Монтажът на декоративни профили от EPS може да се определи като сравнително лесна за изпълнение задача. Работата може да бъде извършена от квалифициран, в полагането на облицовки или монтажа на топлоизолационни системи, персонал и не изисква сложни операции или скъпо оборудване. Достатъчно е да се спазват инструкциите за работа, описани в техническата карта на продукта и впечатляващият резултат винаги ще бъде налице.

 

Подготовка на основата

Както при всички строителни работи, основите трябва да бъдат подготвени по подходящ начин. Повърхността, върху която ще се монтират декоративни профили от EPS, трябва да е на минерална основа, да е здрава, с добра носимоспособност и да не съдържа разделителни субстанции, които може да попречат на адхезията (мазнини, битум, прах).

Тя трябва да е абсолютно суха, чиста, стабилна и без пукнатини. Всички ронещи се, нездрави и механично слаби участъци трябва да бъдат премахнати. Всички замърсявания и паронепропускливи бояджийски покрития трябва да се отстранят напълно (с пароструйка с високо налягане).

Изсолявания по основата се измитат и изчеткват на сухо. Стари стени, без покрития или с достатъчно здрави такива, се почистват от праха с четка, след което се измиват с вода под налягане и се оставят да изсъхнат напълно. При основи, пропити с влага, се отстранява източникът на влага и се оставят да изсъхнат напълно.

Участъци с развитие на плесени и гъбички се третират с подходящ препарат, като се спазват указанията за работа с препарата. Вече третираната плесен се почиства внимателно механично (чрез изстъргване), така че леките спори на заразата да не се разпространят върху съседните повърхности, след което мястото се дезинфекцира отново със същия препарат и се оставя да изсъхне.

Всички леко ронливи и песъчливи основи трябва да се грундират и заздравят с НАНОГРУНД® - ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД С НАНО ЧАСТИЦИ, най-малко 4-5 часа преди лепенето. Основи с висока абсорбираща способност (стени от газобетон или гипсови блокчета), се грундират с ПОРОГРУНД® – ГРУНД ЗА ПОРЬОЗНИ ОСНОВИ.

Повърхността, върху която ще се монтират профилите трябва да е добре подравнена с максимални отклонения от 1 см на линеен метър. По-големи неравности трябва да бъдат ремонтирани и предварително изравнени с хастарна варо-циментова мазилка ТЕРАФЛЕКС® MASTER FIX, най-малко три дена преди монтажа на профилите.

Монтажът на ДЕКОРАТИВНИТЕ ФАСАДНИ ПРОФИЛИ трябва да се извършва в сухо време, при температура на основата и околната среда от +5оC до +30оC и с влажност на въздуха под 65%!

 

Монтаж на профилите

Монтажът на профилите се извършва след полагането на декоративната мазилка. За целта, върху фасадата предварително се очертава и облепва ивица с ширина около 1 см по-тясна от ширината на залепване на профилите. Тази площ трябва да остане непокрита от мазилката. Едва след нейното пълно изсъхване следва да се премине към залепването на профилите.

За да се гарантира идеално права линия на подреждане на профилите, точното им позициониране трябва да се извърши с нивелир или с помощта на прахова чертилка с канап. С тяхна помощ се маркира позицията на профилите върху фасадата. По долната линия, през 1 м се забиват пирони за бетон, върху която профилите да легнат, докато биват монтирани и, които да предотвратят тяхното изместването и свличане. След изсъхване на лепилото и фиксиране на профилите (24 часа), пироните се отстраняват.

С помощта на трион, профилите могат да бъдат скъсявани и изрязвани под необходимия ъгъл (при монтаж на профилите около външните и вътрешни ръбове на фасадата).

Монтажът на профилите и тяхното залепване върху минерални основи се извършва с TEHNOCLAY® ЛЕПИЛО ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ EPS. С помощта на полиуретаново лепило  ТЕРМОФЛЕКС® PU  CONTACT  профилите могат да бъдат залепени, както върху минерални, така и върху органични основи, като преди това се препоръчва да се тества силата на залепване към основата.

С помощта на назъбена маламашка (4х4 мм), TEHNOCLAY® ЛЕПИЛО ЗА ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ EPS се нанася първо върху основата в областта на маркировката. Малки неравности могат да бъдат изравнявани с повече лепило. След това лепилото се нанася по цялата повърхност, върху гърба на профила, който с леки, странични движения се притиска към стената, за да се оптимизира сцеплението. Средният разход на лепило е около 8 кг/м2.

Когато профилът е позициониран и фиксиран, излишното лепило се отстранява с помощта на шпакла. Подравняването на профилите и корекции в нивелирането могат да бъдат извършени в рамките на 5 до 10 минути след тяхното фиксиране. Във фугите, между профилите и на челните им страни не трябва да попада лепило. Ако има такова, то трябва да се отстрани, докато е още прясно.

Когато се използва ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT, лепилото се нанася като линия с размер 2 х 2 см (дебелина х широчина) по периферията (на около 2 см от ръбовете) на профила или детайла и в тяхната среда, под формата на буквата W. След нанасянето върху профила, трябва да се изчака 1 минута преди той да бъде фиксиран към стената. След полагане върху стената, профилът трябва да се притисне добре към нея.

Съединяването на краищата на фасадните профили и тяхното залепване един към друг се извършва с помощта на полиуретаново лепило ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT. Върху челото на единия профил се полага лепило на отстояние не по-малко от 1 см от външните ръбове, след което двата профила се притискат един към друг. Между двата профила се оставя фуга с широчина най-малко 6 мм. Фугата се запълва напълно с ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT. Когато  изсъхне напълно, с помощта на тапицерско ножче, излишното лепило се изрязва от фугата, клинообразно на дълбочина 5 мм.

След около 5-6 часа, изрязаното клинообразно пространство във фугата се запълва с TEHNOCOAT®, полимерно покритие за фасадни профили (същото, с което са обработени профилите). След изсъхване на покритието, ако е необходимо, местата на свързване могат да бъдат обработени с едра шкурка.

На всеки 6 м, между профилите трябва да се оставя деформационна фуга с ширина около 1 см, която да поема техните линейни разширения и да предотврати напукването на връзките между тях. След  монтажа  на  профилите,  тази  фуга  може  да  бъде  запълнена  с  трайно  еластичен, полиуретанов уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC.

За да се предотврати навлизането на вода между профилите и фасадата се извършва фугиране с ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC по цялата дължина на профилите. Лепилото-уплътнител се заглажда директно с пръст и не трябва да прекъсва никъде.

 

Механично закрепване

Има случаи, когато освен залепени, профилите трябва да бъдат и допълнително механично закрепени към основата. Това е нужно, когато:

- профилите излизат от равнината на фасадата повече от 7 см (независимо от основата)

- профилите  се  монтират  върху  варови,  вароциментови  и  гипсови  мазилки  (независимо  от големината на профилите)

- профилите играят ролята на подпрозоречна дъска (независимо от основата и големината на профила)

Към механичното закрепване се пристъпва едва след изсъхване на монтажното лепило (около 24 часа). То се извършва с помощта на винтове с дюбели или шпилки (шишове), с химически дюбели (когато максималната дължина на дюбелите не е достатъчна).

При профили с дължина 1 м, от всеки край се монтира 1 дюбел (шпилка) на разстояние 10 см от края на профила. Ако профилите са с дължина 2 м, то освен в двата края се монтира 1 дюбел (шпилка) в средата на профила. При други дължини на профилите, броят на механичните закрепвания трябва да се коригира пропорционално.

Разпробиването на отворите за дюбелите се извършва през профила. Той трябва да влезе най-малко 40 мм в основата при плътни основи и 55 мм при основи с кухини. Оставащият, след монтажа на дюбела отвор, се запълва с трайно еластично полиуретаново лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС® PU 50 FC или с полимерното покритие, с което са обработени профилите.

Профилите могат да се монтират и с помощта на шпилки от поцинкована неръждаема стомана с диаметър 12 мм. За целта се разпробива отвор с диаметър 12 мм, който да минава през целият профил и да навлиза в основата на дълбочина 100 мм. Отворът в профила (само в профила!!!) се разширява, като се разпробива втори път със свредло с 8 мм по-голямо от първото (в случая 20 мм). Началото на отвора се разширява още веднъж с размера (най-малко 25 мм) на подложната шайба и гайката, които трябва да се скрият в профила.

Отворът се почиства (издухва) от остатъците от разпробиването и се напълва (само отвора в основата) с химическият дюбел. Шпилката се скъсява на необходимата дължина (така че краят да остава вътре в профила, без да стърчи от него) и се набива с чук плътно в основата през отвора в профила. Пространството около шпилката в профила се запълва с ТЕРМОФЛЕКС® PU CONTACT. Подложната шайба и гайката се навиват внимателно на ръка. След 24 часа се извършва окончателното им натягане.

Оставащият, след монтажа на шпилаката, отвор се запълва с трайно еластично полиуретаново лепило-уплътнител ТЕРАФЛЕКС®  PU 50 FC или с полимерното покритие, с което са обработени профилите.

Боядисването на фасадните декоративни профили трябва да бъде извършвано с пласто-еластична силиконова боя за декоративни архитектурни детайли и елементи ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC. Нанасянето на боята трябва да стане едва след пълното изсъхване на лепилото и на фугите между профилите и да бъде извършено най-малко на 2 ръце.

Облицоването на профилите с козирки от ламарина или камък трябва да бъде извършено така, че закрепването на металния лист или камъка да бъде извършено към основата, а не към самия профил.

 

 

Свързани теми

Към Инфо зона