Строителни разтвори и технически добавки

По време на всяко саниране се налага извършването на бързи ремонтни дейности от универсален характер: запълване и изравняване на неравности, поправки на пукнатини и малки липсващи участъци на шпакловки и замазки, върху подове, стени, тавани и др. Универсалните строителните разтвори намират своето приложение при ремонтни дейности от всякакъв характер в домакинства, офиси или магазини.

Техническите добавки играят важна роля в сухото строителство. Те позволяват модификацията на строителните разтвори и смеси и им придават редица допълнителни качества. Различните по вид добавки защитават разтворите от бързо изсъхване и пресъхване, намаляват процеса на карбонизация, понижава температурата на замръзване на течната фаза в разтворите и на водата с която те са забъркани, поддържат положителна температура на сместа по време на процеса на нейното съхнене, ускорява нейната хидратация, увеличават набирането на якост и др.

untitled-2.png
Строителни разтвори и технически добавки
ТЕРАФЛЕКС® ANTIFREEZE-L течна добавка против замръзване

Течна добавка против замръзване на бетон и разтвори на циментова и вароциментова основа, позволяваща работа при температури до -10°С.

  • Балкони и тераси
  • Покриви
  • Мазета и сутерени
  • Външни пространства
untitled-3.png
Строителни разтвори и технически добавки
ТЕРАФЛЕКС® ANTIFREEZE-D суха добавка против замръзване

Суха строителна добавка против замръзване на бетон и строителни разтвори на циментова основа, позволяваща работа при температури от -4°С до +10°С

  • Балкони и тераси
  • Мазета и сутерени