ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне края на рустикални канали по ръбовете на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

profil-za-rustikalna-fasada-1-3.jpg

ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III

Устойчив на алкалност профил с мрежа, за бързо и прецизно армиране и оформяне края на рустикални канали по ръбовете на фасадата в процеса на нейното топлоизолиране.

profil-za-rustikalna-fasada-1-3.jpg
Продукт 2
ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ ЗА РУСТИКАЛНА ФАСАДА, тип I-III