Дървените и метални повърхности са най-уязвими от атмосферни влияния, което прави тяхната защита и декорация неотложна задача. Както и при другите видове основи и материали, дървото и металът трябва да бъдат подходящо обработени, преди нанасяне на лаково-бояджийско покритие.

 

Нови метални повърхности

1. Обработване на корозията (ръждата). Тази стъпка е задължителна при нови, незащитени метални повърхности или стари, лошо обработени и неправилно боядисани такива. Най-масово използваните методи за справяне с ръждата са третирането с ръждопреобразувател или механичната обработка чрез шлайфане до метален блясък.

- Обработката с ръждопреобразувател е по-лесният метод. Въпреки, че при него ръждата не се премахва напълно, след обработка с препарата, тя е превърната в твърдо, неразтворимо съединение. Все пак, преди обработката, люспите и дебело наслоената ръжда трябва да се премахнат механично. Омаслените части от повърхността трябва да бъдат почистени с разредител – като например кореселин. Нанесете обилно препарат върху повърхността и оставете да изсъхне. Идеята за икономично нанасяне на преобразувател не е добра, защото може да се окаже, че той не е достатъчен, за да проникне до метала и да блокира ръждата в цялата дебелина – до чист метал. Обработената по този начин повърхност може да е леко грапава и не е подходяща за гланцови покрития.

- Шлайфането е по-трудоемък начин на работа, но за сметка на това осигурява, почистена до блясък, метална повърхност без никакви остатъци от ръжда, върху която последващият антикорозионен грунд да подейства ефективно. Започнете с механично премахване на люспите или наслояванията от ръжда с помощта на шпатула или телена четка (ръчна или приложение към електрически инструмент), продължете с по-груба шкурка и завършете с фина шкурка. Почистете праха – най-добре с въздух под налягане или суха микрофибърна кърпа. Такива повърхности са подходящи за гланцови покрития.

2. Заварени метални конструкции, трябва да се проверят за пръски от шлака. Почистете внимателно пръските с абразивен инструмент – например диск за шлайфане. Внимавайте да не отнемате повече от необходимия материал, за да не се образуват вдлъбнатини. Проверете и заварките за непочистена шлака. Изчукайте внимателно шлаката с твърд, заострен инструмент. Шлайфайте обработените зони фино.

3. Обезмасляване. Омаслените повърхности са лоша основа за боядисване. Почистването от масла и греси е задължително при всички нови метални повърхности, дори и да не са забележими на повърхността, защото тяхното омасляване е част от производствения процес. То е наложително и за всички метални повърхности, дори и да са предварително боядисани, които са част от машини, транспортни средства или съоръжения в близост до тях.


4. Корекция на несъвършенства. Малки вдлъбнатини по повърхността, трябва да бъдат запълнени с кит за метал, акрилен или полиестерен. Шлайфайте фино китваните зони, за да изравните и изгладите повърхностите. Почистете праха.

  

Нови дървени повърхности

1. Суровата дървесина има висока влажност и не е подходяща за лакиране или боядисване. Оставете дървото да изсъхне.

2. За оформяне на равна повърхност, премахнете издадените части в дървото с длето или дърводелско ренде.

3. Шлайфайте дървените повърхности фино, за да се премахнат власинките от дървото, които ако бъдат оставени, ще изпъкнат в лака или боята. Започнете със средно груба и завършете с фина шкурка.

4. Почистете праха от шлайфането с леко навлажнена кърпа или гъба. Оставете дървото да изсъхне.

5. Добра практика е вече изсъхналата дървесина да се импрегнира с подходящ препарат, за да се защити от проникването на влага и действието на вредители. Нанесете импрегнатора внимателно с четка или чрез потапяне на детайла. Оставете да изсъхне.

6. Коригирайте малките вдлъбнатини по дървото с акрилен кит за дърво. Шлайфайте китваните зони фино и почистете праха.

 

Подготовка на лакирани или боядисани дървени и метални повърхности

1. Общо правило е гланцовите стари и здрави покрития да се шлайфат фино преди пребоядисване, за да се подобри сцеплението на новия слой. Почистете праха от шлайфането с леко навлажнена кърпа или гъба.

2. Проверете старите лаково-бояджийски покрития за олющване или набъбване. Премахнете лющещата се или набъбнала боя механично, чрез изстъргване. Не използвайте агресивни ударни методи. Шлайфайте почистените зони, като обхващате и съседните зони от здраво покритие.

3. При металите проверете старата боя за появата на корозия – точкова или по-голяма. При наличие на корозия, се препоръчва старата боя да се премахне изцяло с подходящ препарат, защото е възможно под здравата боя да има скрита ръжда. Нанесете обилно препарата, изчакайте да подейства и почистете набъбналата боя с шпатула. Оставете да изсъхне и шлайфайте до чист метал. Почистете праха с въздух под налягане или суха микрофибърна кърпа.

4. Ако дървото не е било импрегнирано срещу вредители, също се препоръчва премахване на старото покритие с препарат, до чисто дърво. След премахване на старото покритие и изсъхване на основата, шлайфайте повърхностите и почистете праха с леко навлажнена кърпа. Оставете дървото да изсъхне. Нанесете импрегнатора.

5. Цялостно премахване на старите лакове или бои се налага и, ако новото покритие не е съвместимо със старото. Ако има съмнение за несъвместимост, направете тест на малка зона. Ако след изсъхване, покритието не се олющи, набъбне, набръчка или разслои, може да се приеме, че има съвместимост. В противен случай, се пристъпва към премахване на стария слой.

6. Алтернативен, но не много препоръчителен метод за премахване на стара боя е обработката на покритието с пистолет за горещ въздух до омекване на слоя, непосредствено, след което боята се изстъргва с шпатула. Внимавайте да не прегрявате слоя лак или боя, за да не се втвърди и да се затрудни почистването с шпатула. В никакъв случай не използвайте горелка с открит огън. Това ще доведе до изпичане на боята и невъзможност тя да бъде почистена.

 

Грундирането и боядисването на метални и дървени повърхности трябва да става възможно най-скоро след тяхната обработка. Така ще се избегне появата на нова корозия при металите или насищането с влага на дървото, както и натрупването на нов прах.