ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, разредител АМВ

За разреждане до работния вискозитет на база алкидни смоли.

Бои, лакове и импрегнатори за метал и дърво
aquarelle-razreditel-amv.png

ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, разредител АМВ

За разреждане до работния вискозитет на база алкидни смоли.

Назад
aquarelle-razreditel-amv.png
Продукт
ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, разредител АМВ