Услуги

При истинското партньорство винаги и двете страни печелят. Под "Бижутери в строителството" ние разбираме не само първокласни и изпитани продукти, но преди всичко и услуги, които предоставят ясни ползи на нашите партньори в строителството.

Съвместно с нашите партньори, ние разработваме индивидуални концепции относно цвета и структурата на фасади и вътрешни пространства.

Концепция и дизайн

Тук ще откриете детайлирани чертежи на множество конструктивни детайли.

Конструктивни детайли

Безплатна програма за нашите клиенти, с която лесно и безпроблемно можете да запомните Вашият строителен проект и да изчислите неговите строително-физически параметри.

ТЕРМОКАЛКУЛАТОР

Какво трябва да знаем?
Полезна информация, подпомагаща процеса на взимане на решения и подготовката на планираните работни процеси.

Как да направим правилно?
Практически съвети за това как да бъдат изпълнени правилно отделните работни етапи.

ИНФО ЗОНА 

Бързо и практично конфигуриране на най-подходящата комбинация между големината на плочките, широчината на фугите между тях и размерите на крайните плочки.

КОНФИГУРАТОР НА ФУГИ

Ние осигуряваме отлично квалифицирани технически специалисти, които съпровождат Вашите проекти и гарантират индивидуална и компетентна консултация.

Технически сервиз

Анализ на материалите предвидени за употреба на строителния обект (облицовки, настилки и др.)

ЛАБОРАТОРЕН АНАЛИЗ

Виртуален асистент, визуализиращ възможните комбинации между цветове и структури, характерни за отделните продукти и приложения.

ЦВЯТ И СТРУКТУРА

Разгледайте нашите цветови колекции в дигитална форма или като практически удобни цветови картели.

ЦВЕТОВИ БИБЛИОТЕКИ

Преглед на всички брошури и каталози от МАРИСАН. Можете да извършите филтриране по продуктови групи и приложение.

КАТАЛОЗИ

 
Бижутери в строителството