Комбинирани шумо- и топлоизолационни подложки за полагане под естествен и ламиниран паркет.Преди монтажа на всички видове ламиниран и естествен паркет се полага подложка, която има за задача да изравни неравностите на пода да създаде подходяща основа за полагането на паркета. Съществуват
различни видове подложки, най-основните от които обаче са шумоизолационните и топлоизолационните.

Шумоизолационната подложка се характеризира с голяма устойчивост при натиск, еластичност и възможност да обира до 2-3 мм денивелация в новото на пода. Нейната основна функция е да намали нивото на шум при експлоатация след полагането на паркета - както в посока към жилището отдолу, така и в помещението в което е положен.

Топлоизолационната подложка, както шумоизолационната също има свойството да обира от неравностите на пода (до 6-7 мм). Освен това тя притежава и много добри топлоизолационни качества, които определят и основното и предназначение - да възпрепятства преноса на топлина от пода върху дървеният под.


 
Бижутери в строителството