ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне на рустикални канали във вътрешните ъгли на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

ygyl-za-rustikalna-fasada-1-3.jpg

ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне на рустикални канали във вътрешните ъгли на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

ygyl-za-rustikalna-fasada-1-3.jpg
Продукт 2
ВЪТРЕШЕН ЪГЪЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III