Цокълният участък на една фасада е участъка, подложен на най-голямо водно натоварване. Поради тази причина при планирането и монтажа на ТИС е важно да се вземат под внимание особените механични и водни натоварвания в тази област. Цокълният участък започва от котата на терена или на неговата облицовка и се простира във височина до 30 – 50 см.

Топлоизолационните плочи трябва да са от EPS с плътност най-малко 30 кг/м3 (цокълни плочи) или да са от XPS с грапава (набраздена) повърхност. Преди да се започне с топлинното изолиране на цокъла е задължително той да се хидроизолира и след това да се грундира с водозащитен и подобряващ сцеплението контактен грунд. Лепилото се нанася с назъбена шпакла по цялата повърхност на основата и на топлоизолационните плочи, които след това се монтират без фуги – плътно една до друга. Дюбелирането на цокълните плочи се извършва на височина, най-ниско 15 см над котата на терена. То е задължително, когато топлоизолационните плочи са закопани повече от 20 см под земята и съществува опасност при слягането на земята те да бъдат повлечени надолу.

Когато в ТИС, шпакловката и мазилката са циментово свързани е задължително цокълът да бъде боядисан най-малко два пъти с водоотблъскваща боя (силиконова). При органично свързани мазилки, това боядисване не е задължително, но се препоръчва, тъй като повишава тяхната функционалната сигурност. Алтернативно, цокълът може да бъде облепен и с плочи от естествен камък (варовик, пясъчник, гранит, мрамор др.), което му придава допълнителна защита срещу механични натоварвания.

Периметърна изолация

При периметърната изолация, топлоизолационният материал се монтира на външната страна на строителни конструкции, стоящи под земята. Периметърната топлоизолационна плоча (цокълната плоча) се залепя с водоотблъскващо лепило по цялата си повърхност, върху предварително хидроизолиранта и грундирана основа, на дълбочина до фундамента (преходното скосение към фундамента).

Пробиването на хидроизолационният слой с дюбели е недопустимо! Шпакловката и мазилката се нанасят върху плочите на дълбочина 20 – 30 см под котата на терена, след което мазилката се боядисва най-малко два пъти с водоотблъскваща боя. Надолу, топлоизолационните плочи могат да останат непокрити. С цел, по-добра механична защита и за по-добро отвеждане на водата, пред топлоизолационната плоча се монтира дренажна плоча. Препоръчва се и поставянето на хидроизолационна мушама (с „бобчета“), която в долния си край се извива навън. В изкопа се насипва пласт пропусклив чакъл с ширина 20 – 30 см, а в основата на фундамента се подвежда дренаж.

 

Свързани теми

Към Инфо зона