Реновирането на сгради или изграждането на съществуващи фасади обикновено крие редица специфични особености, за които трябва да се внимава. Една от тях е оформянето на връзката на топлоизолационната система с отводнителната система на покрива на сградата. Това често поражда въпроси относно правилното изпълнение на процеса.

В практиката се срещат два основни начина на монтаж на водосточните тръби – стандартен монтаж пред фасадата и скрит монтаж в топлоизолационната система. Съществува и трети вид - преминаване на тръбата през помещението и извеждането ѝ към фасадата. Този тип монтаж обаче крие сериозни рискове, тъй като нарушава целостта на топлоизолационната система и създава редица сериозни предпоставки за възникване на допълнителни проблеми. Няма да се спираме подробно на него, тъй като този метод не се среща често в практиката, а изискванията за изпълнението му са почти идентични с тези при монтаж на водосточните тръби в топлоизолационния слой. Поради тази причина ще разгледаме другите два основни вида и ще научим кой от тях е за предпочитане.

Вариант 1. Монтаж на водосточна тръба пред фасадата

Това е стандартният, най-удобен, безпроблемен и евтин начин на изпълнение. Извеждането на дренажните елементи извън помещенията гарантира изкореняването на всички съпровождащи рискове. Наред с това, този метод на изпълнение не налага нуждата от прекъсване на топлоизолационния слой, което премахва риска от образуване на термо мостове. При възникване на потенциални проблеми с водосточните елементи, те могат да бъдат отстранени лесно и безпроблемно, като междувременно трудно биха навредили на фасадата.

На чертежа е визуализиран правилният начин на монтаж на водосточна тръба пред фасадата. За целта, на местата предвидени за закрепване на водосточната тръба към фасадата, във вече монтираните топлоизолационни плочи се заработват монтажни планки. В тях се монтират скобите, осигуряващи стабилността на водосточната тръба и имат предназначението да осигурят необходимата, за целта, здрава, твърда и стабилна основа. След изсъхване на финишното покритие се пристъпва към монтажа на водосточните тръби към фасадата. За фиксиране могат да бъдат използвани стандартни винтове за дърво или ламарина, както и такива с цилиндрична резба с голяма стъпка. Минималният диаметър трябва да бъде 5 мм, а дълбочината на завиване най-малко 60 мм. Самонарезни видии и винтове с метрична резба не са подходящи за използване.

 

Монтажът, изпълнен по посочения начин, изкоренява риска от компрометиране на топлоизолационния слой и възникване на последващи проблеми с експлоатацията на отводнителната система.

 

Повече информация и подробни чертежи относно правилното вграждане на елементи в топлоизолационната система е налична в секцията „Конструктивни детайли“.

Вариант 2. Монтаж на водосточна тръба в топлоизолационен слой

От естетическа гледна точка, все по-често се пристъпва към вграждане на водосточните тръби в топлоизолационния слой, което обединява в себе си предимствата на тяхното вътрешното и външното полагане.

За съжаление обаче, в практиката често се наблюдават случаи на неправилно изпълнение на монтажа. Неправилното изпълнение или неспазването на особеностите и специфичните, за тази цел, изисквания, често могат да доведат до множество разнородни проблеми, между които образуване на термо мостове, компрометиране на топлоизолационния слой, проникване на вода в компонентите на фасадната система, отслабване на връзките между отделните елементи в системата, вследствие на свиването и разширяването на водата (при промяната на нейните агрегатни състояния), образуване на мухъл и др. На следните примери са показани няколко примера за това как не трябва да се изпълнява вграждане на тръба в топлоизолационен слой.

За да се се избегнат подобни ситуации и с цел да се подсигури правилното вграждане на водосточна тръба в топлоизолационната система, се препоръчва спазването на следните възлови моменти:

 

 • Използване на стоманени водосточни тръби

Много често се допуска грешката да се използват стандартни водосточни тръби. В практиката обаче, това е недопустимо тъй като този тип тръби могат да се спукат или деформират под натиска на линейните разширения, образувани от замръзнала вода и да нанесат сериозни щети на фасадата и нейните елементи. За да се избегне този риск, е задължително използване на тръби, изработени от стомана, което гарантира тяхната водоплътност, здравина и устойчивост. Устойчиви са на натиск и не могат да се счупят или пропукат лесно. Този вид тръби се допускат и за монтаж в затворени пространства, когато е наложително водосточната тръба де премине през помещенията.

 • Подсигуряване на връзките между тръбите при по-високи сгради

Сгради, при които водосточните тръби са по-дълги от 5 м (в т.ч. влизат всички сгради с над един етаж), е задължително уплътненията между отделните тръби да бъдат залепени и допълнително защитени с осигуряващи скоби, закопчаващи тръбите една за друга. Подобен тип подсигуряване гарантира сто процентовата водоплътност на тръбата и изкоренява риска от възникване на теч в участъците на връзка между отделните части. Това е изискване, което е задължително и при монтаж на водосточните тръби във вътрешността на сградите и помещенията.

 • Използване на тръби с по-малки диаметри

При вграждането на водосточни тръби в топлоизолационен слой се препоръчва използването на модели с малки диаметри  - DN 50 и DN 70 (DN – номинален диаметър). Това обаче, само по себе си, не е достатъчно. В зависимост от големината на сградата (респективно площта на покривните площи), по-малките тръби могат да се окажат с недостатъчен капацитет за отводняване на покрива. Това налага нуждата от внимателно планиране на капацитета на отводняване на покрива и определянето на точния брой тръби, които трябва да бъдат монтирани, за да се гарантира безпроблемната експлоатация.

 • Нужда от висококачествена топлоизолация

Вграждането на тръбата в топлоизолационния слой намалява неговата ефективност в участъка зад отводнителния елемент. Това излага на риск ефективността на цялостната топлоизолационна система и здравословния климат в помещенията. Поради тази причина се препоръчва зоната зад водосточната тръба да бъде изолирана с висококачествен топлоизолационнен материал с подходяща дебелина така, че критичните точки на замръзване и кондензация да бъдат изнесени в топлоизолационния слой и да останат извън стената.

 

 • Монтаж на отоплителни елементи около тръбата

Дори и да сте избрали най-висококачествените тръби, в географски региони, в които температурата има вероятност да падне под 0°C, е задължително те да бъдат защитени допълнително с отопление. Изпълнението на системата обикновено се състои в полагане на специални отоплителни кабели по протежението на цялата тръба, гарантиращи, че тя няма да замръзне в нито една ситуация. В практиката има и автоматизирани системи, които посредством датчици, разположени в отделните части на инсталацията, следят за предпоставки за обледеняване на водосточните тръби (висока влажност и ниска температура).

Въпреки, че монтажът на отопление към водосточните тръби обикновено е свързан и с по-големи разходи, трябва да се има предвид, че той често се оказва ключов за експлоатационната им надеждност. Наличието на отопление гарантира, че напрежението върху водосточната тръба, възникващо вследствие на промяната на агрегатните състояния на водата в тръбата и, съпътстващите свивания и разширения, ще бъде редуцирани до минимум.

Отоплението на тръбите е задължително за монтаж също и в случаите, когато водосточните елементи преминават през помещения, които не се отопляват и при които съществува риск от замръзване.

 

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства