Оформянето на повърхността на една топлоизолационна система може да бъде изпълнено по много различни начини. Заедно с естествените камъни, плочките и другите видове керамични покрития, мазилките са най-често използваният като финишно покритие и облицовка материал. В някои региони техният дял достига почти 95%.

Избора на финишна мазилка зависи от една страна от представите и желанията на строителя за това, как би искал да изглежда сградата, и от друга страна от техническите и технологични качества на мазилката, начина на полагане и нейните експлоатационни свойства. Разглеждайки многообразието на съществуващите мазилки, може да се твърди, че не съществува универсалната мазилка – подходяща за всички случаи и приложения.

Избора на мазилката зависи от множество, частично противоречащи си критерии:

 • Защита от дъжд (водонепропускане и дифузия на водни пари)     
 • Пукнатиноустойчивост (еластичност)     
 • Устойчивост на микробиологични атаки и замърсявания     
 • Избор на цвета и степента му на рефлектиране на светлината (HBW)     
 • Противопожарна защита     
 • Поносимост с основата

Критерии като обработваемост, устойчивост на изсоляване, скорост и устойчивост на избеляване също играят важна роля.

Разделянето на мазилките може да бъде извършено по различни критерии. Най-употребявана е обаче класификацията в зависимост от свързващото вещество в тях, според която се различават минерални (на базата на вар и/или цимент), полимерни (на базата на изкуствени смоли), силиконови (на базата на силиконови смоли) и силикатни мазилки (на базата на калиево водно стъкло). Съществуват редица други дефиниции и термини според които например: минералните мазилки биват наричани още: неорганино свързани, а полимерните – органично свързани мазилки. Последните се срещат още и като дисперсионни мазилки.

Качествата на една мазилка зависят основно от свързващото вещество в нея. То определя нейната твърдост и якост, дифузионните и свойства и устойчивостта и на климатични условия, нейната еластичност и пукнатиноустойчивост, pH-стойността и и стабилността на цвета, както и пригодността и към основата.

Мазилките могат да бъдат класифицирани и според тяхната оптика и структура – влачени, драскани и др.

Минерални мазилки

Структура на минерална мазилка

Познати още като благородни мазилки, минералните мазилки се произвеждат и доставят като готова за работа смес и се състоят от вар и/или цимент, минерални добавки (адитиви). Те се предлагат на пазара в сухо прахообразно състояние и при добавяне на вода придобиват готова за работа консистенция. Минералните мазилки, които са подходящи за топлоизолационни системи се състоят или от тънкослойни благородни мазилки или от дебелослойни благородни драскани мазилки.

Тънкослойните благородни мазилки се доставят в големини от 0,5 до максимално 6 мм и придобиват тяхната характерна повърхност посредством триене, структуриране или степване с помощта на подходящи инструменти. При този тип мазилки, образуването на микропукнатини  принципно не може да бъде изключено.

При оцветените минерални мазилки, в следствие на различни водопопивания и/или температура на основата, би могло да се появят разлики в тона или гладкостта на цвета. Също така и промяна в условията на работа по време на нанасяне на мазилката и нейното изсъхване може да доведе промяна в тона на цвета и. Тук трябва да се прави разлика между образуване на петна, изсоляване на калциев карбонат и промяна в тона на цвета. Последният вид не представлява функционално нарушение и може да бъде неутрализирано посредством изравняващо боядисване.

Особено място сред благородните мазилки заемат благородните драскани мазилки. Няма друга мазилка, която да образува такава отворена и естествена повърхност, която се постига посредством драскане на повърхността на мазилката (откъдето идва и нейното име). Особено красиви ефекти и „живи“ повърхности (в зависимост от слънчевото огряване и геометрия на сградата) могат да бъдат постигнати посредством добавяне на цветни фракции и слюда в мазилката.

Дебелината на слоя на нанасяне при благородните драскани мазилки е около 10 мм, но са възможни и по-дебели такива до 20 мм. По тази причина, армиращият слой на топлоизолационната система, върху който се нанася мазилката, следва да бъде надран (разрошен) за да може да се постигне достатъчна механична връзка. Решаващо при обработката на този вид мазилка е момента на нейното структуриране. След като една повърхност бъде веднъж структурирана (надраскана), то тя остава така и не може да бъде оправена. Ако определени места се повредят или в последствие трябва да бъдат „додраскани“, то тези места остават видими. Алтернативно следва цялата повърхност да бъде още веднъж структурирана. Опасността от образуване на микропукнатини в драсканата благородна мазилка е чувствително по-малка, тъй като посредством „драскането“ се намаляват повърхностните напрежения в мазилката.

Силикатни мазилки

Групата на тези мазилки е обединена под марката ТЕРМОФЛЕКС® PRO SOLID. Те са много подходящи при стари основи, при санирането на сгради и работа с архитектурни паметници. Полученото покритие е изключително устойчиво на стареене и на атмосферни влияния и при правилно полагане гарантира удължен живот на фасадата, нейната хидрофобност и механична защита. ТЕРМОФЛЕКС® PRO SOLID са изключително устойчиви са на напукване мазилки и са особено подходяща за използване в региони с големи температурни амплитуди, дълги зими и висока влажност на въздуха. При нанасяне се разпределят много равномерно и процеса на съхнене при тях е по-малко чувствителен към температурата на околната среда – което улеснява много процеса на работа с тях и ги прави лесни са за полагане и структуриране.

Структура на силикатна мазилкаСиликатните мазилки често биват присъединявани към минералните мазилки, тъй като имат сравнително добри дифузионни свойства, висок афинитет към минерални основи и въз основа на своя състав притежават определен „минерален“ характер. Силикатните мазилки са покрития свързани на базата на калиево водно стъкло и са органично подобрени посредством добавянето на изкуствени смоли. Посредством това добавяне значително се подобряват стабилността на цвета и сцеплението на мазилката с основата. В практиката се е наложило, че силикатните мазилки трябва да съдържат максимално 5% органични добавки. В зависимост от избора на полимерната дисперсия се повлияват съществено качествата на силикатната мазилка: водопопиване, дифузионни свойства, стабилност на цвета, сцепление с основата. Силикатните мазилки се отличават със своята устойчивост на атмосферни условия, стабилност на цвета и особено висока паропропускливост.

Водоразтворимото водно стъкло, като основно свързващо вещество в мазилката, свързва не само благодарение на изпаряването на водата (физически), но и посредством химическият процес който протича: при който се свързва съдържащият се във въздуха въглероден двуокис и се образува водонеразтворима полимерна силикатна решетка и калиев карбонат. Този процес се описва с термина силикатизация. Важното при него е, че образувалият се калиев карбонат е водоразтворим и при цветните силикатни мазилки може да доведе до бели изсолявания, които с времето биват отмити от дъждовете. Процеса на силикаизация се влияе основно от температурата, влажността на въздуха и вида на основата. При температури под +5°С, този процес се забавя и водното стъкло остава частично водоразтворимо, а при температури около 0°С той спира. На процеса на силикатизация пречи също така и дълготрайната висока влажност на въздуха. При дъжд, мъгла или роса на повърхността на мазилката се събира вода, която транспортира на повърхностният слой още не силикатизиралото водно стъкло. Всички тези проблеми при процеса на силикатизация водят до появата на бели петна и изсолявания при цветните силикатни мазилки.

Несвързаното водно стъкло в силикатните мазилки е силно разяждащо, и попаднали по време на нанасянето на мазилката пръски от нея върху стъкло, дърво, метал и др. предизвикват корозия и повреди които по-късно не могат да бъдат отстранени. Поради тази причина, преди нанасяне на силикатни мазилки, всички детайли които могат да бъдат повредени при този процес следва да бъдат добре опаковани и покрити.

Силиконови мазилки

В тази група се включват мазилките под марката ТЕРМОФЛЕКС® PRO ELASTIC. Те се отличават с изключителна еластичност, много висока паропропускливост, позволявайки така нареченото “дишане” на фасадата. Мазилките ТЕРМОФЛЕКС® PRO ELASTIC осигуряват голяма стабилност на цвета и позволяват лесното поддържане на чистотата на фасадите. Високата влагоустойчивост на покритието, направено с тази мазилка, го прави подходящо за зони с висока влажност на въздуха, както и за региони с въздух наситен с морски соли. То е подходящо също така и като финишно покритие в градска среда – при фасади на сгради на натоварени градски улици, кръстовища и др. тъй като е изключително резистентно към киселинните дъждове и отлаганията от замърсения въздух по повърхността на мазилката, не влизат в химична реакция с мазилката. Много добрата и издръжливост на механични въздействия я прави подходяща и за открити места, където са възможни градушки и места с голям човеко поток. ТЕРМОФЛЕКС® PRO ELASTIC е с много добри водоотблъскващи свойства. Тя е изключително устойчива на биологични зарази, мухъл, плесен, гъби и др. и много подходяща за полагане върху северни или сенчести фасади.

Структура на силиконова мазилкаСиликоновите мазилки, подобно на силикатните не са регулирани нормативно, което води до огромни разлики в качеството на предлаганите на пазара мазилки. Те също, както и силикатните се продават като готова за нанасяне пастообразна смес при която обаче свързващото вещество е съставено от емулсии на силиконова смола и дисперсии на полимерни смоли. Тъй като емулсиите на силиконовата смола са относително скъпи, често се добавят само силиконови масла и хидрофобизиращи добавки. Такива „силиконови“ мазилки могат да бъдат разпознати по това, че по-бързо и по-силно се зацапват. Като правило тези мазилки могат да бъдат познати и по ниската им себестойност.

Химически погледнато силиконовите мазилки се намират между чисто неорганичните и органичните облицовъчни материали. Силиконовите смоли използвани в производството на този вид мазилки представляват високо молекулярни, тридименсионално сплетени връзки, чиято решетка подобно на кварца е образувана от силиций и кислород. Разликата се състои в това, че при силиконовите смоли, всеки 4ти кислороден атом е заменен от органична алкилна (метил или пенил) група. Поради тази причина се говори за така наречената „молекулна четка“. Силиконовата смола в мазилката предизвиква много доброто водоотблъскващо действие, а дисперсиите – доброто сцепление с основата (адхезия) и високата свързаност (кохезия) на веществата.

В заключение може да се каже, че силиконовите мазилки обединяват в себе си предимствата на неорганично и органично свързаните мазилки: като относно паропропускливостта си могат да се сравняват с минералните и силикатните мазилки, а относно водоотблъскващата си способност – с тази на полимерните мазилки. За разлика от минералните и силикатните мазилки, силиконовите мазилки изсъхват физически.

Полимерни мазилки

Групата мазилки под името ТЕРМОФЛЕКС® PRO TECH са мазилки с висока еластичност, ниска абсорбираща способност, добро сцепление към повърхността и устойчивост на механични повреди. Акрилните полимери, които са свързващо вещество в тях са изключително меки и ги прави много подходящи за полагане върху топлоизолационни системи. По време на полагане, мазилките са чувствителни към атмосферни влияния.

Структура на полимерна мазилкаПолимерните мазилки (на базата на изкуствени смоли) представляват органично свързани облицовки с подобен на мазилка външен вид. Свързващото вещество при тях е добавено под формата на полимерна дисперсия или разтвор – фино разпределени полимери или изкуствени смоли в течност (в повечето случаи вода). Образува се стабилна, колоидна система с вид на гъста субстанция, при която водата образува т.н. външна фаза, в която под формата на дисперсия (фино разтворени), частиците на смолите или на полимерите образуват вътрешната фаза. По тази причина тези мазилки (на основата на водна дисперсия) биха могли да бъдат разреждани с вода.

Полимерните мазилки се свързват посредством физическо изсъхване и за това когато са в прясно положено състояние трябва да бъдат предпазвани от градушка. При изсъхването, водата се изпарява и полимерните частици първоначално се сгъстяват, след което с напредване процеса на изсъхване те се слепват и съединяват – образувайки на края цялостен филм. Този процес на обединяване и сливане (коалесценция) води до образуването на водонеразтворима и водоотблъскваща повърхност след пълното изсъхване на мазилката, която обаче е паропропусклива.

Структура на мазилка

Основните предимства на полимерните мазилки са във високата им водоотблъскваща способност (издръжливост на силно дъждовно натоварване), неограниченото многообразие от цветове в които могат да бъдат оцветявани и много високата им пукнатиноустойчивост. Благодарение на своята висока еластичност, полимерните мазилки са много подходящи като финишно покритие върху топлоизолационни системи, защото много добре могат да поемат температурно обусловените промени в топлоизолационните плочи. Причината за това е се крие в пластичността на полимерните мазилки, благодарение на която много добре се поемат и отвеждат възникналите напрежения. Тези мазилки притежават удължение до скъсване от 2 см/м, което е около 100 пъти по-голямо от това на минералните мазилки.

В заключение може да се добави, че някой от недостатъците на свързващото вещество при мазилките могат да бъдат коригирани посредством различни добавянето на различни адитиви. Така например, всички органично свързани мазилки могат да бъдат подобрявани с различни биоцидни, фунгицидни или алгицидни добавки, което повишава тяхната устойчивост срещу биологични зарази и поражения. Минералните мазилки могат да бъдат допълнително хидрофобизирани и по този начин да се повиши тяхната водоотблъскваща способност. Глюколните и алкохолни добавки в полимерните мазилки повишават тяхната устойчивост на замръзване.

СвойствоСиликатни м-киСиликонови м-киПолимерни м-ки
Свързващо в-вокалиево водно стъкло, дисперсияемулсия на силиконови смоли, дисперсияполимерна дисперсия
Еластичност, Пластичност-++++
Водоотблъскване++++++++
Паропропускливост+++++
Многообразие и стабилност на цветовете++++
Подходящи основи+++++
Устойчивост на биологични зарази++ 1)
- 2)
++ 3)++ 3)
Устойчивост на изсолявания++++++
Подходяща за боядисване / саниране++++
1) в прясно състояние 2) след понижаване на алкалността 3) с помощта на добавки- няма/лош + нисък ++ висок +++ много висок/много добър 

Особено място сред полимерните мазилки заемат тези с естествени или цветни камъчета. Тези органично свързани покрития като правило не се полагат върху големи площи при топлоизолационните системи, а основно в областта на цокъла или имат декоративен характер в системата. При определени условия, тези мазилки могат да изглеждат леко млечни. Това обаче не представлява промяна на цвета им (избеляване) в класическият смисъл или прозиране на основата. В този случай става въпрос за оптическа измама, която е причинена от начина на обработката на мазилката.

При тези мазилки свързващото вещество е транспарентно и ако мазилката преди полагане се бърка прекалено много или прекалено силно, е възможно в мазилката да попаднат малки мехурчета въздух. Те предизвикват друго пречупване на светлината, което изглежда като млечен филм. Този оптичен дефект остава и не може да бъде отстранен. Неговата поява е възможна и при извънредно висока влажност на въздуха при полагане и изсъхване на мазилката. В този случай обаче той се редуцира с времето. За да се подобри водоотбъскващата способност на тези мазилки в областта на цокъла е възможно те да бъдат запечатани с транспарентен грунд след тяхното изсъхване.

Свързани продукти

termoflex-mazilki-boi-grundove.png
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® ANTIQUE силикат-силиконова мазилка

Пастообразна силикат-силиконова мазилка с антична структура, за постигане на рустикални повърхности на открито и на закрито, устойчиви на механични натоварвания, стареене и атмосферни влияния.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
termoflex-mazilki-boi-grundove.png
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® PRO TECH силикон-модифицирана мазилка

Пастообразна силикон-модифицирана полимерна мазилка с ниска абсорбираща способност и устойчива на повреди, за защитни и декоративни покрития на фасади стени.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
termoflex-mazilki-boi-grundove.png
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® PRO SOLID силикат-силиконова мазилка

Силикат-силиконова готова пастообразна мазилка, с голяма устойчивост на механични натоварвания, стареене и на атмосферни влияния, обединяваща предимствата на силикатните и силиконови мазилки.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства