Обикновено процесът по армиране на топлоизолация се състои от шпакловка с вградена в нея армираща мрежа. Този армировъчен слой е най-важният фактор, осигуряващ функционалната сигурност и продължителност на живот на една топлоизолационна система. Посредством подбора на правилния материал, неговата правилна обработка и полагане се гарантира, че този функционален слой ще поеме, всички възникнали във времето хигротермични натоварвания, без те да доведат до щети и напуквания в ТИС.

Особености около правилното армиране на топлоизолация

За да успее да изпълни тези задачи, шпакловката трябва от една страна да е водоотблъскваща и паропропусклива, а от друга – по аналогия със стоманобетона, да бъде армирана, за да може да поема натоварванията на опън. Вградената в шпакловката мрежа може да бъде стъклофазерна, метална или пластмасова. Нейната задача е да поеме възникналите в шпакловката натоварвания без тя да се повреди и напука.

Големината на бримката на мрежата зависи от големината и едрината на шпакловката, като при тънкослойните шпакловки тя трябва да е между 3 и 6 мм. При дебелослойните шпакловки тя може да достигне до 10 мм. Мрежата трябва да бъде разположена в горната половина (в идеалният случай в горната третина) на армиращия слой. Задължително е тя да бъде защитена от разтварящата алкалност на шпакловката (да е алкалноустойчива!). Допълнително повишаване на механичните якостни качества на топлоизолационната система може да бъде постигнато посредством вграждането на армирана мрежа под нейната нормалната армировка.

В областите на отворите и вътрешните ъгли на ниши и др., за да се избегне образуването на пукнатини, е необходимо полагането на допълнителни ивици мрежа (диагонално армиране).

Кога можете да преминете към армиране на топлоизолацията?

Топлоизолационните плочи могат да бъдат армирани едва когато са изпълнени следните условия:

 • Лепилото под плочите да е достатъчно стегнало
 • Повърхността на плочите да е гладка, равна и без повреди и замърсявания (след шлайфане     прахът трябва да бъде отстранен напълно)  
 • Евентуални фуги между плочите трябва да бъдат запълнени и запечатани със същия       топлоизолационен материал или с полиуретанова пяна  
 • Връзките с други строителни елементи (като преминавания или прозорци) трябва да са      изпълнени парциални втвърдявания на повърхността на топлоизолационният материал (шпакловани участъци и др.) трябва да са достатъчно изсъхнали и стегнали
 • Топлоизолационните плочи и повърхността им да не са влажни или мокри  
 • Температурата на въздуха и на повърхността на плочите трябва да е ≥ 5°С  
 • Пожълтели участъци, причинени от дълготрайно влияние на UV-лъчение, трябва да бъдат       изшлайфани и праха от шлайфането да бъде отстранен (прякото въздействие на слънчевите       лъчи води до разрушаване на повърхностният слой на топлоизолационните плочи, който       
  пожълтява, става ронлив и възпрепятства сцеплението на шпакловката с него)

Армиране и шпакловане на топлоизолация - важните моменти

Шпакловката се полага върху топлоизолационните плочи по цялата им повърхност с помощта на назъбена шпакла. Дебелината на слоя трябва да е 3-5 мм. Тъй като нанасянето на абсолютно еднакво дебел слой шпакловка е невъзможно, отклоненията в дебелината трябва да бъдат в посока надолу (най-малко 2,5 мм)

Докато шпакловката е още в неизсъхнало състояние, от горе надолу, в отвесни ивици се полага армиращата мрежа, като отделните ивици се застъпват около 10 см. Мрежата трябва така да бъде заработена в слоя, че при дебелина на шпакловката 4 мм, тя да се позиционира в средата и, а при дебелини > 4 мм – в горната третина (най-много в средата на горната половина) на шпакловката.

Всички покрити, но видими повърхности на челата на топлоизолационните плочи (например на долните и горните краища на системата), трябва да бъдат покрити с шпакловката. По този начин се предотвратява директното излагане на топлоизолационния слой на овлажняване, разрушаване от насекоми и гризачи или в случай на пожар – директното излагане на огън.

При полагането на армировката, всички отворени (свободни) краища и ръбове на системата, следва да бъдат допълнително армирани с помощта на армираща подложка от мрежата или да бъдат допълнително дюбелирани през армиращата мрежа. Такива отворени краища и ръбове са на лице при стрехите, отворите за прозорци и врати, от двете страни на деформационни и разделителни фуги, цокълни шини и др.

Армираща подложка

На отворения край на системата, върху основата се полага лепило с ширина около 20 см и в него се вгражда армиращата мрежата, която трябва да стърчи от свободният край на системата около 20 см + дебелината на плочата. Топлоизолационните плочи се залепват до края на системата, върху подложената армираща мрежа, като стърчащият край се обръща и залепва върху челото и върху повърхността на плочата, където се заработва в армиращия слой.

Дюбелиране на ръбовете

По ръбовете, на всеки линеен метър се монтират по 2 дюбела през армиращата мрежа. Разстоянието от дюбелите до ръба трябва да е най-малко 10 см, но не по-голямо от 20 см. Дюбелите, полагани в този участък, трябва да бъдат сертифицирани винтови дюбели с диаметър на шапката ≥ 60 мм, а монтажът им се извършва след полагане на армировката, докато шпакловката е още прясна.

По ъглите на отвори в стените, като врати, прозорци и ниши, където има голяма концентрация на напрежения, задължително се прави допълнително диагонално армиране с размер на мрежата най-малко 20х40 см. При наличие на срезове в мрежата (в районите на закрепване на скелето) следва да се постави и зашпаклова допълнителна ивица мрежа върху среза.

Защита на топлоизолационните плочи след тяхното армиране и шпакловане

До пълното изсъхване (около 5 дни) и втвърдяване на армиращият слой, той следва да бъде защитен от климатични влияния – влага, дъждове, високи температури, силно слънцегреене и вятър. В противен случай след нанасяне на финишното покритие (мазилка или боя), върху него могат да се получат изсолявания и избелявания в следствие на несвързаните алкални съставки на шпакловката. 

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства