Грундове за метал

Грундове за метал

anticorozionen-grund.png
Бои, лакове и импрегнатори за метал и дърво
ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, антикорозионен грунд

Антикорозионен грунд за защита на конструкции и съоръжения от черни метали, изложени на атмосферни влияния или експлоатирани в агресивна среда.

alkiden-grund.png
Бои, лакове и импрегнатори за метал и дърво
ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, алкиден грунд

Aлкиден грунд за ограничаване на корозията както на нови, така и за репарация на стари повърхности от черни метали и за грундиране на машини, на метални парапети и др.