Системи за топлоизолиране на покриви, с висока топлизолационна ефективност при минимални конструктивни дебелини, смекчаващи екстремните температурни разлики и предотвратяващи топлинните загуби през покрива.Студ, горещина, дъжд и сняг, при нито един друг елемент от една сграда, ползите от икономичното и ефективно топлинно изолиране не са по-големи. В новото строителство, подпокривното пространство, все по-често се използва като пространство за живеене. Тук, системите на МАРИСАН за топлоизолиране над, между и под гредите, с тяхната висока топлизолационна ефективност при минимални конструктивни дебелини, предлагат най-доброто решение за задържане на топлината в дома и на студа отвън.

Ако подпокривното пространство се използва като „студено“ помещение, какъвто е случая в множество стари сгради, плътното топлинно изолиране смекчава екстремните температурни разлики и ефективно предотвратява топлинните загуби през покривната плоча.

 

  • Топлоизолационни плочи за покрив с наклон

    Система за индивидуално придаване на наклони при плоски покриви и тяхното сигурно отводняване, както и едновременното им топлинно изолиране без образуване на термомостове

 
Бижутери в строителството