Периодът на осезаемо покачващите се сметки отново поставя на преден план въпросът за рентабилността на една топлоизолационна система. В този материал ще разгледаме колко всъщност струва топлоизолацията на едно жилище, за да докажем, защо топлоизолирането трябва да се разглежда като инвестиция, а не разход.

Калкулация на топлинните загуби на сградите

Според изчисления, глобалният сграден фонд изразходва около 40% от енергията в световен мащаб. Европейският съюз цели да редуцира консумацията на енергия с поне 32.5% спрямо нивата от 2007 г. Към 2019 г., консумацията на енергия в съюза е с над 16.3% по-висока от поставената цел към 2030 г.

Имайки предвид, че сградният фонд консумира близо 60% от глобалната електро енергия и акумулира над 1/3 от световните емисии на CO2, той играе основна роля в стремежа за постигане на по-добра енергийна ефективност. Именно поради тази причина, основният фокус в глобален мащаб в идните години ще бъде подобряване енергийната ефективност на сградите, които обитаваме.

Къде се губи най-много енергия?

Най-голям процент енергия в едно помещение се губи през стените, тъй като те заемат и най-голяма площ от жилището. Около 35% от генерираната енергия се губи през стените или връзките им с отвори на прозорци, врати или фуги около первази в конструкцията.

Именно това предоставя и отговора защо интегрираната топлоизолационна система е основният компонент за повишаване енергийната ефективност на сградата.

Колко ни струва това по официални данни?

Според данни на НСИ, за 2020г., разходите за вода, електроенергия и горива на едно домакинство на годишна база са оценявани на 1855 лв. Картинката е подобна и в САЩ, където стойността е оценена на $1900 на годишна база, между 27% и 54% от които отиват за охлаждане и отопление на дома.

Данните показват, че средно едно жилище в България консумира 3667 kWh електро енергия на годишна база. Според данни на Евростат, близо 63% от консумираната енергия от едно домакинство отива за отопление и охлаждане на помещението.

При средни цени на електро енергията за България от 0.0982 евро за кВч към 2020г. (според НСИ и Евростат), това прави обща сметка от около 450 лв на годишна база.

А колко струва реално?

Вероятно много от Вас ще се съгласят, че въпросната сума е далеч по-ниска от реалната, която заплащаме, което само показва, че теорията не винаги има общо с практиката. Рядко има случаи, в които едно домакинство да заплаща по-малко от 100 или дори 200 лв месечно в зависимост от големината на жилището, броя отопляеми стаи, типа на отоплението и т.н. през студените месеци.

Така, ако приемем, че едно домакинство заплаща средна месечна енергийна сметка от 150 лв за период от 4 месеца през студения период от годината, то реалистично разходите достигат 600 лв на годишна база. И това е без да се добавят разходите а охлаждане през летните месеци.

Добавяйки и тях и вземайки предвид и постоянно и драстично покачващите се цени на електроенергията, то за по-реалистични и лесни сметки можем да приемем, че на годишна база, едно домакинство харчи около 1000 лв за отопление и охлаждане на своя дом.    

Приносът на една топлоизолационна система в пестенето на енергийни разходи

В най-общи линии, енергийната ефективност на сградите се определя от скоростта, с която енергията се губи през конструкцията и, с която енергията се използва за задоволяване на енергийните нужди и физически комфорт на обитателите.

Тези два фактора често са тясно свързани, защото конструкцията и дизайна на сграда, взаимодействащи с местния климат, имат значително влияние върху избора на енергоспестяващи системи и тяхната ефективност.

Топлоизолационна система ТЕРМОФЛЕКС® на МАРИСАН

Липсата на устойчиво и дългосрочно планиране по повод осигуряване енергийната ефективност на дома крие излишна финансова тежест. Средствата, които влагаме за отопление и охлаждане на помещенията, могат да бъдат значително редуцирани, а климатът в дома осезаемо подобрен. Статистиката е красноречива – ако желаем значително да намалим енергийните си разходи, топлоизолирането е това, към което трябва да се обърнем.

Изчисленията сочат, че една добре изпълнена интегрирана топлоизолационна система може да предотврати над 50% от енергийните загуби в една сграда. Именно поради тази причина, днес в Европа има над 2 000 000 000 кв.м. положени интегрирани топлоизолационни системи.

Използвайки сметките по-горе, това ще рече, че топлоизолационната система спомага да спестим близо 175 лв на годишна база в общия случай.

Ако трябва да разгледаме в детайли и да сравним разликата между една неизолирана стена с конкретна топлоизолационна система, то сметките биха показали следното:

Конструкция

d

Топлинни загуби

Разходи за топлинни загуби

% на спестените разходи спрямо неизолирана стена

Неизолирана стена

-

= 165 кВч/м2

31,69 лв/м2

-

ТЕРМФЛЕКС EPS F-EXTRA

10 см

= 39 кВч/м2

7,49 лв/м2

67%

Резултатът показва, че на квадратен метър площ, една съвременна и иновативна топлоизолационна система може да спести топлинни загуби в размер на до 24.2 лв.

Колко струва една топлоизолационна система?

Нека сега разгледаме и колко би струвала една качествена топлоизолационна система. За целта се спираме на топлоизолационна система ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC, модифицирана така, че да отговаря на най-актуалните строителни стандарти и изисквания за топлоизолация. Компонентите, включени в нея са:

Крайната цена на производителя се равнява на около 30 лв/м2 без включени отстъпки.

С оглед на повишаващите се цени в сектора обаче, не е изключено и двойното нарастване на цените на материалите в близко бъдеще.

Важно е да се има предвид и, че тези разходи могат да бъдат допълнително оптимизирани посредством избор на топлоизолационен материал с по-голяма дебелина. Причината е, че при вече избрани компоненти в една система (лепило, мрежа, шпакловка, грунд, аксесоари и т.н.) и изпълнител, общата стойност на топлоизолационната система не зависи от дебелината на топлоизолационния слой.

Това означава, че може да се постигне значително по-ефективно амортизиране на въпросните разходи при избор на топлоизолационен материал с по-голяма дебелина. В сравнение с останалите фактори, тя играе най-незначителна роля върху общите разходи за ТИС.

Какви са цените за труд за топлоизолиране?

Цените за труд при топлоизолиране на една сграда са факторът, който може да варира в най-сериозна степен. Обикновено, върху него оказват влияние изборът на изпълнител, региона, за който става въпрос, големината на обекта и т.н.

В най-общия случай, цената за труд може да стартира от минимум 30 лв на кв.м и да достига 45 – 50 лв или повече в зависимост от гореизброените фактори.

Какво показват крайните сметки?

Реалистично погледнато може да се очаква, че посредством спестените разходи, цената на топлоизолационните материали ще се изплати в рамките на 2 до 3 години.

Добавяйки и разхода за труд, то при цени на енергията от 2020г., цялостната инвестиция в една топлоизолационна система би се изплатила в рамките на до 5 години.  

Наред с икономическата си целесъобразност и бърза възвръщаемост, иновативните системни решения под марките ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР®, са идеалният партньор в борбата с покачващите се енергийни разходи. Създадени изцяло под един покрив, сертифицираните и многократно награждавани топлоизолационни системи на МАРИСАН са се превърнали в символ на сигурност и надеждност в битката за подсигуряване енергийната ефективност на дома.

Техните лабораторно-изпитани свойства и дълготрайната експлоатационна надеждност са сигурна гаранция за ефективни резултати. Инвестицията в тях започва да дава резултати от първия ден, а изплащането ѝ в рамките на само няколко години е явен знак за правотата на избора.Топлоизолационна система ТЕРМОФЛЕКС® на МАРИСАН

Удължената гаранция до 15 години, от своя страна, е перфектният начин всеки един да се чувства сигурен в своята инвестиция за дълги години напред.

За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния интернет сайт www.marisanbg.com.

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства