Банята е най-сериозно натовареното помещение в дома. Това се дължи на факта, че тя е се намира в постоянен контакт с течаща вода и остатъчна влага. Характерно за по-голямата част от баните е, че те обикновено са декорирани и облицовани с различни видове керамични плочки. Сами по себе си обаче, те не могат да осигурят нужната хидроизолационна защита.

Фундаменталната значимост на този процес се дължи на факта, че наличието на влага в конструкция влияе пагубно върху здравината, експлоатационното качество и външния облик на отделните строителни елементи.

Рисковете от липсваща или нарушена хидроизолация в баня

Веднъж проникнала в конструкцията, влагата може да доведе и до образуване на мухъл и влошаване на здравословния климат в помещението. А възникне ли подобен проблем, негативните последици се отразяват не само в нашия дом, а дори напротив – предимно в помещенията, разположени под нас като например – бани, коридори, антрета, спални и други съседни помещения.

Подобен казус винаги води след себе си и редица последващи проблеми. Покритията по стените, подовете и таваните се обезцветяват и разрушават. Строителните елементи и цялостната конструкция отслабва. Появяват се неприятни миризми и тъмни петна в съседните помещения. Домът губи своя естетически вид и жизнената среда в него става некомфортна и нездравословна. А решенията на подобен тип проблеми са две – предварителна превенция чрез качествено и надеждно хидроизолиране или скъпоструващи ремонти в дома и в съседа след време. Компромисът с първото решение, неминуемо води до появата на втората ситуация.

Въпреки факта, че това е една добре-известна истина, с цел пестенето на средства, мнозина често пренебрегват нуждата от инвестиране в хидроизолационна система за защита на собствените и помещенията в съседство. В близко бъдеще обаче, вземането на подобно решение често води до напълно противоположен резултат, тъй като е съпроводено с нуждата от допълнителни ремонти, оказващи се пагубни за бюджета. Това е така, тъй като при липса на хидроизолационно покритие и проява на някои от горепосочените негативни последици, решението често бива само едно – цялостно премахване на облицовъчното покритие, подготовка на основата, нанасяне на хидроизолационен слой и полагане на нова облицовка. В допълнение към това трябва да се добавят и материалите, нужни за ремонт на помещенията, разположени в съседство под проблемната баня, в случай, че влагата е нанесла поражения и там. Така, първоначалното планиране и спестяването на малко средства се оказва далеч по-скъпа „инвестиция“, съпроводена с дискомфорт и разход на време и ресурси.

Система за хидроизолация и лепене на плочки в баня в няколко стъпки

Най-отговорната и задължителна задача при изграждането или ремонтните дейности във влажните и мокри помещения в дома се явява хидроизолационната защита и полагането на ефективни бариери под керамичните облицовки срещу вода и влага. Основните изисквания към нея са: да бъде устойчива на постоянна влага, сигурна в дългосрочен план, силно еластична, за да поема всички възникващи напрежения и не на последно място – да се обработва и полага бързо, лесно и без допълнителни разходи.

При изпълнението на една хидроизолационна система за баня, преди всичко трябва да насочим фокуса си към критичните точки в тези помещения. Участъците, изискващи особено внимателно изпълнение, се намират основно при всички вертикални, хоризонтални и ъглови фуги. В тези зони обикновено се срещат две или повече равнини като в тях са концентрирани големи напрежения, водещи до напуквания.  Друго проблемно място се явяват връзките с отводнителните и канализационни съоръжения и тръбопроводите, които не винаги са добре уплътнени, а често дори и изобщо не са.

За да се гарантира избягването на всички гореизброени рискове и да се подсигури експлоатационната надеждност на хидроизолираните и облицовани площи, трябва да се подходи професионално към изпълнението на цялостната система. За целта, хидроизолирането на банята трябва да следват следната методология:

Етап 1: Подготовка и грундиране на основата

Основите се почистват от прах, наслоявания, мазни петна, неравности и нездрави участъци. Повърхността им може да бъде леко влажна, но без видим воден филм.

Преминава се към грундиране на основата като за целта се използва УНИВЕРСАЛЕН СТРОИТЕЛЕН ГРУНД. Продуктът се разрежда с вода в зависимост от състоянието на основата, но в съотношение, не по-голямо от 1:10. След смесване и преди нанасяне, продуктът трябва да се разбърка перфектно. За целта се препоръчва миксиране с електрическа бъркалка на бавни обороти.

С помощта на валяк, грундът се нанася в такова количество, че да може да попие изцяло в основата, без да оставя гланцов филм. Преди преминаване към следващите дейности се изчаква пълното изсъхване на грунда. След изсъхване, грундът образува перфектна контактна повърхност между основата и последващото покритие.

Етап 2: Подготовка на хидроизолационните аксесоари

Защитата на критичните точки в банята започва с предварително вземане на размери за отворите на ВиК елементите. За да се гарантира водоплътната защита на подовите сифони се използва хидроизолационния маншет ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR DS. Защитата на тръбите и изходите за останалите ВиК елементи, от своя страна, се гарантира чрез хидроизолационния маншет ХИДРОЗОЛ® SEALING COLLAR PS.

След като са взети мерки и по хидроизолационните аксесоари са отбелязани точните контури, маншетите се изрязват внимателно така, че да осигурят водоплътно запечатване на зоните около отворите и тръбите. От особена важност е да е внимава маншетите да не висят или да не успяват да осигурят сигурно уплътнение.

Един добре изрязан маншет се полага с леки усилия. Ако маншетът се положи лесно или виси, той не би гарантирал никаква защита.

Преди да се премине към нанасянето на хидроизолационния слой обаче, трябва да се обърне особено внимание и на защитата на ъгловите фуги. Характерно за тези критични зони е, че в тях се срещат две равнини, между които се образува участък, особено податлив на постоянното негативно влияние на водата. За да се защитят адекватно, фугите трябва да бъдат допълнително уплътнени с помощта на еластичната трислойна хидроизолационна лента ХИДРОЗОЛ® SEALING TAPE 3L. За удобство се препоръчва тя да бъде разкроена предварително съгласно размерите на помещението. Хидроизолационна лента трябва да се предвиди за всички ъгли – както хоризонтални, така и вертикални (за препоръчване е до тавана на помещението или при много високи бани, във височина по-голяма от човешки разтег).

Етап 3: Хидроизолация на баня

За да се гарантира безкомпромисната защита на банята и дълготрайната ѝ експлоатационна надеждност се препоръчва работата със силно еластичния двукомпонентен хидроизолационен шлам ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-Kпродукт от най-висок клас, гарантиращ безкомпромисна и дълготрайна защита не само при бани и мокри помещения, но и при силно натоварени площи като спа-центрове, плувни басейни, фонтани, тераси, балкони, бетонни резервоари за вода и други.

Подготовката на сместа започва с изливането на течния компонент от продукта в кофа. Разбърква се с електрическа бъркалка на ниски обороти, непрекъснато, като междувременно постепенно се добавя и сухата смес. Разбъркването продължава до получаване на хомогенна маса. Сместа се оставя да узрее около 5 минути и отново се разбърква за кратко.

След като сместа е готова се пристъпва към защита на вертикалните и хоризонтални фуги в помещението. Всички фуги и ъгли се обмазват с хироизолационния разтвор с помощта на четка. Във всеки от ъглите на банята се полагат ъглови елементи ХИДРОЗОЛ® SEALING CORNER. След тяхното фиксиране в първия слой от разтвора, те се покриват изцяло с хидроизолационна смес и се застъпват от предварително разкроената хидроизолационна лента. Тя се прегъва в средата, за да може да обхване равномерно и двете равнини. Лентата се притиска с цел перфектното ѝ прилепване и изкарването на излишния материал.

След като се приключи с оформянето на ъглите и фугите в банята, се преминава към защитата на елементите от ВиК системата. Предварително подготвените маншети за полагане около изводите за тръбите и сифона на пода се залепват плътно към основата върху легло от хидроизолационен разтвор така, че да няма неравномерно покрити участъци. След това се намазват повторно и изцяло, докато не бъдат покрити и жълтият им цвят спре да се личи.

След като всички критични участъци и отвори са сигурно защитени, се преминава към полагане на първи слой ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K по стените и пода. Хидроизолационният шлам може да се нанася с четка, валяк и маламашка. При нанасяне с маламашка, слоят трябва да бъде около 2.5 – 3 мм, а при полагане с четка около 1.5 – 2 мм. Благодарение на еластичността на продукта и безкомпромисната здравина на образувания слой, ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K позволява запълването и преодоляването на пукнатини в основата до 3 мм.

Свойствата на продукта позволяват навлизането на хидроизолационната смес и в най-малките пори на основата, гарантирайки образуването на фин водонепроницаем филм. Наред с това, консистенцията прави продукта особено лесен и удобен за работа, позволявайки оформянето на гладък и равномерен слой.

След нанасяне на първия слой по стените и пода, се изчаква да се втвърди, но да не изсъхва напълно. При нормални условия, това отнема около 3-4 часа.

За да се гарантира безкомпромисната хидроизолационна защита на помещението и да се противодейства на свойството на водата да намира път дори и през микро пукнатините, се преминава към полагането на втори слой. Нанасянето му може да се извърши с четка, валяк или маламашка от неръждаема стомана като при работа с четка или валяк, посоката на полагане е напречна на първия слой. След изсъхване, хидроизолацията променя своя цвят, което спомага за лесното разграничаване на участъците с нанесен първи и втори слой.

Високата еластичност на ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K го прави и перфектно решение за помещения с вградено подово отопление. Така, хидроизолационният слой безпроблемно поема възникналите механични движения в основата, без риск от напукване или компрометиране на финишното покритие.

При места с голямо водно натоварване като басейни, резервоари, тераси и покриви, или при особено големи площи, ХИДРОЗОЛ® FLEX PRO 2-K се нанася в 3 слоя като между втория и третия се полага ХИДРОЗОЛ® REINFORCE GEO-PP - армиращо платно от нетъкан текстил.

Така нанесена, хидроизолацията подсигурява образуването на непрекъсната водоотблъскваща мембрана с нулево водопоглъщане. След стягане, слоят става устойчив на замръзване, UV лъчение и стареене.

След като стените и пода са защитени от проникване на влага, може да се премине към следващия етап – лепенето на керамичното покритие.

Етап 4: Лепене на плочки в баня

Преди лепенето на облицовката, се налага внимателното определяне на зоните, от които ще започнем работа. С помощта на лазерен нивелир пренасяме проекта от листа на стените в помещението като разчертаваме основните позиции на плочките, с които ще стартираме. 

Тъй като ще работим с различен тип плочки с размери 50 х 20 см, за целта използваме високоякостното гъвкаво лепило ТЕРАФЛЕКС® GOLD. Класифицираното като лепило клас C2TE, продуктът е перфектен избор за полагане както на стандартни, така и на тежки и широкоформатни облицовъчни плочи от естествен камък, гранитогрес, гранит, мрамор, гнайс, оникс и др. върху критични основи, подложени на постоянна влага и сериозни напрежения от външната среда.

Подготовката на лепилото започва с постепенно смесване на съдържанието на торбата с вода в чист съд. Съотношението, което трябва да се спазва е 25 кг. суха смес към 6.25 л чиста вода. Разбърква се на ниски обороти с помощта на електрическа бъркалка до получаване на хомогенна текстура без бучки. За да се достигнат максималните качества на лепилната смес, тя трябва да се остави да престои за около 10 мин., докато се извърши пълното разтваряне на всички добавки и активирането на химичните процеси, след което се разбърква отново. Така получената смес е готова за работа и запазва свойствата си около 2 - 4 часа при температура 20-25˚С.

Свойствата на ТЕРАФЛЕКС® GOLD позволяват тънкослойно и дебелослойно полагане, както и преодоляване на малки неравности в основата до 5 мм.

Започваме лепенето на плочките от втори ред, нанасяйки лепилото „на гребен“ с помощта на назъбена маламашка. Изборът на маламашка и размера на нейните зъби се определят така, че контактната повърхност между лепилото и плочката да бъде най-малко 70% при полагане на облицовки на закрито. При нанасянето на лепилото върху основата маламашката трябва да се движи под ъгъл от 45 градуса. В процеса на работа се препоръчва сместа да се разбърква периодично, за да се поддържа нейната хомогенна структура.

Вземат се мерки и плочките около ВиК елементите се изрязват спрямо нужните размери и отвори. След полагане на плочката, тя трябва да бъде фиксирана с леко почукване с помощта на гумен чук. По този начин, в контактната повърхност между основата и гърба на плочката се образува вакуум, гарантиращ стабилно залепване и дълготрайна експлоатационна надеждност.

Дългото отворено време на ТЕРАФЛЕКС® GOLD подсигурява комфортната работа и бързото полагане на плочките. Наред с това, при евентуална нужда от корекции в позицията на дадена плочка или цял ред, майсторът може лесно да внесе нужните промени.

Спецификите на проекта изискват лепене на плочките на пода с разминаване. За целта предварително определяме началната линия на лепене като поставяме подов лазерен нивелир върху първата положена плочка в реда. Двата перпендикулярни лъча на лазера спомагат за определяне правия ъгъл и линията на лепене на първия ред. Така, следвайки линията на лазера, можем лесно да гарантираме праволинейното полагане на плочките и естетиката на помещението.

Препоръчително е при полагането на плочките от първия ред на пода да не се слага лепило по гърба и основата, тъй като в тези участъци нивото е малко по-високо поради положената хидроизолационна лента. При полагането на всички последващи плочки, се препоръчва обмазване с лепило и на гърба. По този начин се гарантира 100% контактна повърхност и безкомпромисна якост на образуваната връзка. Задължително е да се внимава за образуването на кухини под плочките, тъй като при падане на по-тежък предмет, в периода на екплостация на помещението, се рискува компрометирането на покритието.

След като лепилото на пода стегне, се преминава към лепене на плочките от първия ред, които трябва да застъпят тези от пода. По този начин гарантираме постигането на естетиката и функционалността на системата за керамични покрития.

Етап 5: Фугиране на плочките и уплътняване със силикон

Преминаваме към завършека на цялостната система. Преди да започнем с фугирането обаче, се препоръчва внимателното почистване на фугите от остатъци от лепило, прах и други наслоявания. По този начин се гарантира сигурното проникване на фугиращата смес и перфектната ѝ адхезия към плочките и основата.

За целите на фугирането избираме фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION. Характерни за нея са повишената механична устойчивост срещу напукване, надраскване, изтриване и износване. Тя не се свива при съхнене, а вградените фини компоненти в състава на сместа позволяват изработката на много гладки повърхности и гарантират голямата дълготрайност на всички цветове.

Продуктът се смесва с вода в пластмасов съд в съотношение 0.33 л. вода на 1 кг суха смес и се бърка, докато се получи еднородна маса без бучки и с хомогенен цвят. Сместа се оставя да узрее около 5 минути,  след  което  се  разбърква  отново.  Така  приготвеният  разтвор  трябва  да  се изразходи в рамките на 30 - 40 минути. След като веднъж фугиращата смес е разбъркана, не трябва да се добавя допълнително вода.

Разтворът се поставя дълбоко и плътно във фугите с помощта на гумена мистрия, след което се заглажда. Мистрията да се движи косо (около 45º) спрямо канта на плочката. Прясно фугираните плочки се забърсват и почистват с влажна гъба.

След стягане, благодарение на своята висока еластичност, фугиращата смес става устойчива на деформации в основата, което я прави перфектно решение за облицовки, подложени на агресивни влияния или над подово отопление.

Аквастичните свойства ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION, от своя страна, спомагат за задържането на водните капки по повърхността на фугата и не позволяват попиването им в дълбочина. Така, фугата остава здрава и устойчива на обезцветяване и замърсявания. А благодарение на система MYCO PROTECT, фугата се предпазва от развитие на мухъл и гъбички и спомага за запазване на естетичният вид на повърхността и здравословният климат в помещението.

Ъглите и участъците между отделните стени и стените и пода трябва да бъдат защитени с помощта на санитарен силикон. За целта се спираме на ТЕРАФЛЕКС® SANITARY - висококачествен, бързо втвърдяващ силикон с отлична адхезия към множество повърхности. Една от причините да изберем продукта е и неговата трайно еластичност и резистентността към образуване на плесени, мухъл и гъбички, които го правят перфектно решение за бани и мокри помещения.

За начало отрязваме накрайника под ъгъл 45 градуса до широчина, съответстваща на широчината на фугата. Нанася се плавно и непрекъснато, за да се гарантира сигурното уплътняване на всички ъглови и съединителни фуги. Повърхността на силикона се оформя в рамките на 5 минути след нанасяне като накрая се заглажда с шпакла или друг подходящ инструмент, намокрен във вода с малко добавен сапун или течен препарат за миене на съдове.

След монтаж на обзавеждането за баня, се уплътняват и всички участъци около душ кабини, вани, под душови корита, фитинги, умивалници, тоалетни и др.

Хидроизолация и лепене на плочки в баня - видео инструктаж

Така, с помощта на висококачествените системни решения от сериите ТЕРАФЛЕКС® и ХИДРОЗОЛ®, гарантираме красотата и дълготрайната експлоатационна надеждност на баните и мокрите помещения.

Подробното видео ръководство за това как да хидроизолираме и облицоваме баня стъпка по стъпка, можете да откриете по-долу:

 

Свързани продукти

bitumna-obmazna-hidroizolaciq-g-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® WBC-OR битумна обмазна хидроизолация на органична основа

Битумна обмазка за студено безшевно хидроизолиране на структурни елементи на сгради от подпочвени води и влага, подходяща за регенерация и защита на стари битумни мембрани.

 • Основи и фундаменти
 • Покриви
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства
flex-gum-1-k-20-kg.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ® FLEX GUM 1-K течна хидроизолационна мембрана

Гъста еластична паста, течна гума, за студена безшевна хидроизолация на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Външни пространства
hydrozol-wbc-aq-polymer-bitumen-hydro-insulation-removebg-preview.png
Системи за хидроизолиране
ХИДРОЗОЛ ® WBC-AQ полимер-битумна хидроизолация

Гъста еластична битумна паста за студено безшевно хидроизолиране на покриви, конструктивни елементи на сгради и съоръжения, устойчива на голямо водно налягане и обратен воден натиск

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Покриви
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства