СТРУКТУРА И КОДИРАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Основа на ENERGY IN COLORS е цветният кръг с 32 чисти цветни тона, които обхващат целият цветен спектър.


Принцип и систематизиране на ENERGY IN COLORS

Основа на ENERGY IN COLORS е цветният кръг с 32 чисти цветни тона, които обхващат целият цветен спектър. Всеки един от тези цветове образува основата за една цветна фамилия. Отделните цветове съставящи всяка от тези 32 цветни фамилии са подредени в последователна координатна система дефинирана от параметрите: тон, наситеност и яркост.

По този начин представянето на цветовете в ENERGY IN COLORS отговаря на тяхното представяне в цветометрията, която избира и подрежда цветовете по координати: цветен тон, наситеност, яркост. За да постигне обаче, възможно най-голяма близост до практиката ENERGY IN COLORS модифицира тази, по принцип строго метрологична, вземайки под внимание аспекти свързани с реалното възприятието на цветовете.

 

Тон – Наситеност – Яркост на цвета

Тонът е най-важният параметър на цвета, защото той определя неговият характер. Той описва вида на неговата „цветност“ – например: жълто, оранжево, червено, виолетово, синьо или зелено. За основа на ENERGY IN COLORS са избрани 32 чисти цветни нюанса, от които се развиват цели цветни фамилии. В допълнение към тях е развита неутрална сива цветна фамилия.

Наситеността е второто по важност качество на един цвят. Тя описва неговата степен на „цветност“ – съотношението между цветните и безцветните части в цвета.

Яркостта, като трети атрибут, определя, колко светъл или тъмен се възприема даден цвят, спрямо неговият коефициент на отразяване на светлината.

Коефициента на отразяване на светлината изразява количеството светлина (в проценти), която се отразява от повърхност оцветена в даден цвят. По-малкият коефициент е характерен за по-тъмните цветове, които поглъщат по-голямо количество светлина. Светлите цветове, отразяват светлината в по-голяма степен и имат съответно по-голям коефициент. Коефициентът на белият цвят е 100%, а не черният – 0%. Всички цветове с коефициент на светлоотразяване по-малък от 30% не се препоръчват за системи за топлоизолиране.

 

Кодиране на цветовете

Всеки отделен цвят в ENERGY IN COLORS е описан със собствен еднозначен номеричен код. Кодовете в ENERGY IN COLORS са заложени като отворена система, така че нейното актуализиране и допълване да е възможно по всяко време.

За бързо и лесно кодиране в други цветни системи и обратно, всеки цвят в ENERGY IN COLORS е изчислен и класифициран в следните системи за представяне цветове: LAB; RGB; CMYK; RAL Design System; NCS.

 

Нови цветове и възможности

Една добра цветна система расте заедно с изискванията на пазара и неговите цветови преференции. Следвайки този принцип, ENERGY IN COLORS презентира поредица от иновации, които я правят по-гъвкава в цветовото консултиране, планиране и изпълнение. 352 нови цвята (обособени в новият цветови картел TERMOFLEX® extended) допълват и обогатяват съществуващите в ENERGY IN COLORS цветни фамилии.

 

Открийте новите

  - допълнителни сиви цветове и нюанси

  - много светли цветови тоналности, специално в жълтият диапазон

  - кафяви тонове

  - червени тонове, подходящи за топлоизолационни системи

  - модерни гами и нюанси

 
Бижутери в строителството