Натрошен експандиран полистиренов гранулат като насипен топлоизолационен материал, строителна добавка или за пълнеж


  Свойства

  - запълва и топлоизолира кухини и отвори

  - като растителен субстрат и подобрител 

  - като топлоизолационна строителна добавка

  - аерира почвата подобрява мелиорацията ú

 

 

 

Предназначение

ТЕРМОФЛЕКС® EPS-RE е натрошен експандиран полистиролов гранулат, с високи топлоизолационни качества и ниска насипна плътност. Притежава свойството да запълва всяко свободно пространство и да се напасва самостоятелно към всяка произволна форма. Съдържа само 0,5% изкуствен материал и 99,5% въздух, което го прави идеален като насипен материал за едновременното топлоизолиране и запълване на кухини, строителни фуги и отвори. По този начин, с помощта на максимално количество въздух и минимално количество материал, бързо и икономично те могат да бъдат запълнени, без това да влияе на теглото на конструкцията.

Намира приложение като добавка, подобряваща топлоизолационните качества и олекотяваща множество строителни смеси и разтвори (олекотени пено- и EPS-бетони, топлоизолационни мазилки и др.), както и при порозирането на тухли.

Използва се още в селското стопанство като растителен субстрат и подобрител на почвата спомагащ нейната аерация (гранулат с размери 4-8 мм). С негова помощ може да се подпомага мелиорацията на сбити и твърди обработваеми (градински, селскостопански и др.) почви. Действа като филтриращ материал и подобрява водопропускливостта и проветряемостта (аерацията) на почвата. Използва се и с дренажни цели за отводняването на наводнени почви (гранулат с размери 8-25 мм). Няма мирис, химически е неутрален и поносим от растенията.

Подпомага компостирането на отпадъците в сметищата (гранулат с размери 6-12 мм) като увеличава активността на микроорганизмите, което не само подобрява качеството на полученият хумус и ускорява неговото получаване, но и води до „хигиенизирането” му следствие на бързото и по-голямо покачването на температурата в средата.

 

Разход

в зависимост от предназначението

 

Опаковка

насипно

 

Работа с продукта

Указания за работа

ТЕРМОФЛЕКС® EPS- RE се насипва според изискванията за съответното приложение.

Внимание!


Да се пази от открит пламък и температури над 95°С.

 
Бижутери в строителството