Множеството концепции и интересни възможности за дизайн на стените, които различните облицовъчни материали предлагат, ги правят особено предпочитан метод за изпълнение на помещения в жилищни, търговски, обществени и офис площи. Но, за да може стената да издържи теглото на въпросния облицовъчен материал, основна роля за това играе здравината на основата и нейната предварителна подготовка. 

Оформяне на стена с шпакловка

Най-често срещаният  метод за постигане на равна, гладка и устойчива на напукване повърхност е нанасянето на фина тънкослойна шпакловка, съобразена с мястото на приложение и вида на крайното покритие. Шпакловките позволяват оформянето на стени с перфектна геометрия, отстранявайки малките дефекти по основата и, осигурявайки ѝ равномерна попиваща способност.

За да се осигури качественото оформяне на стената с шпакловка, се препоръчва следването на следните фундаментални стъпки:

 • Подготовка на основата – изисква се предварителната проверка на здравината и стабилността на основата. Премахват се всички разделителни субстанции като мазнини, битум, прах и др. Слоевете със слаба механична устойчивост се премахват, а съществуващите неравности трябва да бъдат фиксирани. По-значителните дупки или неравности се фиксират с ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX. Ако проблемните участъци са по-малки по размер, препоръчително е тяхното коригиране да бъде извършено с ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВА ШПАКЛОВКА (в интериора) или ТЕРАФЛЕКС® БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА (при работа в екстериора или мокри помещения) като това трябва да стане един ден преди шпакловането. При наличие на здрави покрития от блажна боя, се изисква тяхното предварително надиране с шкурка и последващо обезпрашаване. Ако финишното покритие на основата е от варови или туткалови бои, се изисква тяхното пълно отстраняване.
 • Грундиране ­– за да се осигури перфектна попиваемост на основата се изисква грундирането ѝ с подходящ продукт. Силно поглъщащите основи трябва да бъдат грундирани с ПОРОГРУНД® - ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ най-малко 4 до 5 часа преди шпакловането. Не е нужно грундиране на плочи от гипскартон, циментови мазилки и замазки, полагани най-малко преди 1 месец, както и бетон, правен най-малко преди 3 месеца.
 • Шпакловане – в зависимост от спецификата на проекта – предназначението на помещението, в което е стената, дебелината на шпакловката, вида на основата и т.н., процесите по шпакловане могат да бъдат извършени с циментови или гипсови шпакловки като ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВА и БЯЛА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА, ТЕРАФЛЕКС® БЯЛ САТЕН и ТЕРАФЛЕКС® ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА. Полагането на въпросните продукти става равномерно, с помощта на шпаклар или маламашка. Полученият слой се заглажда малко преди пълното втвърдяване на материала. След втвърдяване на първия слой, с цел да се получи фино крайно покритие, може да бъде нанесен и втори слой с по-течна консистенция или да се използва супер фината гипсова шпакловка ТЕРАФЛЕКС® БЯЛ САТЕН. След крайното изсъхване, повърхността може да бъде полирана с фина шкурка. Това изисква и последващото ѝ обезпрашаване с мека четка. При нужда на отделни места, шпакловката може да бъде армирана със стъклотекстилна мрежа.

Важно!

Шпакловането се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда между +5°C и +30°C и влажност на въздуха под 65%. При шпакловане в температури над +27°C се изисква предварителното навлажняване на повърхността.

Важно!

Шпаклованата повърхност може да бъде използвана и обработвана едва след пълното и изсъхване. Втвърдяването на шпакловката зависи от температурата и влажността на въздуха, но се препоръчва за всеки 5 мм шпакловъчен слой, да се остави не по-малко от 1 ден време за съхнене.

Оформяне на стена с хастарна мазилка

Вароциментовите мазилки са икономично решение за бързо и лесно изпълнение на работните процеси. Едно от основните им предимства се състои в способността да образуват много стабилен повърхностен слой, гарантиращ отлична адхезия с широк набор от финишни покрития.

Вароциментовите мазилки като строителен материал, търпят постоянни подобрения, съобразени със спецификата на климатичните условия, ценовата ефективност, кратките срокове за изпълнение на проектите, улесняването на работните процеси  и т.н. Вследствие на това развитие, вароциментовите мазилки в днешно време се характеризират с силно подобрени коефициенти на топлопроводимост, хидрофобност, устойчивост на ефлооресценция и т.н. Всички тези фактори ги превръщат в перфектно решение за оформянето на най-мащабните повърхности в едно помещение, а именно – стените.

Методологията на изпълнение на работните процеси при оформянето на стени с хастарна мазилка се състои в:

 • Подготовка на основата – хастарните мазилки образуват стабилна връзка с всички минерални основи. Задължително условие, преди тяхното полагане обаче, се явява внимателното почистване на повърхността и премахването на всички нестабилни слоеве и участъци, съдържащи разделителни субстанции, мазнини, битум, прахови частици и др. Важно условие е, температурата на основата да не бъде по-ниска от +5 °С и процесите по свиване да са приключили. В случай, че мазилката предстои да бъде полагана върху зидария, то тя трябва да бъде изградена според нормативните изисквания, а фугите в нея да бъдат запълнени. Това може да стане с помощта на разтвор за зидане с керамични и клинкерни тухли ТЕРАФЛЕКС® БРИКС или ТЕРАФЛЕКС® ГАЗОЛИТ при зидове е от газобетонни или варовикови блокчета.
 • Грундиране – при полагане на мазилка върху силно попиващи основи, препоръчително е тяхната повърхност да бъде обилно навлажнена. Ако основата се характеризира със сравнително неравномерна попиваемост, то в такъв случай се препоръчва нейното предварително напръскване с разреден цименто-пясъчен разтвор. Поради минималното водопоглъщане на гладките и силно полирани повърхности, се изисква тяхното предварително грундиране с ТЕРАКОНТАКТ® - КОНТАКТЕН И СВЪЗВАЩ ГРУНД.
 • Полагане на хастарна мазилка – в зависимост от спецификата на основата, предназначението на помещението и планираните натоварвания, оформянето на стената може да бъде осъществено с помощта на ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX, ТЕРАФЛЕКС® PREMIUM FIX и ТЕРМОФЛЕКС® FINISH PRO. За улеснение на работните процеси се препоръчва монтаж на неръждаеми защитни профили по всички ъгли и ръбове на стената. В баните и места, подлежащи на последващо скриване, се полагат метални водещи профили, играещи ролята на помощно средство при последващо изтегляне на мазилката. Полагането се извършва под формата на ивици, в два работни такта – на принципа „мокро в мокро”. Образуваният груб слой мазилка трябва да бъде изтеглен и заравнен с помощта на мастар в дебелина най-малко 15 мм и не повече от 50 мм. При полагане в слоеве с дебелина, по-голяма от 50 мм се изисква нанасяне в два или повече по-тънки пласта. Всеки следващ пласт се полага само и единствено след стягане на долния, но при наличие на остатъчна влажност. Повърхността му трябва да бъде надраскана хоризонтално с гребен. В зависимост от особеностите на крайното покритие, което предстои да бъде полагано, може да се наложи повърхностният слой мазилка да бъде оформен до постигане на желаната гладкост с помощта на филцова дъска.

Важно!

Преди нанасяне на последващо покритие, се налага карбонизацията на основата да бъде приключила. Полагането на мазилката трябва да бъде извършено при температура на основата и околната среда между +5°C и +30°C и влажност на въздуха около 60%. В зависимост от атмосферните условия, времето за втвърдяване може да трае между 72 часа до 14 дни. Повърхността трябва да се поддържа влажна минимум.

Свързани теми

Към Инфо зона

Свързани продукти

teraflex-master-fix-removebg-preview.png
Хастарни мазилки
ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX изравнителна варо-циментова мазилка

Изравнителна варо-циментова мазилка за грубо (хастарно) измазване на стени и тавани на дебелини до 5 см, на открито и закрито.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
teraflex-white-satin-removebg-preview.png
Шпакловки
ТЕРАФЛЕКС® БЯЛ САТЕН

Супер фина гипсова шпакловка с цвят на бял сатен, за тънкослойно шпакловане с дебелина на слоя до 3 мм и постигане на идеално гладки повърхности на закрито.

teraflex-gypsum-filler-removebg-preview.png
Шпакловки
ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВА ШПАКЛОВКА

За шпакловане на стени и тавани на закрито, постига гладки повърхности с изключителна белота, дебелина на слоя до 10 мм.