Завършващи профили от алуминий, гарантиращи прецизното оформяне на цокъла на сградата без риск от напукване и сигурен монтаж на цокълните топлоизолационни плочи.


 • АЛУМИНИЕВ ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ С ВОДООТКАП

  Завършващ профил от алуминий с водооткапваща функция, гарантиращ прецизно оформяне цокъла на сградата без риск от напукване и сигурен монтаж на топлоизолационните плочи.

 • АЛУМИНИЕВ ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ ЗА ЪГЪЛ

  Завършващ профил от алуминий с водооткапваща функция, гарантиращ прецизно оформяне на ъглите на цокъла без риск от напукване и сигурен монтаж на топлоизолационните плочи.

 • СВЪРЗВАЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ

  Свързващ елемент за цокълен профил от H-PVC, предотвратяващ разместването на профилите един спрямо друг и поемащ техните линейни разширения.

 • ДИСТАНЦИОННА ПОДЛОЖКА ЗА ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ

  Изравняваща неравностите на основата подложка от H-PVC, предотвратява изкривяването на цокълните профили и гарантира правилното подвеждане на топлоизолационната система.

 • ВОДООТКАПВАЩ ТЕРМО-ПРОФИЛ ЗА ЦОКЪЛ

  Устойчив на алкалност PVC профил с водооткапващ кант оформящ, прехода между топлоизолацията на фасадата и излизащ от нейната равнина цокъл и отвеждащ целево дъждовната вода от него.

 • АЛУМИНИЕВА КОЗИРКА С МОНТАЖНО РАМО

  Козирка от алуминий с водооткапваща функция, запечатваща топлоизолационната система и предотвратяваща навлизането на вода зад нея, отвеждайки сигурно дъждовна вода.

 • ЗАВЪРШВАЩ АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ (КОЗИРКА)

  Козирка от алуминий с водооткапваща функция, гарантираща прецизно завършване и механична защита на топлоизолационната система и сигурното отвеждане на дъждовна вода от нея.

 
Бижутери в строителството