Керамични облицовки, настилки и покрития

 • Лепене на плочки на балкон – стъпка по стъпка

  Спецификата на проекта изисква да съобразим избора на лепило с редица фактори, влияещи върху здравината и дълготрайността на залепеното покритие. Размерът и видът на плочките, техниката на лепене, бързината на работа, атмосферните условия, натовареността на площите – всички фактори имат значение. За да отговорим на всички изисквания, се спираме на премиум решението в серията лепила за...

  още...

 • Реновиране на стари фуги при керамични облицовки и настилки

  Подробно ръководство за качествено извършване на процесите по префугиране и реновиране на проблемни или стари фуги при керамични облицовки и настилки....

  още...

 • Методи за лепене на плочки

  От какво зависи метода по който да залепим плочките, къде и как да нанесем лепилото и как да изберем правилният инструмент за тази дейност?...

  още...

 • Правилно редене и фугиране на плочките

  При керамичните покрития, симетрията на положените плочки се счита за естетически необходима. В повечето случаи помещенията имат чупки и размерите им никога не са кратни на размера на плочките....

  още...

 • Как да изберем и нанесем правилно лепило за плочки

  Какви проблеми могат да възникнат при неправилна подготовка на лепилото за плочки и неговото полагане?...

  още...

 • Подготовка на основата за полагане на плочки

  Какво е важно да проверите за основата преди да положите керамични покрития и как да я подготвите за последващите операции? ...

  още...

 • Полагане на гранитогрес и плочи с голям размер

  Плочите с големи размери (от 40x40cm, 60x60cm и по-големи) се използват все по-често в строителството и в модер­ната архитектура и интериори. Те позволяват бързо покриване на площи, но това е съпро­водено и с редица проблеми....

  още...

 • Полагане на плочи върху стари плочки

  Често при ремонт се налага да се полагат нови покрития върху стари основи от плочки. Отстраняването на старите плочки е трудоемък и скъп процес, който не винаги е наложителен и може да бъде спестен....

  още...


 • СВЪРЗАНИ ТЕМИ

 • Лепене на плочи върху мозайка (непопиващи основи)

  Мозайката е подова настилка, която се среща в много от старите жи­лищни сгради - бани, кухни, коридори и балкони. Изкъртването на мозайката е много трудно и затова, често плочките се лепят директно върху нея....

  още...

 • Полагане на плочи върху подове с вградено отопление

  Подовото отопление причинява термични разширения на основата, лепилния слой и керамичното покритие. Поради различните си коефициенти на термично разширение, всеки от тези материали се разширява в различна степен, което причинява големи напрежения....

  още...

 • Полагане на плочи в силно натоварени помещения

  Къде срещаме силно натоварени повърхности? В търговски центрове, летища, супермаркети, нощни заведе­ния и офис сгради, където потокът от хора и машини е интензивен и подовата настилка е подложена на постоянно и високо натоварване....

  още...

 • Полагане на плочи върху боядисани повърхности

  Какви проблеми мо­­гат да възникнат, ако искаме да положим керамично покри­тие вър­ху боядисана основа? Струва ли си и какви предимства ни носи това? Важен ли е изборът на подходящо лепило?...

  още...

 • Облицоване на помещения със стъклокерамика

  Стъклокерамиката се използва все по-често в интериора на раз­лични по вид помещения и повърхности. Лепенето на стъклокерамичните плочки има своите особености и специални изисквания към лепилото и подготовката на основата....

  още...

 • Полагане на плочи върху варо-циментови основи

  Лепенето на керамич­­ни покрития върху варо­-циментови осно­ви е широко разпространено в строителството. Въпреки това, в практиката често се допускат грешки, които могат да доведат до разрушаване на облицовката....

  още...

 • Полагане на плочи върху дървени основи

  При подове, изпълнени с гредоред, с времето скарите, върху които той е разположен се измятат или изгниват. Това води до нестабилна основа, създаваща редица пробле­­­ми при полагане на кера­мични покрития върху тях....

  още...

 • Изграждане на стени със стъклени тухли

  Стъклените тухли дават свобода за организация на вътрешното пространство - функционално разделят помещенията, изпълват ги със светлина и цветове и същевременно запазват целостта в интериора и екстериора. Изграждането на стени с тях обаче си има тънкости....

  още...

 • Облицоване на камини и пещи с тухлички и камъни

  При нагряване камините и пещите достигат много висока температура за кратко време и се разширяват, а при изсти­ване се свиват. За да се преодолеят породените в облицовката напрежения е нужно използването на специални разтвори за еластично лепене....

  още...

 
Бижутери в строителството