ТЕРАФЛЕКС® JF-ROPE подложно въже за запълване на фуги

Подложно въже за предварително запълване на вертикални и хоризонтални фуги преди тяхното запечатване с подходящ уплътнител.


 

Свойства

- намалява и коригира дълбочината на фугата

- намалява разхода на уплътнител

- предпазва уплътнителя от залепване за
  долната страна на фугата

- гарантира дълготрайност на уплътняването

 

 

Описание

За монтаж върху:

- бетонни и циментови повърхности

- замазки, мазилки, зидарии

- дървени, смесени и разнородни основи

 

За употреба при:

- фуги между бетонови панели и рязани фуги в
  бетон

- фуги във зидарии, фасади, подове и интериори

- компенсаторни, конструктивни, дилатационни
  и други активни фуги

- вътрешни и външни условия

ТЕРАФЛЕКС® JF-ROPE е кръгъл подпълващ профил, изработен от нехигроскопичен пенопропилен със затворена клетъчна структура за полагане и запълване на вертикални и хоризонтални фуги. Той намалява и коригира дълбочината на фугата преди нейното запечатване с подходящ уплътнител, намалявайки по този начин значително и разхода на уплътнителя.

Свойството на пенопропилена да не залепва предпазва уплътняващия материал от залепване за долната страна на фугата, като по този начин той запазва свойството си да се разширява и свива свободно над въжето без да се разкъса.

ТЕРАФЛЕКС® JF-ROPE е подходящ за употреба преди полагане на полиуретанови лепила и фугопълнители. Препоръчва се при уплътняване на фуги между бетонови панели, при рязани фуги в бетонни подове, фуги около алуминиеви, PVC и дървени дограми, компенсаторни фуги в зидарии и всякакви активни конструктивни, дилатационни и други фуги във фасади, подове и интериори.

 

Класификация

не подлежи на класифициране

  

Разход

за 1 м фуга 1 лм

 

Опаковка

Ролка ø 10 mm,   1150 m
Ролка ø 15 mm,   550 m
Ролка ø 20 mm,   350 m

 

Работа с продукта

Начин на работа

  Преди употреба почистете вътрешната част на фугата.

                                                                                                                                                                                                                                       

  Отстранете всички замърсявания от повърхността.                                                                                                                                                               

  Поставете подложното  въже във вътрешността на фугата.

Подходящата дебелина на въжето се избира в зависимост от размерите на фугата, като диаметърът на въжето трябва да бъде поне 25-30% по-голям от ширината на фугата.

  При полагането на въжето не използвайте инструменти с остри върхове.                                                                                                                                                                      

 

  След поставянето, може да пристъпите към запълване на фугата с подходящ материал.

 
Бижутери в строителството