В сравнение с външната топлоизолация, една вътрешна топлоизолация обикновено представлява по-неподходящото решение от гледна точка на строителната физика.

Недостатъците на една вътрешна топлоизолация

Основният недостатък на една вътрешна топлоизолация е, че при нея на практика не можем да избягаме от образуването на конденз от вътрешната страна на стената, в участъка ѝ на контакт с топлоизолационните плочи и стената.
По време на отоплителния период съдържащите се в топлия въздух водни пари преминават през стената навън. Срещайки по пътя си навън студена преграда, те кондензират върху нея. Точно това се случва и при една вътрешна топлоизолация – след като преодолеят топлоизолационния слой, водните пари срещат студената стена и кондензират върху нея (при този начин на топлоизолиране,  температурата на стената е постоянно ниска, защото изстива отвън, а топлоизолацията от вътрешната страна възпрепятства нейното затопляне).
 
 

Поради тази причина – изискванията към топлоизолационния материал се покачват. Използваните топлоизолационни плочи при една вътрешна топлоизолация трябва да могат да поемат образувалия се конденз без да бъдат увредени. Едновременно с това те трябва да могат да отведат кондензиралата влага до повърхността на стената – така че конструкцията да остане възможно най-суха и максимално количество от влагата да бъде изпарено обратно през вътрешната повърхност по време на летният период.

Друг голям недостатък на вътрешната топлоизолация е, че всички връзки на топлоизолираната стена с тавана и съседните стени представляват топлинен мост, тъй като прекъсват топлоизолиационния слой.

Също така, заместването на външната с вътрешна топлоизолация на практика означава, че строителната конструкция остава незащитена от атмосферните условия. Тъй като голяма част от температурната разлика между „вътре“ и „вън“ се случва в топлоизолационния слой, стената остава много малко по-топла от външния въздух. Поради тази причина тя изсъхва много по-бавно, отколкото ако е неизолирана и като цяло влажността в стената остава по-висока.

Голямо водно натоварване за външните стени представляват силните странични дъждове, при които под въздействие на силния вятър, в стената се набива голямо количество дъждовна вода. В нормалния случай това не предизвиква щети, тъй като топлинната енергия, която преминава през стената (под формата на топлинни загуби) изтласква водата обратно от стената и я подсушава.

Ако обаче, една добре функционираща до този момент стенна конструкция бъде изолирана отвътре – проникналата в нея вода не може да бъде изведена от топлинната енергия и остава в стената. В комбинация с постоянно ниската температура на стената през зимата и при външни температури под 0°С, тази вода в стената замръзва и причинява разрушаване на конструкцията.

Честото овлажняване на строителните конструкции води не само до щети по тях, причинени от влагата (изсолявания, замръзвания, мухъл и плесен), а и до ускорено изветряване и разрушаване на строителния материал в следствие на влиянието на атмосферните условия. Особено застрашени са дървени повърхности и неизмазани зидарии. В тези случаи влагата навлиза много лесно във фугите и повърхностите и изсъхва много трудно. Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че вътрешно изолираните стени са подложени на по-големи температурни разширения и имат голяма склонност да образуват пукнатини, през които навлизат още по-големи количества вода при странични дъждове.

За какво да внимаваме при изпълнението на вътрешна топлоизолация?

В случаите когато се прави вътрешно топлоизолиране, с предимство трябва да се разглежда проблема със запазването на строителната конструкция и извеждането на влагата от нея, пред минимизирането на топлинните загуби. В допълнение трябва и съзнателно да се използват по-малки дебелини на топлоизолационният материал (и да не се гони на всяка цена постигането на препоръчаните в нормативите коефициенти на топлопреминаване).
 

Теоретично погледнато, полагането на парна преграда от вътрешната страна (например: залепване на алуминиево фолио) на стената може да разреши проблема с конденза и да редуцира натрупването на влага до нула. Практиката обаче показва, че точно това на в никакъв случай не трябва да се прави, тъй като тази преграда никога не остава плътна във времето (проблеми на материала, възникване на пукнатини в следствие на работещи строителни елементи и тяхното движение). Проблемът е не само в трудното уплътняване на всички връзки и отвори в стената (отвори за контакти, ключове и кабели, врати и др.), но и най вече в така наречената флангова дифузия (странично през неизолираните съседни стени), откъдето дори при перфектно положена и уплътнена парна преграда в конструкцията винаги прониква влага. През тези отвори и нарушения в парната преграда, в конструкцията могат да навлязат големи количества влага, която през топлия период пречи да се изпари, оставяйки влагата натрупана в стената.

Приемайки, че натрупването на влага в конструкцията при вътрешното топлоизолиране е неизбежно – следва да се обърне по-голямо внимание не толкова на предотвратяването на нейното образуване, а на това, как тази влага да бъде поета безпроблемно от конструкцията и как през лятото тя да бъде максимално бързо изпарена. Това може де бъде извършено от влагочувствителни и капилярно активни строителни продукти и материали. Капилярността предизвиква разпределение на влагата и нейното отвеждане до повърхността на строителният елемент – там където може да се изпари свободно. В името на това процесът на изпаряване да се ускори максимално, следва там където е възможно да се избегне поставянето на парна преграда или да се сложи влагоадаптивна такава (интелигентни парни прегради, които през зимата са дифузионно затворени а през лятото отворени).

В идеалния случай образувалият се конденз следва да бъде поет директно от материала от който е изградена топлоизолираната стена и от там през лятото да бъде изпарена навън. За тази цел обаче, тя трябва да бъде изградена от капилярно проводим материал (в най-добрият вариант от меко изпечени тухли). Преди да се положи топлоизолацията, от нейната вътрешна страна следва да бъдат премахнати всички парни прегради (циментова мазилка, водонепропускливи бои и др.)

В случай, че стената не може или по различни причини не трябва да поеме образувалия се конденз, това трябва да бъде извършено от топлоизолационния слой. Това най-добре могат да направят топлоизолационни плочи от дървесни фазери или калциево-силикатни топлоизолационни плочи, които да се монтират така, че да имат възможно най-голям контакт със стената.

 

Свързани продукти

rapid.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® RAPID

Иновативна топлоизолационна система с експресен монтаж на топлоизолационните плочи от EPS монтирани посредством нискоекспандиращо полиуретаново лепило-пяна.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
ultra.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРАПОР® ULTRA

Външна топлоизолационна система на база топлоизолационни плочи от графитен EPS с вградени графитни рефлектори и абсорбатори с изключително високи топлоизолационни характеристики.

 • Основи и фундаменти
 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Външни пространства
extra1-new.jpg
Системи за топлоизолиране
ТЕРМОФЛЕКС® CLASSIC

Класическа топлоизолационна система изпълнена с топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) за ефектна външна топлоизолация на сгради.

 • Балкони и тераси
 • Фасади
 • Мазета и сутерени
 • Външни пространства