Какво трябва да знаем за вътрешната топлоизолация


В сравнение с външната топлоизолация, вътрешната винаги представлява по-лошото решение от гледна точка на строителната физика.

 
 • При него на практика не можем да избягаме от образуването на конденз от вътрешната страна на стената, между нея и топлоизолацията. По време на отоплителният период съдържащите се в топлият въздух водни пари преминават (дифундират) през стената навън. Срещайки по пътя си навън студена преграда, те кондензират върху нея. Точно това се случва и при вътрешната топлоизолация – след като преодолеят топлоизолационният слой, водните пари срещат студената стена и кондензират върху нея (при този начин на топлоизолиране,  температурата на стената е постоянно ниска, защото изстива отвън, а топлоизолацията от вътрешната страна възпрепятства нейното затопляне).
 
 

 

Поради тази причина – изискванията към топлоизолационния материал се покачват – той трябва да може да поеме образувалият се конденз без самият да бъде повреден. Едновременно с това той трябва два може да отведе кондензиралата влага до повърхността на стената – така че конструкцията да остане възможно най-суха и максимално количество от влагата да бъде изпарено обратно през вътрешната повърхност по време на летният период.

 • Друг голям недостатък на вътрешната топлоизолация е, че всички връзки на топлоизолираната стена с тавана и съседните стени представляват топлинен мост, тъй като прекъсват топлоизолиационният слой 
   
 • Строителната конструкция в тази ситуация остава изложена незащитена на атмосферните условия. Тъй като голяма част от температурната разлика между „вътре“ и „вън“ се случва в топлоизолационният слой, стената остава много малко по-топла от външният въздух. По тази причина тя изсъхва много по-бавно отколкото ако е неизолирана и като цяло влажността в стената остава по-висока
   

Голямо водно натоварване за външните стени представляват силните странични дъждове, при които под въздействие на силният вятър в стената се набива голямо количество дъждовна вода. В нормалният случай това не предизвиква щети, тъй като топлинната енергия, която преминава през стената (под формата на топлинни загуби) изтласква водата обратно от стената и я подсушава.

Ако обаче, една добре функционираща до този момент стенна конструкция бъде изолирана отвътре – проникналата в нея вода не може да бъде изведена вече от топлинната енергия и остава в стената. В комбинация с постоянно ниската температура на стената през зимата при външни температури под 0°С тази вода в стената замръзва и причинява разрушаване на конструкцията.

Честото овлажняване на строителните конструкции води не само до щети по тях причинени от влагата (изсолявания, замръзвания, мухъл и плесен), а и до ускорено изветряване и разрушаване на строителният материал в следствие на влиянието на атмосферните условия. Особено застрашени са дървени повърхности и неизмазани зидарии. В тези случаи влагата навлиза много лесно във фугите и повърхностите и изсъхва много трудно. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че вътрешно изолираните стени са подложени на по-големи температурни разширения и имат голяма склонност да образуват пукнатини, през които навлизат още по-големи количества вода при странични дъждове.

 • В случаите когато се прави вътрешно топлоизолиране, с предимство трябва да се разглежда проблема със запазването на строителната конструкция и извеждането на влагата от нея, пред минимализирането на топлинните загуби и съзнателно да се използват по-малки дебелини на топлоизолационният материал (и да не се гони на всяка цена постигането на препоръчаните в нормативите коефициенти на топлопреминаване).
   

Теоретично погледнато, полагането на парна преграда от вътрешната страна (например: залепване на алуминиево фолио) на стената може да разреши проблема с конденза и да редуцира натрупването на влага до нула. Практиката обаче показва, че точно това на в никакъв случай не трябва да се прави, тъй като тази преграда никога не остава плътна във времето (проблеми на материала, възникване на пукнатини в следствие на работещи строителни елементи и тяхното движение). Проблема е не само в трудното уплътняване на всички връзки и отвори в стената (отвори за контакти, ключове и кабели, врати и др.), но и най вече в така наречената флангова дифузия (странично през неизолираните съседни стени), откъдето дори при перфектно положена и уплътнена парна преграда в конструкцията винаги прониква влага. През тези отвори  и нарушения в парната преграда в конструкцията могат да навлязат големи количества влага, която през топлият период точно заради тази парна преграда не може да се изпари и остава натрупана в стената.

Приемайки, че натрупването на влага в конструкцията при вътрешното топлоизолиране е неизбежно – следва да се обърне по-голямо внимание не толкова на предотвратяването на нейното образуване, а на това, как тази влага да бъде поета безпроблемно от конструкцията и как през лятото тя да бъде максимално бързо изпарена. Това може де бъде извършено от влагочувствителни и капилярно активни строителни продукти и материали. Капилярността предизвиква разпределение на влагата и нейното отвеждане до повърхността на строителният елемент – там където може да се изпари свободно. В името на това, процеса на изпаряване да се ускори максимално, следва там където е възможно да се избегне поставянето на парна преграда или да се сложи влагоадаптивна такава (интелигентни парни прегради, които през зимата са дифузионно затворени а през лятото отворени).

В идеалният случай образувалият се конденз следва да бъде поет директно от материала от който е изградена топлоизолираната стена и от там през лятото да бъде изпарена навън. За тази цел обаче, тя трябва да бъде изградена от капилярно проводим материал (в най-добрият вариант от меко изпечени тухли). Преди да се положи топлоизолацията, от нейната вътрешна страна следва да бъдат премахнати всички парни прегради (циментова мазилка, водонепропускливи бои и др.)

В случай, че стената не може или по различни причини не трябва да поеме образувалият се конденз, това трябва да бъде извършено от топлоизолационният слой. Това най-добре могат да направят топлоизолационни плочи от дървесни фазери или калциево-силикатни топлоизолационни плочи, които да се монтират така, че да имат възможно най-голям контакт със стената.

 

 

Свързани теми

 • Какво представлява пасивната къща

  Какво представлява концепцията за пасивна къща и на какви критерии трябва да отговаря? още...

 • Чести грешки при монтажа на подпрозоречни дъски

  Кои са най-често допусканите грешки при монтажа на подпрозоречни дъски и връзката им с топлоизолационната система? още...

 • Връзка на ТИС с подпрозоречени дъски и первази

  Кои подпрозоречни дъски и первази са подходящи за монтаж в топлоизолационна система и на какви критерии трябва да отговарят те?  още...

 • Монтаж на топлоизолация около врати и прозорци

  На какви натоварвания е подложена връзката на топлоизолационната система с врати и прозорци и как да я изпълним правилно? още...

 • Подготовка на основата за полагане на ТИС

  Как да подготвим основата за полагане на топлоизолационна система? още...

 • Закрепване на топлоизолационни плочи

  Как да закрепим топлоизолацията върху основата? още...

 • Дюбелиране на топлоизолационни плочи

  Как се извършва механичното закрепване и дюбелиране топлоизолационните плочи? още...

 • Армиране на топлоизолационен слой

  Как да армираме и шпакловаме положената топлоизолация? още...

 • Оформяне на цокъла и периметърна топлоизолация

  Как се оформя цокъла на ТИС и как се топлоизолират подземните части на стените (периметърна топлоизолация)? още...

 • Заработване на фуги в топлоизолационна система

  Как се заработват фуги в топлоизолационна система? още...

 • При какви атмосферни условия да полагаме ТИС

  Кои са подходящите атмосферни условия за полагане на топлоизолационни системи и какво е тяхното влияние? още...

 • Ръбове и краища на топлоизолационна система

  Как се завършва топлоизолационната система и как се изпълняват нейните ръбове и краища? още...

 • Отвори в топлоизолационната система

  Как се монтират елементи, водещи до отвори и пробиви в ТИС (парапети, държачи за тенти, жалузи, стрехи и др.)? още...

 • Връзки на ТИС със съседни строителни елементи

  Как се изпълняват връзките на топлоизолационната система с врати, прозорци, первази и други съседни строителни елементи? още...

 • Основни топлотехнически величини и термини

  Кои са най-важните величини и термини, необходими за определяне на топлинните загуби и какво е значението им в строителството? още...

 • Как се пренася топлината през стените

  Какъв е механизма на пренасяне на топлина през стените на сградите? още...

 • Финишни покрития за топлоизолационни системи

  Какво финишно покритие да изберем за топлоизолационна система? още...

 • Какво представляват топлоизолационните системи

  От какво е изградена една топлоизолационна система и какви функции има тя? още...

 • Как се произвежда EPS (стиропор)

  Какво представляват пенопластите от експандиран полистирол (EPS) и как се произвеждат те? още...

 • 2
  Veselushko | 2016-01-30 01:55:40

  1. Трислоен стъклопакет с външно термосоларно стъкло, и вътрешно К-стъкло плюс газ-аргон 2. Външна изолация с нисък коефициент на топлопреминаване Най-добрия материал към момента е Аерогел и неговите разновидности: Aero-Therm и Spaceloft http://www.buy-aerogels.eu/ http://aerotherminsulation.com/ http://www.buy-aerogels.eu/spaceloft Те имат коефициент U=0.013-0.015 W/m2K 3. Топлинен радиационен щит (алуминево фолио) отвън, като най-външен слой или под повърхността на мазилката. Служи за отблъскване на инфрачервената слънчева радиация (топлина). Закрепва се и се покрива с полиуретаново или друго лепило, позволяващо полагане на мазилка. 4. Вътрешна изолация на тавана и външните стени с каменна вата с висока плътност. Вътрешната изолация осигурява бързо нагряване на помещението и допълнително отразява и повишава топлината му. 5. Изолация на пода с подходящ материал. Най-добрия е Аерогел (U= 0.013 W/m2K) 6. Изграждане на водно подово отопление (а не електрическо подово защото има вредно електромагнитно поле) 7. Осигуряване на допълнително резервно отопление - например с инфрачервени панели. 8. Осигуряване на вентилация с рекуператор 9. Изграждане на система за затопляне на входящата вода в бойлера чрез воден топлообменник с изходящата от бойлера гореща вода. (моя идея) 10. Изграждане на системи за производство на ток от въздуха или Слънцето.

 • 1
  Veselushko | 2016-01-30 01:55:39

  1. Трислоен стъклопакет с външно термосоларно стъкло, и вътрешно К-стъкло плюс газ-аргон 2. Външна изолация с нисък коефициент на топлопреминаване Най-добрия материал към момента е Аерогел и неговите разновидности: Aero-Therm и Spaceloft http://www.buy-aerogels.eu/ http://aerotherminsulation.com/ http://www.buy-aerogels.eu/spaceloft Те имат коефициент U=0.013-0.015 W/m2K 3. Топлинен радиационен щит (алуминево фолио) отвън, като най-външен слой или под повърхността на мазилката. Служи за отблъскване на инфрачервената слънчева радиация (топлина). Закрепва се и се покрива с полиуретаново или друго лепило, позволяващо полагане на мазилка. 4. Вътрешна изолация на тавана и външните стени с каменна вата с висока плътност. Вътрешната изолация осигурява бързо нагряване на помещението и допълнително отразява и повишава топлината му. 5. Изолация на пода с подходящ материал. Най-добрия е Аерогел (U= 0.013 W/m2K) 6. Изграждане на водно подово отопление (а не електрическо подово защото има вредно електромагнитно поле) 7. Осигуряване на допълнително резервно отопление - например с инфрачервени панели. 8. Осигуряване на вентилация с рекуператор 9. Изграждане на система за затопляне на входящата вода в бойлера чрез воден топлообменник с изходящата от бойлера гореща вода. (моя идея) 10. Изграждане на системи за производство на ток от въздуха или Слънцето.

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството