Образуването на кухини под плочките е един от най-наболелите проблеми. Предпоставката за създаването му обикновено е една единствена – неправилно полагане на лепилната смес. То може да се състои, както в погрешен метод на нанасяне на лепилото, така и в нанасяне на недостатъчно количество лепилна смес.

Без значение каква е причината обаче, резултатът обикновено е един и същ – на отделни места под плочките се образуват кухини. С течение на времето и експлоатацията на помещенията, вследствие на постоянния човекопоток, движения и вибрации в основата, падане или напрежение от предмети, проникване на влага и потенциален риск от свивания и разширения вследствие на промяна на нейните агрегатни състояния т.н., облицовката може да се отлепи или счупи.

В случай, че кухини под облицовката липсват и гърбът и основата под плочката са перфектно обмазани, то лепилният слой уплътнява изцяло зоната на контакт между тях и редуцира риска от подобни проблеми. При работа с висококачествено, силно еластично лепилон, например, всички напрежения, вибрации и линейни движения в основата или по повърхността на плочките, реално се абсорбират от лепилния слой. По този начин, облицовката запазва своята стабилност и експлоатационна надеждност.

Кухините под плочките – сериозен проблем, който не търпи отлагане

Както отбелязахме, кухините под керамичната облицовка обикновено се пораждат вследствие на различни грешки, допуснати в етапа на нейното полагане като например лошо изравняване на основата, неравномерно или недостатъчно нанасяне на лепилна смес, слаба адхезия на лепилото с основата и др.

Подобен проблем се установява, когато при експлоатация на помещението се усети нестабилност под конкретна плочка или участък. Това може да стане и чрез почукване и проверка дали плочката „бие на кухо“.

Когато се установи подобен проблем е препоръчително отстраняването му във възможно най-кратък срок. Продължителното експлоатиране на керамични облицовки с налични кухини под тях, обикновено завършва с тяхното компрометиране. Това се дължи на факта, че нестабилната плочка води до неравномерно разпределение на вибрациите и структурния натиск като при изтърване на твърд или тежък предмет върху въпросния участък, шансът от счупване на плочката е особено висок.

При подобна неприятна ситуация трябва да се надявате да имате останали плочки в излишък или да търсите същата серия в магазинната мрежа. Дори и да намерите нови, обаче, в голяма част от случаите те биха изглеждали далеч „по-свежи“ от останалата облицовка, която може да е обезцветена, потъмняла или със следи от експлоатация. Това би създало визуални различия в общия план на помещението, които обикновено не са приятни за неговите обитатели.

Поради тази причина, веднага щом откриете подобен проблем, е важно да се заемете с неговото отстраняване, за да избегнете риска от счупване на плочката.

Как се отстраняват кухини под плочки?

С течение на експлоатационния период на помещението, както и веднага след полагането на облицовката се препоръчва проверка на нейната стабилност и при нужда – подмяна на участъците, под които се усеща наличието на кухини. За целта се препоръчва спазването на следната методология:

  • Проверка на облицовката

С помощта на гумен чук, леко се почуква върху всяка една плочка, а при широкоформатни плочи – във всеки от техните ъгли. Участъците, които „бият на кухо“ са тези, под които се крият и нестабилните участъци. Имайте предвид, че е възможно също така, проблемните плочки да са издадени над останалата част от облицовката.

Направете внимателна проверка и при нужда, повторете няколко пъти, докато се уверите, че всяка една от плочките е достатъчно стабилна. Ако при почукване, участъкът издава плътен звук, то плочката следва да бъде стабилна.

  • Отстраняване на старата плочка

Процесът започва чрез нарязване на фугите, обграждащи проблемната плочка, с макетно ножче или друг остър инструмент. Внимава се да не се засегне основата, както и самата плочка. Тъй като процесът обикновено е трудоемък, се препоръчва да се прави на етапи и внимателно, за да се избегне риск от приплъзване на инстурмента и надиране на плочката. В крайна сметка целта е тя да се запази, тъй като ще се залепи повторно на същото място.

Стремете се да отстраните само и единствено фугиращата смес. След като тя бъде премахната успешно и изцяло, с помощта на малка шпакла и чук се пристъпва към разлепване на плочката. Шпаклата се подпъхва във фугата най-близка до участъка, под който се намира кухината и се почуква много внимателно. По този начин се обикаля цялата плочка, докато започне нейното пълно отлепване.

Важно!

Цялостта на плочката след нейното отстраняване зависи от множество фактори като големината на кухината, здравината на плочката, внимателното изпълнение на процеса по нейното отстраняване и т.н. Поради тази причина при отстраняване е възможно плочката да се компрометира, което да наложи и нейната подмяна с нова.

По принцип, подмяната на плочката, под която се намират кухините, става далеч по-лесно, ако тя вече е напукана и крайната цел не е да се запази нейната цялост. В такъв случай, отстраняването ѝ започва чрез залепване на хартиено тиксо в средата ѝ. С помощта на дрелка се пробива дупка в центъра на плочката (хартиеното тиксо служи, за да се избегне шансът от приплъзване на дрелката при гланцирани облицовки). Пробиването трябва да стане особено внимателно, за да не се наруши целостта на основата.

С помощта на макетно ножче се отстранява фугата по гореспоменатия начин. След това, с шпакла и чук се започва изкъртване на плочката от пробитата дупка в посока към ъглите ѝ. Препоръчва се работа с ръкавици и предпазни очила, тъй като парчетата от плочката са особено остри.

След премахване на плочката, механично се отстраняват и остатъците от лепилната смес до достигане на гладка основа. Тя трябва да бъде равна и перфектно обезпрашена като е препоръчително и нейното грундиране.

  • Залепване на старата или нова плочка

След изсъхване на грунда, се преминава към полагането на новата плочка. На гърба ѝ се нанася слой ТЕРАФЛЕКС® GOLD или ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM и с лек натиск се намества в изчистения участък. Лепилото трябва да се нанесе така, че да покрие целия гръб на плочката (за повече информация относно правилните методи за нанасяне на лепило, можете да прочетете следния материал).

Ако след притискане нивото на плочката се различава от това на останалите, тя трябва да бъде премахната и да се добави или премахне лепилна смес. Ъглови фиксатори (кръстчета), се поставят във фугите, за да се запази техния размер. След изсъхване на лепилото, фиксаторите се премахват и се пристъпва към фугиране с еластични фугиращи смеси ТЕРАФЛЕКС® GOLD SELECTION или ТЕРАФЛЕКС® SILVER SELECTION.

Следвайки следната методология, премахването на кухини под плочките става лесно и безпроблемно.

Свързани теми

Към Инфо зона
fugirane.jpg
Правилно фугиране и уплътняване на плочки Керамични настилки и покрития
adhesive-mortar-49731-4198307.jpg
Как правилно да нанесем лепило за плочки Керамични настилки и покрития
worker-tiling-floor-with-material-min.jpg
Методи за лепене на плочки Керамични настилки и покрития

Свързани продукти

1167126-teraflex-classic-plus-17-10-13-print.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® CLASSIC лепило за порьозна керамика

Лепило за порьозна керамика, плочки, фаянс и теракота при вътрешни условия и слабо- или ненатоварени повърхности.

  • Бани и мокри помещения
teraflex-standard-25kg.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® STANDARD лепило за малоформатна керамика

Универсално лепило за малоформатна керамика, малки и леки плочки, фаянс и теракота на закрито и открито.

  • Бани и мокри помещения
  • Балкони и тераси
teraflex-extra-plus-25kg-new.png
Системи за керамични покрития
ТЕРАФЛЕКС® EXTRA универсално лепило за фаянс и теракота

Универсално лепило за фаянс и теракота за полагане на облицовки на закрито и открито.

  • Бани и мокри помещения
  • Балкони и тераси
  • Мазета и сутерени