Разредители

Разредители

aquarelle-razreditel-amv.png
Бои, лакове и импрегнатори за метал и дърво
ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, разредител МРТ

За разреждане до работния вискозитет на алкидни системи и за почистване на повърхности.

aquarelle-razreditel-amv.png
Бои, лакове и импрегнатори за метал и дърво
ТЕРАФЛЕКС® AQUARELLE, разредител АМВ

За разреждане до работния вискозитет на база алкидни смоли.