Професионални уплътнители с много добра адхезия към метал, които могат да се разглеждат и като еластични лепила. Използват се при обработка на фуги в строителството, вагоностроенето, контейнеростроенето, корабостроенето, автомобилостроенето и др.Това се продукти предназначени основно за професионална употреба. Освен уплътнителната им функция, те могат да се разглеждат и като еластични лепила (например за залепване на соларни модули на покривите на каравани). Най често използвани са за полагане във фуги при шлайфан бетон, както и всякакви технологични фуги в бетон. Другото им основно предназначение се определя от много добрата им адхезия към метал – при обработка на фуги при метални изделия във вагоностроенето, контейнеростроенето, корабостроенето, автомобилостроенето и др.

 

 
Бижутери в строителството