Връзки на ТИС със съседни строителни елементи


Всички връзки на ТИС с други конструктивни детайли трябва да бъдат така изпълнени, че да могат да поемат възникналите хигро-термични промени във формата на съседните на ТИС строителни елементи, без самите връзки да бъдат повредени и същевременно да отговарят на всички изисквания относно топлинна, влажностна и корозионна защита. Особено критични за изпълнение са връзките на системата при саниране на панелни блокове и на дървени конструкции. Най-общо връзките на ТИС със съседни строителни конструкции могат да бъдат разделени на връзки с:     
   - покриви     
   - външни стени     
   - балкони и тераси     
   - врати и прозорци, включително и подпрозоречните первази     
   - ролетни щори

В областта на покрива, връзките с улуци трябва от една страна да гарантират проветряването на покрива, а от друга плътна защита от дъждове. За тази цел е необходимо да се използват специални проветряващи покривни профили и уплътнителна лента. Връзките с капандури и едноскатни покриви може да бъде направена с цокълна лайсна и уплътнителна лента, като лентата трябва да е за фуги с дебелина от 5 до 12 мм и да е монтирана плътно до цокълния профил. При атиките (стена/борд на плосък покрив) е много важно изпълнението да бъде устойчиво на проливни дъждове, посредством ламаринена обшивка с нужните размери.

В областта на външните стени ТИС може да има връзки с проветряващи се, окачени или рустикални фасади. Тези връзки се изпълняват обикновено посредством уплътнителна лента с дебелина 5 – 12 мм и клинообразен срез с или без ламаринена обшивка отгоре (при окачената фасада – с помощта на уплътнителни профили).

Връзките на ТИС с тераси и балкони трябва така да бъдат изпълнени на границата със замазката или облицовката, че да са сигурни срещу проникване на вода при дъжд и сняг. Изпълнението става с помощта на уплътнителна лента с дебелина 5 – 12 мм, при което в най-долната част на ТИС следва да се монтира цокълна лайсна. При изходи за балкони, които са покрити с рифелована ламарина, тя трябва да бъде хваната (с видии) за долната хоризонтална рамката на вратата. Между ламарината и рамката трябва да бъде монтирана уплътнителна лента с дебелина 2 мм. Връзките между ламарината и страничните стени на отвора за вратата трябва да бъдат запечатани с уплътнителна лента с дебелина 5 – 12 мм.

Изпълнението на връзките на ТИС със страничните стени на отворите за врати и прозорци и техните рамки може да бъде извършено посредством уплътнителна лента и клинообразен срез или посредством уплътнителен профил. Профилът, в този случай, представлява по-доброто решение, тъй като притежава интегрирани уплътнение и армираща мрежа, които гарантират сигурната и без пукнатини връзка на топлоизолацията на страничните стени (обръщането) на отворите за прозорците и вратите с техните рамки. По този начин се образува нетвърда (подвижна), уплътнена срещу пропускане на дъждовна вода конструктивна връзка между мазилката и рамката (дограмата) на прозореца или вратата. Важно за употребата на уплътнителния профил е топлоизолационният материал да ляга съвсем плътно до него и интегрираната в него армираща мрежа да се застъпва най-малко 10 см с армиращата мрежа на фасадата (площната армировка).

Връзка с прозорец
1 - уплътняване с пяна
2 - уплътнителен профил за ТИС
3 - уплътнителен профил за мазилка                                             
4 - външна топлоизолация
5 - финишно покритие

 

Връзка с подпрозоречна дъска
1 - уплътняване с пяна
2 - уплътнителен профил за ТИС
3 - подпрозоречен перваз
4 - външна топлоизолация
5 - финишно покритие
6 - уплътнителна лента
7 - лента за подпрозоречен зид

При големи дебелини на топлоизолацията и прозорци, които са наравно с фасадата или монтирани пред нея, трябва изолацията (включително и мазилката) да покрие най-малко 4 см от рамката, за да бъде предотвратено образуването на топлинен мост при тази връзка.

 Връзка на топлоизолацията с подпрозоречна дъска

Връзка на топлоизолацията с подпрозоречна дъска

 

Връзката на ТИС с подпрозоречни первази също изисква голямо внимание. Тук основно се използва уплътнителна лента с дебелина 2 мм, която уплътнява връзката на подпрозоречния перваз с рамката на прозореца и която се залепя на челото на перваза, което се завива за дограмата. Празното пространство под подпрозоречния перваз трябва да бъде запълнено с PU-пяна. След втвърдяване на пяната, с уплътнителна лента с дебелина 5 – 12 мм се запечатва оставащата обиколна фуга между изолацията и перваза, включително неговите странични бордове към стената – отгоре, странично и отдолу. Уплътнителната лента трябва да бъде съвсем плътно притисната и сплескана, като защита срещу проникване на дъждовна вода може да бъде гарантирана само ако лентата е монтирана по цялата дължина на контактната повърхност. При масивните подпрозоречни первази обикновено опенването под перваза и уплътнителната лента на челото му отпадат.

При изпълнението на отворите с ролетни щори, които от топлотехнически съображения са интегрирани в топоизолационната система и изолирани, следва да се изградят връзките на ТИС с водещите шини и кутията, в която се прибират щорите. Шини, на които странично не може да бъде подведена изолация (заедно с мазилката), трябва да бъдат срещнати и уплътнени към изолацията с уплътнителни профили.

Ролетните щори могат да бъдат монтирани директно в стенната конструкция (наравно със стената) и интегрирани в ТИС или да бъдат монтирани пред стената. В първият случай, кутията за щорите, без проблем, може да бъде покрита с ТИС, като на долния и край обръщането трябва бъде изпълнено с водооткапващ профил с мрежа. В случая, когато ролетните щори се монтират върху стената, системата се нуждае от специална връзка навън, която в продължението на изпълнението на изолацията, също трябва да бъде изолирана. Като външно завършване на ТИС и носеща основа за топлоизолацията се монтират специални носещи плочи.  При изграждането на кутията за щорите, е много важно, да не се пропусне топлоизолирането от вътрешната страна, към помещението – за да се предотвратят топлинни загуби, образуване на конденз и мухъл.

 

Свързани теми

 • Какво трябва да знаем за вътрешната топлоизолация

  Какви проблеми предизвиква вътрешното топлоизолиране и за какво да внимаваме при него?още...

 • Какво представлява пасивната къща

  Какво представлява концепцията за пасивна къща и на какви критерии трябва да отговаря? още...

 • Чести грешки при монтажа на подпрозоречни дъски

  Кои са най-често допусканите грешки при монтажа на подпрозоречни дъски и връзката им с топлоизолационната система? още...

 • Връзка на ТИС с подпрозоречени дъски и первази

  Кои подпрозоречни дъски и первази са подходящи за монтаж в топлоизолационна система и на какви критерии трябва да отговарят те?  още...

 • Монтаж на топлоизолация около врати и прозорци

  На какви натоварвания е подложена връзката на топлоизолационната система с врати и прозорци и как да я изпълним правилно? още...

 • Подготовка на основата за полагане на ТИС

  Как да подготвим основата за полагане на топлоизолационна система? още...

 • Закрепване на топлоизолационни плочи

  Как да закрепим топлоизолацията върху основата? още...

 • Дюбелиране на топлоизолационни плочи

  Как се извършва механичното закрепване и дюбелиране топлоизолационните плочи? още...

 • Армиране на топлоизолационен слой

  Как да армираме и шпакловаме положената топлоизолация? още...

 • Оформяне на цокъла и периметърна топлоизолация

  Как се оформя цокъла на ТИС и как се топлоизолират подземните части на стените (периметърна топлоизолация)? още...

 • Заработване на фуги в топлоизолационна система

  Как се заработват фуги в топлоизолационна система? още...

 • При какви атмосферни условия да полагаме ТИС

  Кои са подходящите атмосферни условия за полагане на топлоизолационни системи и какво е тяхното влияние? още...

 • Ръбове и краища на топлоизолационна система

  Как се завършва топлоизолационната система и как се изпълняват нейните ръбове и краища? още...

 • Отвори в топлоизолационната система

  Как се монтират елементи, водещи до отвори и пробиви в ТИС (парапети, държачи за тенти, жалузи, стрехи и др.)? още...

 • Основни топлотехнически величини и термини

  Кои са най-важните величини и термини, необходими за определяне на топлинните загуби и какво е значението им в строителството? още...

 • Как се пренася топлината през стените

  Какъв е механизма на пренасяне на топлина през стените на сградите? още...

 • Финишни покрития за топлоизолационни системи

  Какво финишно покритие да изберем за топлоизолационна система? още...

 • Какво представляват топлоизолационните системи

  От какво е изградена една топлоизолационна система и какви функции има тя? още...

 • Как се произвежда EPS (стиропор)

  Какво представляват пенопластите от експандиран полистирол (EPS) и как се произвеждат те? още...

 

Няма коментари

Изпращане на коментар

">
 
Бижутери в строителството