Както професионалистите, така и любителите често прибягват до избора на тежки и масивни облицовъчни материали поради тяхната естетическа красота, усещане за провинциален дух или внушение за лукс, по-лесна поддръжка (по-малък брой фуги) и други.

Най-разпространените и предпочитани каменни облицовки обикновено са естествен камък, гранит, мрамор, гнайс, варовик, както и всякакви видове изкуствен камък. Специфичното излъчване, натуралният характер и чистата природна естетика на естествения камък и масивните облицовъчни материали ги правят особено популярни при облицоването на интериорни и екстериорни площи.

Те са предпочитано решение както за силно натоварени помещения в дома и така и за обществени площи и външни пространства. Камъкът намира приложение не само при подови площи, но също така и при изграждане на акцентни стени или оформянето на отделни участъци в помещението.

Особености на тежките и широкоформатни облицовки и какво лепило да изберем?

Редно е да се отбележи, че поради натуралния си произход, в голяма част от случаите тези материали се оказват и особено чувствителни към оцветяване. Това може да доведе до осезаемо влошаване на цялостната идея на проекта и увреждане визията на облицованите площи.

Обикновено за тежки облицовъчни материали се приемат тези, чието тегло надвишава 32 кг/м2. Характерно за този тип облицовки е, че подлагат основата на сериозно напрежение.

За да се избегнат всички гореизброени потенциални експлоатационни проблеми се препоръчва да се работи с лепила, притежаващи следните възлови характеристики:

 • Екстремна якост – фактът, че естествения камък и тежките облицовъчни материали намират все по-сериозно приложение на стени, изискват лепилото, с което биват полагани, да образува връзка със значителна якост.
 • Устойчивост на външни влияния – честото приложение на този тип материали при облицоване на екстериорни площи допълнително налага нуждата, лепилната смес да издържа на сериозни температурни промени и тежки атмосферни условия, без това да застрашава експлоатационната надеждност на облицовката.
 • Висока еластичност – сериозната маса и размери на подобен тип облицовъчни материали, налагат нуждата лепилото да притежава особена еластичност. Това се дължи на факта, че възникналите структурни движения и вибрации в основата, са много по-осезаеми, поради сериозната маса и по-малкия брой фуги. Еластичните лепила изкореняват шанса от отлепване на облицовката при движенията, които преминават в нея от основата.
 • Минимално отворено време – по-малкото отворено време решава два основни проблема при полагането на естествен камък. Първият се състои в приплъзването на тежките материали, тъй като бързото стягане на лепилото, редуцира значително и времето за тяхното фиксиране. Вторият проблем е свързан с оцветяването на естествения камък и ефлоресценцията.

Важно!

В по-голямата си част от случаите, ефлоресценцията възниква в следствие на продължителния контакт на, податливи на оцветяване, естествени камъни с водата в лепилната смес.

Фокусирайки се върху резултатите от контакта на определени видове естествен камък с влагата в лепилото, с което биват полагани, е редно да се отбележи и друг сериозен риск, който може да доведе до нарушаване експлаотационното качество на облицовката. Става въпрос за промяната в геометрията на самите материали. Определени тестове сочат, че при определени материали като зелен мрамор, различни видове шисти, сиво-зелен гранит и други, могат да се очакват деформации от над 0.6 мм.

Лепене на тежки облицовъчни материали и естествен камък с ТЕРАФЛЕКС® GOLD

За най-добри резултати, при полагане на тежки облицовъчни материали се препоръчва ТЕРАФЛЕКС® GOLD. Класифицирано като C2 TЕ лепило за плочки и керамика, продуктът гарантира образуването на връзка с екстремна якост. Изпитаната надеждност на свръх якостното лепило и неговото универсално приложение, позволяват сигурни резултати при полагане на порьозни облицовки като варовик или ниско водопоглъщащи като гранит.

Важно!

Ако предстои полагане на податливи на оцветяване облицовки като различни видове естествен камък например, се препоръчва работа с ТЕРАФЛЕКС® GOLD БЯЛ.

За да се подсигури перфектния резултат в процеса по лепене на тежки облицовъчни материали и естествен камък се препоръчва спазването на следната последователност на операциите и методология на работа:

 • Проверка на основата

Основата, върху която предстои да се полага облицовъчния материал трябва да бъде изцяло суха, чиста и обезпрашена. От особена важност е найната структурна стабилност и товароносимост. Тъй като облицовъчният материал, който предстои да се полага обикновено притежава по-висока маса, основата трябва да бъде в идеално състояние, за да може да издържи положеното покритие и да съхрани надеждната му експлаотация напред във времето.

При наличие на нездрави участъци, те трябва да бъдат механично отстранени. Неравностите, в зависимост от своя размер, се запълват с ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX (големи неравности в стени и подове), ЦИМЕНТОЛ (големи неравности при подове), ТЕРАФЛЕКС® ГИПСОВА ШПАКЛОВКА (малки неравности при интериорни стени) или ТЕРАФЛЕКС® БЯЛА ЦИМЕНТОВА ШПАКЛОВКА (малки неравности при стени в екстериора или мокри помещения). Възможно е, при подови площи, преди полагане на облицовъчния материал, съществуващите неравности да бъдат коригирани и директно с помощта на лепилото, до достигане на идеално гладка повърхност.

Важно!

Максимално допустимата денивелация в отделните части на основата не трябва да надвишава 5 мм.

При полагане на естествен камък и тежки облицовъчни материали върху новоизградени основи, се изисква те да бъдат с минимална остатъчна влажност и с предварително приключили процеси по свиване. След това може да се премине към грундиране на основата с продукт, съобразен с нейните особености.

 • Лепене на облицовката

Тежките облицовъчни материали се лепят дебелослойно, тъй като изискват наличие на добра контактна повърхност. Тук важно е да се нанесе достатъчно количество лепило, за да може да се уплътни цялата повърхност на облицовката и да се гарантира формирането на лепило легло с достатъчна дебелина. Наред с това, дебелослойното лепене позволява и по-прецизно наместване на вече положения облицовъчен материал.

В случаят се препоръчва работа по „Buttering-Floating“ метода, предполагащ нанасяне на лепило върху основата и върху гърба на облицовъчния материал. Повече за особеностите на този начин на работа можете да откриете в материала „Методи за нанасяне на лепило за плочки“.

Важно!

Ако в площта, която предстои да бъде облицована се срещат отделни равнини и се образува ръб, то желателно е, полагането на облицовъчния материал да започне именно от тези участъи. Така се гарантира по-лесното планиране на шарката, която трябва да спазим при полагането на естествения камък.

Гърба на облицовката трябва да бъде покрит с лепилна смес на 100%. Дебелината на слоя трябва да бъде минимум 1 см. Всяко парче от облицовката трябва да бъде положено към основата със здрав натиск. При работа с бързостягащо лепило, полагането на камъка става далеч по-лесно, особено при облицоване на стени, тъй като не се налага допълнителната му поддръжка до момента, в който лепилният слой започне да стяга.

При работа с ТЕРАФЛЕКС® GOLD, отвореното време зависи от атмосферните условия, средата и дебелината на слоя, но обикновено варира в рамките на 20 – 30 минути при работа на закрито.

 • Фугиране на облицовката

След фиксирането, една част от лепилната смес ще излезе покрай ръбовете на облицовъчния материал. По този начин, тя сама ще образува своеобразни фуги, които впоследствие могат да бъдат дообработени с лепилната смес.

Препоръчва се обаче, фугите да бъдат оформени със специална фугираща смес, която ще гарантира дълготрайната експлоатационна надеждност на участъците между отделните парчета облицовъчен материал. Тъй като обикновено при полагането на естествен камък се предполага оставянето на по-широки фуги, за целта се препоръчва работа с водоотблъскващата фугираща смес ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION. Продуктът е подходящ за оформяне на фуги с размери между 1 и 15 мм както при облицоване на площи на закрито, така и на открито.

Желателно е фугите между облицовката да притежават сходна дълбочина. Препоръчва се също така, да се има предвид, че облицовките, които поемат прекомерно количество влага (естествен камък, мрамор и др.) могат да се оцветят. Поради тази причина е желателно преди същинското фугиране да се направи тест с фугиращата смес на малък участък.

Свързани теми

Към Инфо зона
ssssss.jpg
Как да изберем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
fugirane.jpg
Правилно фугиране и уплътняване на плочки Керамични настилки и покрития
sdsdsd-min.jpg
Подготовка за нанасяне на лепило за плочки Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

 • Бани и мокри помещения
teraflex-standard-25kg.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® STANDARD лепило за малоформатна керамика

Универсално лепило за малоформатна керамика, малки и леки плочки, фаянс и теракота на закрито и открито.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
teraflex-extra-plus-25kg-new.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® EXTRA универсално лепило за фаянс и теракота

Универсално лепило за фаянс и теракота за полагане на облицовки на закрито и открито.

 • Бани и мокри помещения
 • Балкони и тераси
 • Мазета и сутерени