Пренасянето на тенденции от един сектор в друг често се оказва успешен начин, за да се постигне забележителен резултат. Такъв е и случаят с „Омбре“ направлението, популярно в дамските прически, рисуването, интериорния дизайн и други. Тенденцията бързо се наложи в практиките за обзавеждане на дома, поради красивия краен резултат, който гарантира.

Какво всъщност представлява „Омбре“ боядисването?

Това е техника, при която една стена се боядисва в преливащи тонове, най-често вариращи от светло към тъмно. В практиката е доказано, че най-добър резултат, „Омбре“ техниката гарантира при използване на 3 нюанса от даден цвят. Най-светлият от тоновете в горната част на стената. Целта е, той да прелива в средно-светлия тон и да завършва с най-тъмния, който трябва да бъде положен близо до пода. Характерно за „Омбре“ боядисването е плавното и елегантно преливане, без видимо наличие на основни линии и граници между цветовете.

Както знаем, боядисването на стените е един от най-бързите и най-забележителни начини за ефектно преобразяване на интериора. Прилагането на „Омбре“ техниката прави достатъчно изпълнението дори на само една красива акцентна стена в помещението, за да се промени цялостно атмосферата в стаята. Ключът към чувствителното преобразяване в интериора се крие в избора на качествени бои, умелия подбор и съчетание на цветовете.

Полезни съвети:

- Гарантирано е, че най-естествен резултат се постига при полагане на три различни контраста от даден цвят. Съветваме ви първо да изберете основния цвят, който предпочитате за своята стена, след което да изберете и двата най-близки нюанса до него – по-тъмен и по-светъл.

- Използването на възможно най-близки цветове ще гарантира забележителната визия на стената. Тъй като преливането между отделните тонове става плавно, без установен контур, ние съветваме да работите с цветове, близки по контраст.

- Използвайте бавно-съхнеща боя. За постигането на качествен ефект е важно да можем да се осигури нужния резерв от време при засъхването на боята.

- Най-добро преливане между отделните нюанси се постига в моментите, в които боята все още е влажна. Препоръчително е да се работи основно върху една стена, а не върху няколко едновременно, тъй като това ще навреди значително ефекта на преливане на цветовете.

- Препоръчително е да се работи плавно и в малки участъци от стената, за да се постигне нужната концентрация на цвета и качественото изпълнение.

Нужни материали:

Базовите материали, от които ще се нуждаете, за да изпълните вашия „Омбре“ проект, са: стълба, рулетка, нивелир, креда или молив, боя, валяк, четка, предпазно фолио, прозрачно тиксо, кърпа, гъба, строително-ремонтни материали (при нужда от корекции по стената – материали за тяхното изпълнение).


Начин на работа:

„Омбре“ боядисването не е лесна задача за домашния майстор поради спецификата на самото изпълнение. Следното ръководство има за цел да ви насочи в правилното приложение на стъпките, нужни за пренасянето на „Омбре“ магията във вашия дом!

Стъпка 1: Разгледайте обстойно състоянието на стената, която предстои да боядисвате. Нужно е тя да бъде идеално чиста и заравнена, за да не се повлияе на ефекта от „Омбре“ боядисването. Стените често събират прах, поради което се поражда нуждата от зачистване с кърпа преди да се пристъпи към нанасяне на боята. Често се забелязва и наличие на неравности или пукнатини в стените. Важно е те да бъдат коригирани предварително.

ВАЖНО: За да се постигне желания ефект на „Омбре“ боядисването, трябва стената, на която полагаме боята, да е оцветена във възможно най-светли тонове. Желателно е стената да е в бяло или бежово. Това ще подсигури наситения и точен цвят, който сме планирали да поставяме.

Важен момент е да премахнем мебелите в близост до стената за боядисване, както и да използваме защитно фолио и тиксо. Те ще минимизират шанса от това да оставим следи от боя върху пода, уредите или мебелите в дома. Важно е да предпазим контактите по стената или изцяло да ги премахнем.

Повече детайли относно подготовката на основата, можете да откриете в следната статия.

Стъпка 2: След като сме избрали цветовете, които целим да положим, трябва да преминем към определяне зоните, в които отделните нюанси ще преливат от един към друг. Съветва се, при избор на 3 отделни нюанса, те да бъдат в еднакво съотношение един спрямо друг (т.е. при примерна височина на стената от 360 см., всеки отделен нюанс на цвета трябва да заема 120 см.). Все пак обаче, всеки има правото да експериментира в разположението на цветовете и тяхното присъствие в рамките на стената.

Маркирането на зоните, в които планираме преливането на цветовете, трябва да стане чрез креда или молив. За да се постигне права линия във „въображаемата“ граница, може да се използва и прозрачно тиксо.

Стъпка 3: След като сме определили зоните от стената, в които отделните нюанси ще преливат един в друг, трябва да пристъпим към тяхната подготовка за боядисване. Тъй като основно ще се работи с валяк и четка, трябва да започнем с всички зони от стената, където валякът не би могъл да достигне. Такива са ръбовете към тавана и съседните стени, около контакти и особени зони. За целта можем да използваме гъба или фина четка.

Стъпка 4: Боядисване – процесът протича, както и при стандартно боядисване на интериорно помещение. Препоръчва се полагането първо на най-светлият тон. Обикновено, той трябва да започва от тавана на помещението. След това може да се премине към боядисване на средния участък от стената и към най-долният, свързващ стената с пода (най-тъмния нюанс). Специфичния момент тук е етапът, в който трябва да се направи преливането на нюансите.

Можем да започнем с нанасянето на боята с валяк до разстояние около 3 см. под и над разграничителната зона за преминаване от един нюанс към друг. Препоръчително е първо да боядисаме трите отделени участъка (от светлия към най-тъмния), а плавния преход между тях да оставим за финал, тъй като той е и най-сложната част от процеса.  

ВАЖНО: Начини за изработване на зоните на преливане:

Практиката познава няколко отделни начина за изпълнение на зоните на преливане между отделните тонове на цвета. Ще ви запознаем с най-разпространените такива и техните особености.

 

 

- Първи начин:

Пристъпва се към смесване на двете бои, които трябва да преливат една в друга в отделен съд. След това с четка се полага смесената боя на границата между двата нюанса и се „размазва“ с обикновена гъба, докато се получи плавен преход.

Съветваме ви да не прибягвате към този метод, в случай, че нямате предишен опит. Поради множество фактори, често се случва да не се постигне нужния плавен преход от единия нюанс – към другия.

 

 

- Втори начин:

Вторият начин, който предлагаме на вашето внимание, изисква наличието на помощник, който, едновременно с вас да работи по изработването на плавната граница.

Изпълнението на този етап започва чрез обилно нанасяне на боя от първия цвят върху зоната на преливане като се внимава да не се стича към зоната, в която ще се полага Цвят 2. Партньорът трябва да започне с плавно полагане на Цвят 2 върху зоната, в която вие полагате Цвят 1, така че двата нюанса да се застъпят. За разлика от първия цвят, Цвят 2 трябва да се полага в по-малки количества, директно върху Цвят 1 (от съществено значение е Цвят 1 да не е засъхнал при полагане на Цвят 2).

След като двата цвята са положени един върху друг, може да се започне с третирането с гъба, което цели да „размие“ контраста между отделните тонове.

Индикатор за това, че зоната за преливане е изработена правилно е наличието на размазване на цветовете, а не тяхното сливане.  

- Трети начин:

Този вариант за изпълнение на проекта е най-разпространен сред непрофесионалисти поради факта, че е най-лесен за приложение.

За целта се използва четка, която се потапя на половина в по-светлия и на половина в по-тъмния от цветовете, между които искаме да направим преход. След това, с плавни движения на четката се нанася боята в зоната на преливане. От съществена важност е да се отбележи, че четката трябва да се държи хоризонтално на пода и, че по-светлия тон е първи по посоката на движение. Така се гарантира наслояването на цветовете един върху друг като по-светлият остава отдолу.

След като се спази описаната техника на нанасяне, можем да пристъпим към работа с гъбата. В случай, че забелязваме съществени разлики в прехода между отделните нюанси, трябва да приложим техниката „размазване“ на цвета.

Видове „Омбре“ боядисване:

Съществуват различни проявления на „Омбре“ технологията в интериорния дизайн. Това е нормално поради факта, че уникалният ефект, който може да осигури един такъв метод, е истински забележим и признат от водещите интериорни дизайнери.

Всеки, който реши да експериментира, може да сътвори множество различни варианти за цветово комбиниране. Като основни видове „Омбре“ боядисване обаче можем да разграничим следните:

1. „Омбре“ боядисване с плавно преливане в цветовете

Тази технология за боядисване на стената е по-трудната за изпълнение, поради което акцентирахме върху начините за нейното изпълнение и в конкретната статия. При нея се постига плавен преход между отделните нюанси, което дава простор в помещението. Мнозина предпочитат този вариант поради факта, че придава на помещението неповторим дух и уникалност. Възловите етапи при този вид „Омбре“ боядисване са определяне броя на различните нюанси, в които предстои да изпълним стената (специалистите препоръчват да са не по-малко от 3 и не повече от 5) и внимателното изработване на зоните за преливане. Именно те крият неповторимия финален резултат.

2. „Омбре“ боядисване с рязка промяна в цвета

Този вариант е по-лесен за изпълнение, тъй като при него преливането между отделните нюанси на цвета става рязко. Тук отново се препоръчва да се следва посоката на разположение на цветовите нюанси – от по-тъмни (при пода) към по-светли (до тавана), за да се осигури чувството за простор, което се придава от помещението. Границите между отделните тонове са ясно разграничими, тъй като за тях се използват прави линии. В процеса на боядисване се използва прозрачно тиксо, маркиращо отделните цветови нюанси. При този вариант на „Омбре“ боядисването, не се прилага размазване на отделните цветове. Тук е препоръчително да се използват множество нюанси на цвета, тъй като обикновено райетата, които се изпълняват, са с по-голям брой.  

Което и проявление на „Омбре“ технологията да изберете, на първо място стои качествения избор на материали и методиката на работа. В комбинация с нужната доза креативност, резултатът, който можете да постигнете при боядисването на дадена стена ще бъде гарантирано неповторим!