинът на изпълнение на основата.

Фундаменталните етапи в процеса на изграждане на нова основа при подови площи се състоят в няколко основни стъпки.

Проверка на състоянието на съществуващата основа

Наличната повърхност трябва да бъде здрава и устойчива, като от нея следва да се премахнат всички разделителни субстанции. Изисква се, процесите по свиване на основата да бъдат завършили и тя да притежава добра товароносимост. В зависимост от големината на помещението, се налага на всеки 4-5 м. да бъдат оставяни разширителни фуги с ширина от 1.5 см. Впоследствие те следва да бъдат запълнени с полиуретанов уплътнител на примера на ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC или ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

Грундиране на основата

Изборът на подходящ грунд се извършва в зависимост от вида на основата. Всички  силно  поглъщащи  основи  трябва  да  се грундират с ПОРОГРУНД® - ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ най-малко 4-5 часа преди продължаване към следващия работен етап. Основи с гладки и силно полирани повърхности с минимално водопоглъщане следва да бъдат грундирани с ТЕРАКОНТАКТ®  - КОНТАКТЕН И СВЪЗВАЩ ГРУНД. Грундирането не се налага при циментови замазки (правени най-малко преди 1 месец) и бетон (правен най-малко преди 3 месеца).

Внимание!

Температурата на основата не трябва да бъде по-ниска от +5 °С.

След приключването на горепосочените процеси, идва ред на изграждането на вторичната повърхност или т.нар. „нова основа“. Качественото изпълнение при този етап, се предопределя от избора на замазка. Ролята на замазката се състои в създаването на достатъчно здрава и надеждна за стъпване след изсъхване повърхност, същевременно предразполагаща и към богат избор от последващи покрития, които да оформят специфичното внушение на помещението.

Три са основните фактори, определящи качеството на една замазка:

 • Сила на залепване към съществуващата основа;
 • Повърхностна здравина и устойчивост на образувания слой;
 • Контрол на влагата;

Полагане на подова замазка 

В зависимост от особеностите на проекта, изграждането на нова основа при подови площи след етапа на грундиране продължава следването на следната препоръчителна методология:

 

Особености

При полагане в слой между 10 и 80 мм или при критични основи

При нужда от постигане на фин слой до 10 мм

Препоръчителен продукт

ПОДОВА ЗАМАЗКА ЦИМЕНТОЛ®

ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO, САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА

Полагане

Нанася се върху основата до 5 мин. след приготвянето на разтвора. Разтегля се с мастар, следвайки нивелирани водачи. Следващото количество от разтвора се полага максимално бързо преди първия слой да е стегнал (отворено време между 5 и 9 мин.).

Нанася се върху основата веднага след приготвяне в зони с големина между 30 – 50 cm2.

Заглаждане

След  полагане  на  замазката, нейното заглаждане се извършва с маламашка или подходяща машина тип „хеликоптер“. В помещенията подложени на голямо натоварване и силно износване, за допълнително втвърдяване могат да бъдат използвани повърхностни втвърдители.

Разнасянето и заглаждането на разтвора се извършва с маламашка.

Съхнене

Достатъчна якост за преминаване се постига след 3 дни, а пълното натоварване – след 21 дена.

Разтворът изсъхва за около 3 часа, след което по повърхността може да се стъпва. Подова настилка може да се полага след окончателното втвърдяване на повърхността и придобиване на пълна якост на натиск след 48 до 72 часа.

За какво да внимаваме!

Замазка с дебелина над 80 мм може да бъде постигната посредством нейната направа на няколко равномерни пласта.

Прясно положената замазка да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване най-малко 24 часа след нейното полагане!

Полагането на  разтвора да  се  извършва в  сухо  време  при  температура на  основата и околната среда от +5°С до +30°C и с влажност на въздуха под 65%.

 

 

При полагане върху циментова основа, тя трябва да бъде трайно суха, с остатъчна влажност до 2%. Ако не може да се определи остатъчната влажност, трябва да се осигури достатъчно време за пълното ѝ изсъхване (няколко месеца).

Прясно нанесеното покритие да се предпазва от пряка слънчева светлина и температурни условия, причиняващи прекомерно бързо изсъхване!

Препоръчителната температура на основата и околната среда трябва да бъде между +15°С и +25°С при относителна влажност на въздуха под 75%.

Време за обработка до 20мин. след смесване с вода!

Препоръчително е преди нанасяне на подовото покритие, саморазливният под да се почисти от ръбовете образували се в следствие нанасянето му.

Важно!

Въпреки, че кратките срокове за изпълнение на проектите в съвременното строителство често не предоставят нужното време за цялостно изпарение на влагата от положените замазки, важно е да се знае, че пренебрегването на този фундаментален момент, може да доведе до сериозни неприятности. Характерно за подовите замазки, положени в слой от 80 до над 100 мм. е особено високото съдържание на вода. Чувствителността на финишните покрития и лепилата, използвани за тяхното полагане, не само към наличието на влага в подовата замазка, но и към наличие на остатъчни водни пари в нея, вследствие на незавършили процеси по съхнене, изисква сериозен предварителен контрол. 

Съществува обаче и вариант, в който изграждането на нова основа предполага и интегриране на подово отопление. Специфичното в този случай е, че подовото отопление изисква работа с материали, които сами по себе си не биха се повлияли от температурните изменения.

Вграждането на подово отопление се извършва по следната методология:

 • Наличната основа (най-често замазка) трябва да бъде перфектно изчистена. Нейната влажност не трябва да надвишава 3%. При новоположени замазки се изисква пълното им изсъхване.

Важно!

В практиката се установява неписаното правило: 1 мм. замазка = 1 ден съхнене

Естествено, този период варира в зависимост от атмосферните условия, начинът на работа и състоянието на основата.

 • Директно върху чистата основа се полага топлоизолационна плоча за монтаж на водно подово отопление ТЕРМОФЛЕКС® EPS UNDERFLOOR. Нейните дистанционери спомагат за лесното разполагане на отоплителните тръби през 50 мм.
 
 • След приключване разположението на тръбите в подложката се преминава към полагането на подова замазка ЦИМЕНТОЛ® върху тях. Особено важно е да се обърне внимание на дебелината на замазката. Тя трябва да бъде не по-малка от 45 мм., за да се предотврати възможността от напукване на замазката в следствие на термични напрежения, причинени от затоплянето на водата в тръбите. Особено съществен е моментът на съхнене на положената замазка. Трябва да ѝ бъде предоставено нужното време до достигане на пълно изсъхване преди полагането на финишното покритие, за да се предотврати наличието на остатъчна влага и изпарения в замазката. 

За повече информация относно правилното изпълнение на въпросната стъпка, можете да се запознаете със следното видео ръководство:

Важно!

При наличие на подово отопление, периодът за съхнене на положената замазка може да бъде чувствително намален. В първия един месец се оставя естественото съхнене на основата. Впоследствие подовото отопление се включва на най-ниска степен, след което с всеки изминал ден, температурата се увеличава с 3°C до достигане на желаната температура.

Важно!

Експертната практика при вграждане на подово отопление съветва площта на положената подова замазка в помещението да не надвишава 40 м2. В случай на работа при по-голяма площ се изисква изграждането на деформационни фуги, които биха играли ролята на своеобразна граница, разделяща помещението на по-малки части. По този начин ще се предотврати опасността от напукване и структурни движения в основата.

Изграждане на деформационни фуги

Тяхната роля се състои в това да абсорбират възникващите структурни напрежения в основата, с което да окажат превенция върху възникването на пукнатини в положената замазка. Деформационни фуги трябва да бъдат изградени при всеки участък, променящ геометрията на повърхността и водещ до промяна на нивото, както и при връзки със структурни елементи. Деформационните фуги трябва да бъдат запълнени с с полиуретанов уплътнител като например ТЕРАФЛЕКС® PU 40 FC или ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

Свързани продукти

teraflex-level-pro-g-removebg-preview.png
Подови замазки
ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO саморазливна подова замазка

Бързо втвърдяваща саморазливна подова замазка с голяма дълготрайност, за изключително гладко и хомогенно изравняване на подове.

 • Балкони и тераси
 • Мазета и сутерени
cimentol-removebg-preview.png
Подови замазки
ЦИМЕНТОЛ® подова замазка

Подова замазка на циментова основа с универсално приложение за ръчно полагане на дебелини от 10 – 80 мм.

 • Бани и мокри помещения
 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения