Високата степен на защита, която предлагат, лесният начин на полагане, неограничените възможности за естетическо оформление и съчетаване с други типове материали и не на последно място - лесната им поддръжка и дълготрайната експлоатационна надеждност поставят керамичните плочки на първо място при избора на облицовъчни покрития за подове и стени. Въпреки тяхната предпочитаност и факта, че присъстват в почти всяка една сграда, полагането на керамични облицовки все пак крие някои специфични особености, които често могат да затруднят работните процеси. Една от тях е процесът по редене на плочките преди лепене.

Как лесно да планираме разпоредбата на плочките?

Нареждането на плочките е препоръчително да бъде планирано предварително, за да може да се подсигури естетически издържаното изпълнение и пълната симетрия на положената облицовка впоследствие. По този начин работата върви по-лесно и поетапно, тъй като изпълнителят подготвя всички отделни плочки и парчета преди да се захване с процеса по лепене.

За да не се губи ценно време обаче, планирането на разположението на плочките и тяхното рязане може да се изпълни и след като е подготвена основата. Много често тя трябва да бъде изравнена или да ѝ се направят допълнителни корекции, предразполагащи комфортното разположение на плочките впоследствие. Така, докато коригираната основа стяга, изпълнителите могат да преминат към планирането на нужното количество плочки, тяхното рязане и разположение.

Трябва да се има предвид, че планирането и реденето на плочките обикновено не е особено лесна задача. Основна причина за това е, че площта на основите рядко се оказва кратна на размера на плочките, което налага нуждата от рязане на облицовъчния материал в краищата и ъглите. За мнозина това обикновено е свързано със сериозен разход на време в сметки и чертаене. За щастие, не е нужно всичко това да се случва „на ръка“ и с лист хартия. Благодарение на КОНФИГУРАТОР НА ФУГИ И ПЛОЧКИ на МАРИСАН, планирането на разположението на облицовката става лесно, бързо и изцяло автоматизирано. Софтуерът дори генерира план за разположение на всяка една плочка, което допълнително улеснява процеса. Благодарение на платформата, всеки един може да планира максимално точно разполагането на облицовката, както стандартно, така и в окръжност.

За какво трябва да внимаваме при реденето на плочките

Полагането на облицовъчен материал трябва да се започне от място, където ще бъдат лепени цели плочки като например стените срещу вратите или в краищата на помещенията. Препоръчва се да се избягва рязането на плочките на парчета, по-малки от ½ от техния размер. В случай обаче, че това се налага, първата стъпка е да се определи средата на облицованата повърхност с помощта на линия, успоредна на стените. Лепенето трябва да започне по такъв начин, че по въпросната линия да преминава или фугата или мислената среда на плочките. По този начин се осигурява равността и синхрона на ивиците от отрязни плочки покрай стените.

 

Редене на плочки на под

Въпреки, че в практиката не са чак толкова разпространени, все пак има ситуации, при които трябва да се облицоват подове със скосени краища или начупена геометрична форма.

Облицоването на правоъгълни или леко неправилни подови площи изисква да се започне от най-видимата страна за помещението, и да се завърши на срещуположната. Идеята е участъците, в които трябва да се изрязват плочки да не са основната точка, в която се концентрира погледът на хората в помещението.

Ако предстои облицоване на подове, състоящи се от две неперпендикулярни страни, то в такъв случай най-добрият вариант е да се започне от ъгъла, който се сключва между тях. Ако пък такива стени липсват, то можете да започнете реденето от стената, на която е разположена вратата на помещението.

Редене на плочки на стена

От първостепенна важност е преди започване на процеса да се определи точното ниво, до което се очаква да достигне облицовката. Именно от там, посредством използване на цяла плочка, се започва полагането в посока отгоре - надолу, за да може отрязаните парчета плочки да останат в долната част на стената. По този начин, частичните плочки ще останат под зрителната линия и естетическото въздействие въздействие на облицованите площи реално няма да бъде засегнато.

Ако липсва ограничителна линия и стената предстои да бъде облицована изцяло, то в такъв случай се препоръчва започване с полагане на цяла плочка отдолу, в посока нагоре. При нужда от полагане на изрязана плочка, то най-добре е тя да бъде разположена на границата с тавана, за да я извадите максимално извън зрителното поле.

Съчетание на разноцветни плочки

В редица ситуации, проектите предвиждат полагане на два типа плочки с различни цветове на една и съща повърхност. Обикновено, преходът между тях се извършва посредством фриз.

В такива ситуации се препоръчва реденето на плочките да започне от точката на разделение в посока нагоре и надолу. След като се определи точката, разделяща полагането във височина, трябва да се извърши идентично разделение и за линията по ширина. След като това бъде направено се препоръчва полагането на цели плочки от най-видимата страна на стената и завършване при срещуположната част с рязани парчета. При наличие на външен ъгъл се препоръчва полагането да започне директно от него с цели плочки.

В голяма част от случаите, в процеса на работа се забелязва, че таваните не са добре нивелирани. Много често, когато се забележи подобен проблем, обикновено е късно за корекции в тавана. За щастие обаче, въпросните проблеми могат да бъдат преодоляни чрез полагане на декоративен фриз в границата между стената и тавана. Така, той се явява акцентен елемент, който отвлича вниманието и неравностите не се забелязват.

Внимание: Предвидете и нуждата от оформяне на деформационни фуги

От особена важност е, при облицоване на по-големи площи или силно натоварени помещения, както и при работа с широкоформатни плочки или при проекти с минимален размер на фугите (безфугово лепене), да се вземе под внимание нуждата от оформяне на деформационни фуги. Това е най-добре да стане в момента, в който правите първоначалната разпоредба и планиране на проекта за плочките.

Характерно за тях е, че в комбинация с еластичните лепила от типа на ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM и ТЕРАФЛЕКС® GOLD, спомагат за предотвратяване напукването и разрушаването на облицовката, тъй като абсорбират възникналите напрежения и линейни движения в основата.

Деформационните фуги обикновено трябва да имат ширина от около 8 – 10 мм. Такива трябва да се предвиждат на всеки 6 – 8 м от облицовката, както и на границата между покрития от различни материали. Добре е деформационна фуга да бъде оформена и на границата между отделните плочки и околните стени, както и във вътрешните ъгли на облицовката.

Деформационни фуги обикновено се оформят с помощта на специални профили, които се монтират във вътрешността им, за да могат да не се личат на повърхността на облицовката. За запълване на деформационни фуги между плочки и стени, както и при тези между вътрешните ъгли на облицовката се препоръчва работа с полиуретановия уплътнител .

Повече по темата за деформационните фуги можете да откриете в статията „Всичко, което трябва да знаете за деформационните фуги“

Свързани теми

Към Инфо зона
ssssss.jpg
Как да изберем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
fugirane.jpg
Правилно фугиране и уплътняване на плочки Керамични настилки и покрития
worker-tiling-floor-with-material-min.jpg
Методи за лепене на плочки Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

teraflex-silver-selection-1-15mm-en-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION водоотблъскваща еластична фугираща смес

Водоотблъскваща и силно еластична фугираща смес с брокатен ефект. Подсигурява висока устойчивост на износване на фугата, както и защита от мухъл и плесен. Подходяща е за фуги с ширина от 1 до 15 мм.

  • Бани и мокри помещения
  • Басейни и спа
  • Балкони и тераси
  • Покриви
  • Фасади
gold-selection-bg-w-o-stop.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION еластична антибактериална фугираща смес

Водоотблъскваща, еластична антибактериална фугираща смес с брокатен ефект. Гарантира висока износоустойчивост и здравина на фугата. Спомага за дълготрайната защита на фугите от мухъл и плесен.

  • Бани и мокри помещения
1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

  • Бани и мокри помещения