Извънредно здрава, армираща „панцер“ мрежа за допълнителна механична защита при високо натоварени фасади или при налични големи пукнатини на основата.Свойства

- за допълнителна механична защита и армировка при
  силно натоварени фасади

- поема оптимално големи силови напрежения и удари

- много висока якост на опън

- предотвратява напукването на топлоизолационната
  система

- устойчива на алкалните въздействия от циментовите
  разтвори

- не позволява премествания и приплъзвания

- без пластификатори

- бърз и лесен монтаж 

Предназначение

Извънредно здрава, подсилена алкалоустойчива мрежа от стъкловлкна, предназначена за допълнително армиране и механична защита на високо натоварени фасади и фасади застрашени от удари. Поема оптимално възникналите силови напреженията и предотвратява появата на пукнатини в системата. Препоръчва се при изграждането на удароустойчиви топлоизолационни системи и при изграждане на системи върху основи с налични големи пукнатини.

Обработена е с алкалоустойчив и предотвратяващ приплъзването импрегнатор, гарантирайки по този начин, лесното и сигурно зашпакловане в армиращият слой на топлоизолационната система.

Елемент от интегрираната система за топлоизолиране ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC и ТЕРАПОР® ULTRA. Подходящ както за новопостроени, така и при съществуващи сгради – в процеса на тяхното саниране и подобряване на топлоизолацията.

 

Разход

1,1 м22

  

Опаковка

Ролка 1 х 50 м (50 м2)

 

Работа с продукта

Указания за работа

  Повърхността на положения топлоизолационнен слой трябва да бъде гладка, без стъпала и неравности. Разминавания между нивата на плочите следва да се отстранят посредством шлайфане след втвърдяването на лепилният разтвор.

  Прякото въздействие на слънчевите лъчи води до разрушаване на повърхностният слой на топлоизолационните плочи от EPS и XPS, който пожълтява, става ронлив и възпрепятства сцеплението на шпакловката с  него.

  Поради  тази  причина  пожълтели  участъци, причинени от дълготрайно влияние на UV-лъчение, трябва да бъдат изшлайфани. Праха от шлайфането трябва да бъде отстранен напълно. Евентуални фуги между плочите трябва да бъдат запълнени и запечатани с топлоизолационен материал или    полиуретанова пяна. Преди шпакловането се извършва допълнителното механично укрепване на плочите с дюбели. Топлоизолационни плочи  от  минерална  вата  не  се шлайфат.

  Шпакловката се полага върху топлоизолационните плочи по цялата им повърхност с помощта на назъбена шпакла. Дебелината на слоя трябва да е около 5 мм при минерални шпакловки и около 3 мм при органични шпакловки. Докато шпакловката е още в неизсъхнало състояние, от горе на долу, в отвесни ивици се полага армиращата мрежа, който трябва да бъде заработена в слоя така, че де е позиционирана в неговата средата.

  Усилената армираща мрежа се полага под нормалната площна армировка без застъпвания. При оформянето на ръб по фасадата или вътрешен ъгъл, мрежата се прехвърля през ръба/ъгъла от другата му страна най-малко 20 см. В областта на цокъла, мрежата трябва да стига до горният край на цокълния профил, без да се оставя да виси под него и да бъде изрязвана след това.

 

Не се допуска полагането първо на мрежата и след това на шпакловката, защото това възпрепятства сцеплението на шпакловката с топлоизолационните плочи и нарушава устойчивостта на цялата система.

„Панцерното“ армиране се извършва най-малко 24 часа преди общата площна армировка, която вече се полага със застъпване от най-малко 10 см.

файлове за сваляне

 
Бижутери в строителството