Екструдираният полистирен (XPS) е топлоизолационен материал, отличаващ се  с много висока якост на натиск, високи и дълготрайни топоизолационни свойства и минимално водопоглъщане.Топлоизолационните плочи от екструдиран полистирен (XPS) се отличават с отлични механични качества и преди всичко с устойчивостта си на натиск. Те са особено подходящи за места, където екстремните натоварвания на натиск поставят високи изисквания към топлоизолационния материал (озеленени и отворени за движение покриви, под замазки, под плоски, скатни или наклонени покриви, покривни тераси, подове между етажи, при подово отопление, покриви тип паркинг или индустриални подове, понасящи високи натоварвания и др.)

За разлика от другите топлоизолационни материали, екструдираният полистирен (XPS) притежава максимално затворена клетъчна структура, което, при правилен монтаж,  на практика изключва възможността за преминаване на вода през плочите и същевременно силно намалява дифузията на водни пари през материала. Тези му качества определят и границите на неговото приложение като топлоизолационен материал – на места подложени на голямо натоварване на влага, и тяхната неприложимост като фасадна топлоизолация (защото спират дифузията на водни пари през фасадата). Подходящи са за топлоизолация по цокъла и периметъра, изолация под фундаментна плоча, в мокри помещения, хладилни камери и др.

Препоръчват се освен това за топлоизолиране и предотвратяване на топлинни мостове (балкони, страници на прозорци и врати, бетонни колони, греди, еркери и др.).

 

 
Бижутери в строителството