Какво представлява пасивната къща


Пасивната къща е строителен стандарт, който едновременно щади природата и е енергийно ефективен, комфортен и икономичен. Тя не е марка, а олицетворява една отворена строителна концепция, която се е доказала в практиката.   

 

Изисквания при изграждане на пасивна къща

Според Passivhausinstituts Darmstadt има 5 критерии, които трябва да бъдат изпълнени за да може една къща да бъде сертифицирана като пасивна:

- максимално годишното потребление на енергия за отопление от 15kWh/m2 (енергийното
  съдържание на 1,5 л нафта)

- максимално годишно топлинно натоварване от 10 W/m2. Пасивната къща трябва също и през най-
  студените зимни дни да се отоплява посредством подаваният пресен въздух (с максимална
  температура 52°C)

- максимално годишно потребление на енергия за отопление, гореща вода и електричество от
  120kWh/m2

- комфорт през летния сезон: дни с температура >25°C по-малко 10%

- отлична въздухоплътност (резултат от Blower-Door Test < 0,6/h)

Къщите, покрили тези критерии ги наричат „пасивни“ защото задоволяват преобладаващата част от нуждите си от топлинна енергия от пасивни източници (слънчева енергия, отделена топлина от обитатели и уреди). Крайният резултат трябва да е позитивно възприятие на помещенията и климата в тях съпроводено с нисък разход на енергия. Пасивната къща не е резултат от ново строителство, а един строителен стандарт, който поставя определени изисквания към  архитектурата, техниката и екологията и не се ограничава с точно определен тип сгради. Изискванията на този стандарт могат да бъдат изпълнени и посредством саниране на сградата.

 

Принцип на функциониране на една пасивна къща

Типичната пасивна къща притежава посочените в графиката конструктивни белези. Отклонения са допустими и възможни на всяко от посочените места, до толкова колкото посоченият принцип на функциониране не е нарушен.

В пасивната къща, посредством особената топлоизолация на стените, прозорците и покрива се постига много над средната рекооперация на топлинната енергия излъчена от обитателите и домакинските уреди. Монтираната интелигентна вентилационна система също предотвратява топлинните загуби и регулира подаването на пресен въздух, като му отдава топлинната енергия на отработеният въздух преди да го изхвърли. Подаваният в сградата свеж въздух, обичайно  се затопля първоначално в земен топлообменник. Много важна част от пасивната къща е и нейната  екстремно добра въздухоплътност, както и формата на сградата. Само в екстремно студени дни се допуска част от необходимата енергия за отопление да се набавя от стандартни отоплителни системи (централно и газово парно, нафтови печки, печки на дърва, соларни системи за отопление и др.)

 

Топлоизолация

Основната част от енергоспестяването при пасивните къщи се постига посредством намаляване на загубите на топлина от топлопреминаване (през ограждащите елементи) и от вентилация. Това се постига посредством много добра топлоизолация на всички околни повърхности (покрив, стени на маза, фундамент, прозорци), една до голяма степен плътна обвивка на къщата и контролирано проветряване на помещенията с рекооперация на топлинната енергия съдържаща се в изхвърляният въздух. Топлинни мостове и неуплътнени връзки не се допускат.

Прозорците при средноевропейските пасивни къщи са обичайно с троен стъклопакет, имат селективни слоеве от всяка страна, граничеща с пространството между стъклата, които са запълнени с аргон (рядко криптон). Въпреки, че прозорците от този вид имат по-лоши топлоизолационни качества от добре изолираните стени, ако са разположени в незасечената южна част на сградата – те неутрализират своите по-лоши качества посредством преминаващата през тях соларна енергия и постигат позитивен енергиен баланс през зимата.

 

Вентилация

Обвивките на сградите, особено на новопостроените, в днешно време са много вхздухоплътни. В следствие на това при затворени прозорци не се извършва естествен въздухообмен. По тази причина в днешно време масово (също и в непасивни сгради) се монтират вентилационни съоръжения, които да изхвърлят отработеният въздух и водни пари и да гарантират приятен климат в помещенията.

За да ограничат загубите на топлинна енергия, пасивните къщи се нуждаят от контролирана вентилация на помещенията придружена с топлообмен. На всеки 1 до 4 часа, всичкият въздух в сградата се подменя. При, необходимите за това, минимални въздушни потоци не се възприемат движения на въздуха, течения или шумове. Пресният, филтриран и предварително затоплен въздух се подава в спалните и дневни помещения, като от там посредством отвори (обикновено над или във вратите) се прехвърля в коридорите, кухните, баните и тоалетните. От там той се изсмуква обратно и се отвежда посредством канали към топлообменника (където предава от 80% до 95% от топлоенергията си на подаваният свежият въздух, без да се смесва с него), след което се изхвърля навън.

 

Отопление

Голяма част от нуждите на топлинна енергия в пасивната къща се задоволява от вътрешността (от излъчваната от хора и уреди топлина) и от соларна енергия (преминаваща през прозорците). Останалата част може да бъде задоволена по произволен начин (газово парно, централно парно, топлинна помпа, термично соларно съоръжение, парно на пелети, на нафта и др.). Важно е да се спази ограничението от максимално 15kWh за 1m2 отоплена жилищна площ за 1 година. При по-голяма гъстота на обитаване (по-малко жилищна площ на обитател) това отопление се извършва посредством допълнително загряване на подаваният пресен въздух от конвенционален отоплителен уред. При по-големите пасивни къщи, допълнителното отопление, подобно на обикновените сгради, се извършва посредством статични отоплителни уреди, но с по-малки размери.

 

Комфорт на климата: постоянна вътрешна температура

Най-важната и особена черта на една пасивна къща е постоянната вътрешна температура. Това важи за отделните помещения разгледано както през цялата година, така и за един ден. Вътрешната температура в пасивната къща се променя много бавно – при изключено отопление тя пада с по-малко от 5°С на ден (през зимата, когато няма слънцегреене). Всички стени и подове имат еднаква температура, като това важи и за стените на мазата, ако е включена в термичната обвивка на сградата. Студени стени и подове не съществуват, което изключва образуването на мухъл. През лятото топлоизолацията и наличието на земен топлообменник, гарантират, че къщата ще остане приятно прохладна без да е нужна климатична инсталация.

Константната вътрешна температура обаче, не се възприема от всички хора като комфортна. Много често се желае самостоятелно регулиране на температурата (например по-хладно в спалнята или по-топло в банята). В пасивната къща това се постига много трудно и е свързано с допълнителни разходи (например отделно подово отопление).

 

Комфорт на климата: качество на въздуха

Контролираната вентилация на пасивната къща осигурява едно по-добро качество на въздуха в сградата от това на външният въздух (посредством филтри). Бързо загряване на въздуха в пасивните къщи не е възможно поради бавната (от съображения за комфорт) обмяна на въздуха (0,4/ч – 1,0/ч). Допълнителна вентилация и проветряване са винаги възможни но като цяло неналожителни.

 

Строителни разходи

Практиката показва, че една новопостроена пасивна сграда е около 5% до 15% по-скъпа от същата, построена по конвенционален начин. При саниране на стари сгради, допълнителните разходи за да станат те пасивни са от порядъка на 12% до 18%. Спестяването на енергия за отопление в пасивните сгради е около 75% в сравнение с тази в една конвенционално построена по актуалните строителни норми сграда.

 

Увеличени разходи

Увеличаването на строителните разходи е предизвикано от:

- особено добра топлоизолация (разходи за топлоизолационен материал)

- допълнителни разходи причинени от увеличени външни повърхнини (по-трудоемки работи и повече
  детайли)

- вентилационна система с топлообмен

- много добри прозорци с трислоен стъклопакет

- повишени изисквания въздухоплътността на сградата

- скъпи индивидуални решения (например клапи за домашни любимци)

 

Намалени разходи

Намаляване на строителните разходите в пасивните къщи се предизвиква от:

- липса на комини (повече жизнено пространство и разходи за поддръжка)

- в много редки случаи са необходими отоплителни тела, стенно и подово отопление и свързаната с тях техника

- липса на котелно помещение и склад за гориво

- по-малки разходи за подготовка на топла вода и поддръжка на отоплително съоръжение

 

Свързани теми

 • Какво трябва да знаем за вътрешната топлоизолация

  Какви проблеми предизвиква вътрешното топлоизолиране и за какво да внимаваме при него?още...

 • Чести грешки при монтажа на подпрозоречни дъски

  Кои са най-често допусканите грешки при монтажа на подпрозоречни дъски и връзката им с топлоизолационната система? още...

 • Връзка на ТИС с подпрозоречени дъски и первази

  Кои подпрозоречни дъски и первази са подходящи за монтаж в топлоизолационна система и на какви критерии трябва да отговарят те?  още...

 • Монтаж на топлоизолация около врати и прозорци

  На какви натоварвания е подложена връзката на топлоизолационната система с врати и прозорци и как да я изпълним правилно? още...

 • Подготовка на основата за полагане на ТИС

  Как да подготвим основата за полагане на топлоизолационна система? още...

 • Закрепване на топлоизолационни плочи

  Как да закрепим топлоизолацията върху основата? още...

 • Дюбелиране на топлоизолационни плочи

  Как се извършва механичното закрепване и дюбелиране топлоизолационните плочи? още...

 • Армиране на топлоизолационен слой

  Как да армираме и шпакловаме положената топлоизолация? още...

 • Оформяне на цокъла и периметърна топлоизолация

  Как се оформя цокъла на ТИС и как се топлоизолират подземните части на стените (периметърна топлоизолация)? още...

 • Заработване на фуги в топлоизолационна система

  Как се заработват фуги в топлоизолационна система? още...

 • При какви атмосферни условия да полагаме ТИС

  Кои са подходящите атмосферни условия за полагане на топлоизолационни системи и какво е тяхното влияние? още...

 • Ръбове и краища на топлоизолационна система

  Как се завършва топлоизолационната система и как се изпълняват нейните ръбове и краища? още...

 • Отвори в топлоизолационната система

  Как се монтират елементи, водещи до отвори и пробиви в ТИС (парапети, държачи за тенти, жалузи, стрехи и др.)? още...

 • Връзки на ТИС със съседни строителни елементи

  Как се изпълняват връзките на топлоизолационната система с врати, прозорци, первази и други съседни строителни елементи? още...

 • Основни топлотехнически величини и термини

  Кои са най-важните величини и термини, необходими за определяне на топлинните загуби и какво е значението им в строителството? още...

 • Как се пренася топлината през стените

  Какъв е механизма на пренасяне на топлина през стените на сградите? още...

 • Финишни покрития за топлоизолационни системи

  Какво финишно покритие да изберем за топлоизолационна система? още...

 • Какво представляват топлоизолационните системи

  От какво е изградена една топлоизолационна система и какви функции има тя? още...

 • Как се произвежда EPS (стиропор)

  Какво представляват пенопластите от експандиран полистирол (EPS) и как се произвеждат те? още...

 

 • 4
  Иван Цанов | 2014-05-14 00:53:01

  Има много необмислени твърдения по темата въпросите на г-н Петров са абсолютно резонни.Хората които пищат или по точно преписват по темата нямат практически опит.Аз построих такава къща през 2007 г. и имам наблюдение за какво става въпрос.Не съм правил тест и нямам сертификат просто тогава нямаше кой да го направи,пък и за какво ми е.Най важното е колко ми струва да живея в тази къща на година?Имам ли постоянен приток на свеж въздух и подържам ли нормална температура целогодишно? Строете пасивно,че после лесно става енергонезависимо. ecocity.bg

 • 3
  МАРИСАН | 2014-03-17 15:11:55

  За да се докаже теорията чрез примери от практиката, добре би било да обърнем внимание на интервюто с арх. Георги Николов в брой 1, 2014г. на списание „СТРОИТЕЛИ“, достъпно на интернет адрес: http://tinyurl.com/qcvpbzy. В него са поместени параметрите на реализиран проект с продукти на МАРИСАН в с. Кладница. Арх. Николов е обобщил резултатите от гледна точка на нуждата от първична енергия, енергия за отопление, въздухонепроницаемост и други. В края на статията е поместена и информация относно размера на допълнителните капиталовложения.

 • 2
  Петър Петров | 2014-02-01 07:22:00

  Другото нещо,което ми прави впечатление е разликата в разходите 5% до 15%.Сигурно се има предвид само документацията.Например Блоер дор теста е 2000-2500 евро,ако няма пропуски,ако има може да отиде на 5000,като се пуска цветен газ за да се разбере откъде е изтичането.Разликата в цените на прозорците за пасивна къща са 60-70%.Рекуператорната система,която е задължителна е около 40-50 евро м2.Разликата в топлоизолационния пакет е 30-40%.Математиката:средна цена в Б-я за конвенционална къща до разрешение за експлоатация(акт 16)около 300 евро.100м2 конвенционална сграда е 100*300=30000 евро + Прозорци 17 м2 (1/6 от площа на сградата това е минимума)или 1600 евро разлика+4000 евро вентилация с рекуператор + 1000 евро разлика в цената топлоизолацията от 70м2+блоер теста 2500 евро + сертификат за пасивна сграда 2000 евро,простата примерна сума е:30000+1600+4000+1000+2500+2000=41100евро или 37% разлика,но не по-малко от 35%,при положение, че използувате и добри специалисти,а те ценят труда си. Апелирам да не заблуждаваме хората,а да си помагаме,в момента строя пасивна къща и виждам за какво иде реч. Призовавам всички към пасивните сгради,като стандарт все пак 35% оскъпяване се възвръщат за 4 години експлоатация,а за 15 години се възвръщат всичките капитализирани разходи по сградата,ако наистина е пасивна. Поздрави!

 • 1
  Петър Петров | 2014-02-01 06:53:33

  Как да разбирам данните: максимално годишното потребление на енергия за отопление от 15kWh/m2 и - максимално годишно потребление на енергия за отопление, гореща вода и електричество от 120kWh/m2,след като 60% от годишното потребление на енергия отива за отопление.Брутния годишен разход е 120kWh/m2,а за отопление 15kWh/m2,това е около 12% от годишното потребление за отопление.При топлоизолационни характеристки на конвенционална сграда от U 0,30W(m/K2)и за пасивна сграда U 0,15W(m/K2)излиза,че домакинските уреди енергиен клас А++ и евтината топла вода,носят повече ползи от добрата топлоизолация.Ако конвенционална сграда харчи 10 пъти повече разходи за отопление от пасивна сграда 15kWh/m2*10= 150kWh/m2 и притежава същите домакински уреди и загряване на топла вода излиза уредите на конвенционалната сграда харчат 100kWh/m2 годишно(останалите 40%),а на пасивната харчат 105kWh/m2(разликата от брутния годишен енергиен разход 120kWh/m2-15kWh/m2 брутния годишен разход за отопление)

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството