ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СЕЗОННО ПОЛЗВАНЕ

Курортна жилищна сграда
гр.Поморие


Използвани продукти

ТЕРАФЛЕКС® GOLD
(високо якостно, гъвкаво лепило за дебелослойно и тънкослойно полагане на големи и тежки облицовъчни плочи и камъни върху критични основи)

 
Бижутери в строителството